سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک

سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک

   سلکتور سوئیچ از جمله وسایل فرمان هستند که به وسیلۀ دست کنترل می شوند. سلکتور سوییچ اشنایدر الکتریک دارای دو وضعیت بازگشت فنری به وسط و وضعیت ماندگار است که اکثراً به صورت دو حالته یا سه حالته ساخته می شوند. سلکتور سوئیچ هایی را که با چرخاندن کلید می توان حالت آن ها را در شرایط کار یا قطع به صورت پایدار نگاه داشت، سلکتور سوئیچ کلیددار می گویند.


نمایش:
مرتب کردن براساس: