انواع کلیدهای الکتریکی صنعتی

  • انواع کلیدها

جهت کنترل وسایل الکتریکی و مصرف کننده ها از وسایل مختلفی استفاده می کنند که ساده ترین این وسایل کلیدها هستند. به طور کلی کلید وسیله ای است که با تغییر حالتی که در آن به وجود می آید باعث قطع و یا وصل مدار الکتریکی می شود.

معمولاً کلیدها با توجه به اینکه در کجا و برای چه قدرتی مورد استفاده قرار می گیرند به شکل های متفاوتی ساخته می شوند، مثلاً از نظر ساختمان خارجی برای مکان های مرطوب، خشک، گرم و یا جایی که امکان ضربه وجود دارد به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که در برابر این عوامل مقاومت لازم را داشته باشند و از نظر جریان عبوری نیز با آمپراژهای مختلف از چند تا چند هزار آمپر ساخته می شوند.

عمل تغییر حالت کلید از نیروی مکانیکی ناشی می شود و بر اساس اینکه این نیروی مکانیکی مستقیماً به کلید اعمال شود یا توسط انرژی دیگری مثل الکتریسته، می توان کلیدها را کلاً به دو دسته جدا از هم تقسیم نمود:

الف) کلیدهای ساده

برای تغییر حالت احتیاج به انرژی مکانیکی دارند که این عمل به طور مستقیم روی خود کلید انجام می گیرد و به صورت های یک پل، دو پل، سه پل و … ساخته می شوند که از نظر ساختمان و قطع و وصل ولتاژ خود نیز به چند دسته تقسیم می گردند، به طور مثال:

کلید سکسیونر فقط جدا کننده ولتاژ است یعنی زمانی می تواند وصل یا قطع شود که جریانی از مدار عبور نکند (قبلاً جریان قطع شده باشد) چون ساختمانش به سیستم های جرقه گیر مجهز نیست.

پس همان طور که گفته شد قطع و وصل این کلید در زیر بار مجاز نمی باشد و بر عکس کلید دیژنکتور (کلید قدرت) قابل قطع و وصل برای مدارهای پرقدرت در زیر بار است این کلید مجهز به سیستم های جرقه گیر متفاوت می باشد به طوری که در هنگام قطع و وصل در زیر بار به ویژه زمان قطع وقتی که کنتاکتها از یکدیگر جدا می شوند اجازه نمی دهد تا بین آنها جرقه (قوس الکتریکی) شدید به وجود آید.

ب) کلیدهای مرکب

این کلیدها نیروی مکانیکی را جهت تغییر حالت از انرژی واسطه ای (مانند برق مغناطیس، حرارت، برودت، نور و …) دریافت می کنند، مانند انواع رله و کنتاکتور (کلیدهای مغناطیسی)، فتوسل، ترانزیستور و المانهای دیگر الکترونیکی.

  • انواع کلیدهای ساده

کلیدهای ساده نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

کلیدهای لحظه ای ناپایدار (شستی ها)

کلیدهای دایمی، پایدار که معمولاً از نظر ساختمان به صورت های اهرمی، غلتکی، زبانه ای و سلکتوری ساخته می شوند.

ویدئوی آموزشی:

 

   ۱- کلید اهرمی ساده

کلید اهرمی ساده (تیغه ای) از جمله ساده ترین کلیدها بوده و به وسیله اهرمی که به تیغه های کلید نیرو وارد می کند ارتباط را برقرار می نماید. تیغه های کلید به صورت یکنواخت (هم زمان) به کنتاکت های ثابت وصل می شوند.

معمولاً از این کلیدها بیشتر برای جدا کردن مدارهای کم جریان استفاده می کنند. در صنعت اغلب به ان کلید چاقویی یا کلید کاردی می گویند. در کلیدهای جریان کمتر با استفاده از دو کنتاکت (زیر تیغه و محل ورود جریان) که با فاصله قرار دارند، با بستن رشته سیم نازکی عمل فیوز را برای هر تیغه انجام می دهند و در کلیدهای قدرت بالاتر از فیوزهای کاردی (NH) در زیر تیغه استفاده می کنند و در بعضی از انواع کلید، خود فیوز کاردی به جای تیغۀ کلید با حرکتی هم زمان (برای هر سه فاز) عمل قطع و وصل را انجام می دهد. برای جاگذاری فیوزهای کاردی و همچنین برداشتن آن از وسیله ای به نام فیوزکش استفاده می کنند.

   ۲- کلید غلتکی

ساختمان این کلید از یک استوانه عایق که حول محوری به شکل دایره حرکت می کند، تشکیل شده و روی استوانه در قسمت های لازم قطعات هادی به صورت نوار قرار داده شده است، فرم استوانه و قطعات هادی به صورتی است که با حرکت استوانه در حول محورش می تواند کنتاکت های ثابتی را به هم وصل و یا از یکدیگر جدا نماید.

اگر قسمت های فرورفته استوانه (غلتک) در جلوی کنتاکت های ثابت قرار بگیرد، حالت قطع و اگر قسمت های برآمده جلوی کنتاکت قرار بگیرد، آنها را به هم وصل می کند. عمر مفید این کلید به علت تماس هادی با کنتاکت ها زیاد نیست.

   ۳- کلید زبانه ای

در کلید غلتکی به خاطر تماس و سائیدگی که بین نوار هادی و کنتاکت های ثابت به وجود می آید از عمر کلید کاسته می شود. به همین خاطر از کلید غلتکی کمتر استفاده می شود و به جای آن از کلید زبانه ای به  جای قرار دادن نوار هادی روی استوانه و تماس آن با تیغه های ثابت، استوانه را طوری طراحی می کنند که دارای برجستگی و فرورفتگی هایی می باشد که این استوانه حول محور خود حرکت کرده و زبانه هایی را بالا و پایین می برد.

زبانه مزبور کنتاکتهای متحرک (پلاتین) را به کنتاکت های ثابت، وصل و یا آنها را از هم جدا می کند. کلید زبانه ای به صورت های تابلویی توکار (که معمولاً در صنعت به آن کلید سلکتور هم می گویند) و یا روی کار ساخته می شود.

 

مقالات مرتبط