سلکتور سوئیچ

سلکتور سوئیچ

 سلکتور سوئیچ ها از جمله وسايل فرمان هستند که به وسيلۀ دست کنترل می شوند. سلکتور سوئیچ هایی
 را که با چرخاندن کليد مى توان در شرايط کار يا قطع به صورت پايدار نگاه داشت سلکتور سوئيچ کلید دار می گویند.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار ، XB4BD21 ، کاتالوگ ، سلکتور سوئیچ دو حا..

495,000 تومان قیمت بدون مالیات: 495,000 تومان

سلکتور سوئيچ سه حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ سه حالته ماندگار ، XB4BD33 ، کاتالوگ ،    کليد ..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار ، XB4BD25 ، کاتالوگ ،    سلکتو..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته بازگشت فنری ازچپ به راست

سلکتور سوئيچ دو حالته بازگشت فنری ازچپ به راست ، XB4BD41 ، کاتالوگ ، ..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز ، XB4BD53 ، کاتالوگ ، ..

720,000 تومان قیمت بدون مالیات: 720,000 تومان

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليددار دوحالته ماندگار ، XB4BG21 ، کاتالوگ ، ..

1,050,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,050,000 تومان

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليدداردوحالته ماندگار ، XB4BG41 ، کاتالوگ ، ..

1,800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,800,000 تومان

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته ماندگار ، XB4BG03 ، کاتالوگ ، ..

1,950,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,950,000 تومان

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته ماندگار  ، XB4BG33 ، کاتالوگ ، ..

1,200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200,000 تومان

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليدداردوحالته بازگشت فنری به چپ ، XB4BG61 ، کاتالوگ ، ..

2,100,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,100,000 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی ، XB4BK124B5 ، کاتالوگ ،&n..

1,350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,350,000 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلیXB4BK123M5کاتالوگ..

1,440,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,440,000 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی ، XB4BK124M5 ، کاتالوگ ،&n..

1,440,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,440,000 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی ، XB4BK133M5 ، کاتالوگ ،&n..

1,950,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,950,000 تومان

سلکتور سوئيچ دو حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  ، XB4BJ21 ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

سلکتور, سوئیچ, فرمان, سیگنال