الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3015
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 15 آمپر 30kA انواع کلید اتوماتیک به دو دسته ی قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم تقسیم می شود. در کلید اتوماتیک فیکس یا غیر قابل تنظیم، جریان نامی ثابت است. حداکثر ولتاژ قابل تحمل کلید اتوماتیک فیکس690 ولت است. این کلید در ولتاژ لحظه ای تا 6 ..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3020
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 20 آمپر 30kA قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم، انواع کلید اتوماتیک هستند. جریان نامی کلید اتوماتیک فیکس یا غیر قابل تنظیم ثابت و در کلید اتوماتیک قابل تنظیم، قابل تغییر است. حفاظت کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر، حرارتی – مغناطیسی است. ب..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3025
مشخصات کليد اتوماتيک فیکس اشنایدر 25 آمپر 30kA انواع کلید اتوماتیک به دو دسته تقسیم می شود:قابل تنظیم: در این دسته جریان نامی قابل تغییر است. غیر قابل تنظیم: در این دسته جریان نامی ثابت است و امکان تغییر آن وجود ندارد.دو عامل مهمی که باعث آسیب دیدن تج..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3030
مشخصات کلید اتوماتيک فیکس اشنایدر 30 آمپر 30kA انواع کلید اتوماتیک به دو دسته تقسیم بندی می شوند:کلید اتوماتیک قابل تنظیم: در این کلید جریان نامی قابل تغییر است. کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم: در این کلید جریان نامی ثابت است.سیستم روشنایی صنعتی و خانگ..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3032
مشخصات کليد اتوماتيک فیکس اشنایدر 32 آمپر 30kA دو کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم، انواع کلید اتوماتیک هستند. جریان نامی، در نوع قابل تنظیم، متغیر و در نوع غیر قابل تنظیم، ثابت است. برای انتخاب کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم باید به دو مشخصه توجه کنید..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3040
مشخصات کليد اتوماتيک فیکس اشنایدر 40 آمپر 30kA انواع کلید اتوماتیک اشنایدر را می توان در دو دسته قرار داد: دسته ی اول، کلید اتوماتیک قابل تنظیم اشنایدر، با قابلیت تغییر جریان نامی است. دسته دوم، کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم اشنایدر است، در این دسته امکان تغییر جریان نا..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3050
مشخصات کليد اتوماتيک فیکس اشنایدر 50 آمپر 30kA کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم، یکی از انواع کلید اتوماتیک است. این کلید، برخلاف کلید اتوماتیک قابل تنظیم، نمی تواند جریان نامی را تغییر دهد و بر روی یک جریان معین ثابت است. حفاظت از موتور، مهم ترین کاربرد کلید اتوماتیک ف..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3060
مشخصات کليد اتوماتيک فیکس اشنایدر 60 آمپر 30kA کلید اتوماتیک به دو نوع، قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم تقسیم می شود. در نوع قابل تنظیم، قابلیت تغییر جریان نامی (حداکثر جریانی که کلید می تواند تحمل کرده و بعد از آن، برق را قطع کند) وجود دارد، در حالی که در کلید اتوماتیک غیرقا..
2,390,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3075
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 75 آمپر 30kA انواع کلید اتوماتیک به شرح زیر هستند:قابل تنظیم: در این گروه، جریان نامی قابل تغییر است. غیر قابل تنظیم یا فیکس: جریان نامی این گروه ثابت است.سری های کلید اتوماتیک فیکس، به صورت زیر است:سری EZ..
2,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3080
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 80 آمپر 30kA کلید اتوماتیک بر اساس امکان تنظیم جریان نامی و یا ثابت بودن آن، به دو دسته تقسیم می شود:کلید اتوماتیک قابل تنظیم کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم کاربرد کلید اتوماتیک فیکس در صنایع نفت و گا..
2,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC100H3100
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 100 آمپر 30kA کلید اتوماتیک قابل تنظیم، پیچ تنظیم جریان نامی دارد و می توان مقدار آن را تنظیم کرد، در حالی که جریان نامی در کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم، ثابت است. این کلید اتوماتیک بر روی هر دو مدار DC و AC قابل نصب هستند بنابراین ..
2,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC250H3125
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 125 آمپر 36kA کلید اتوماتیک از نظر قابلیت تنظیم جریان به دو دسته تقسیم می شود:کلید اتوماتیک قابل تنظیم: در این دسته، جریان نامی قابل تنظیم است. کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم: جریان نامی در این دسته ثابت است و امکان تغییر آن وجود..
4,450,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC250H3160
مشخصات کليد اتوماتيکفیکس اشنایدر 160 آمپر 36kA انواع کلید اتوماتیک به دو دسته تقسیم می شوند:قابل تنظیم: جریان نامی این نوع کلید اتوماتیک، قابل تنظیم است. غیر قابل تنظیم: در این گروه، جریان نامی ثابت است. کاربرد کلید اتوماتیک غیر ..
5,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC250H3175
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 175 آمپر 36kA قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم، دو نوع کلید اتوماتیک است. در کلید اتوماتیک قابل تنظیم، امکان تنظیم جریان نامی وجود دارد اما در نوع غیر قابل تنظیم، جریان نامی ثابت است و نمی توان آن را تغییر داد. کلید اتوماتیک غیر قابل ..
6,210,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC250H3200
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 200 آمپر 36kA انواع کلید اتوماتیک به دو دسته تقسیم می شوند:قابل تنظیم: جریان نامی این دسته قابل تغییر و تنظیم است. غیر قابل تنظیم: در این دسته نمی توان جریان را تغییر داد و ثابت است. نرخ جریان نامی کلید اتوماتیک فیکس از 15 ..
6,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC250H3225
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 225 آمپر 36kA کلید اتوماتیک به دو نوع قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم دسته بندی می شود. در کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم، جریان نامی ثابت است. جریان نامی، بیش ترین جریانی است که کلید می تواند از خود عبور دهد و در جریان های بیش تر، فرمان قطع می ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC250H3250
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 250 آمپر 36kA  از انواع کلید اتوماتیک می توان به کلید اتوماتیک قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم اشاره کرد. در نوع قابل تنظیم، جریان نامی قابل تنظیم و تغییر است، در حالی که در نوع غیر قابل تنظیم، جریان بر روی یک مقدار مشخصی ثابت است و امکان تغی..
6,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC400H3400
مشخصات کليد اتوماتيک فیکس اشنایدر 400 آمپر 50kA کلید اتوماتیک بر اساس قابلیت تنظیم جریان نامی به دو دسته تقسیم می شود:  کلید اتوماتیک قابل تنظیم که در این کلید جریان نامی قابل تنظیم است و  کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم که جریان نامی در این کلید ثابت بود..
14,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZC630H3600N
مشخصات کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 600 آمپر 50kA انواع کلید اتوماتیک را می توان در دو گروه، تقسیم بندی کرد:قابل تنظیم: در این گروه جریان نامی قابل تغییر است. غیر قابل تنظیم: جریان نامی این گروه، ثابت است و امکان تغییر آن وجود ندارد.کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم ..
15,700,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: EZEAX
مشخصات کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 1NO+1NCسری EZC250 برای نشان دادن وضعیت کلید از راه دور، از کنتاکت کمکی استفاده می شود. عملکرد کنتاکت کمکی که با نام کنتاکت تکمیلی یا کنتاکت کنترلی هم شناخته می شود، مکانیکی است. انواع کنتاکت کمکی اشنایدر به 4 دسته تقسیم م..
نمايش 1 تا 20 از 29 (2 صفحه)
نقد و بررسی

انواع کلید اتوماتیک 

کلید اتوماتیک به دو دستۀ کلید اتوماتیک قابل تنظیم و کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم تقسیم می شود. کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم برای ولتاژ DC و AC مورد استفاده قرار می گیرد. کلیدهای اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک با نام Easy pact شناخته می شوند که در کد فنی این محصول با EZC مشخص شده است.

کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم اشنایدر

کلید اتوماتیک فیکس یا غیر قابل تنظیم اشنایدر الکتریک یک قطع کننده مدار است که برای حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوی برق استفاده می شود. چون در این کلیدها امکان تنظیم هیچ گونه جریانی وجود ندارد به کلید اتوماتیک فیکس نیز معروف هستند. این نوع کلید اتوماتیک در رنج 15 تا 630 آمپر تولید می شود. کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک از 15 تا 100 آمپر با قدرت قطع 30 کیلو آمپر و از 100 تا 630 آمپر با قدرت قطع 36 کیلو آمپر تولید می شود.

 

ویدیو های مرتبط

 

 

سوال های پرتکرار

حفاظت کلید اتوماتیک فیکس در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه، حرارتی مغناطیسی یا TM-D است. در شرایط اضافه بار، جریان بیش تر از مقدار نامی از کلید عبور می کند. این جریان اضافی از بی متال عبور می کند و سبب گرم شدن آن می شود. اگر از مدت مشخصی این جریان بیش تر باقی بماند، بی متال به میله ی تریپ برخورد می کند و سبب قطع برق می شود. در شرایط اتصال کوتاه، جریان زیادی به صورت لحظه ای وارد کلید می شود که اگر به سرعت فرمان قطع صادر نشود به مدار آسیب جدی وارد می شود. برای این شرایط، حفاظت مغناطیسی که شامل یک سیم پیچ با هسته ی متحرک است، تعبیه شده است. عبور جریان زیاد از این سیم پیچ، یک میدان مغناطیسی تولید می کند که سبب حرکت هسته ی سیم پیچ و برخورد به میله ی تریپ می شود و خیلی سریع برق را قطع می کند. بنابراین کلید اتوماتیک فیکس به این صورت از مدار محافظت می کند.

جریان نامی، حداکثر جریانی است که کلید می تواند از خود عبور دهد و فرمان قطع ندهد. قدرت قطع نیز حداکثر جریان قابل تحمل کلید در شرایط اتصال کوتاه است. کلید اتوماتیک فیکس بر اساس جریان نامی و قدرت قطع به 4 سری EZC100، سری EZC250، سری EZC400 و سری EZC630 تقسیم می شود. در سری EZC100، رنج جریان نامی برابر است با 15، 20، 25، 30، 32، 40، 50، 60، 75، 85 و 100 و قدرت قطعی برابر با 30 کیلو آمپر دارند. در سری EZC250، رنج جریان نامی برابر است با 125، 160، 175، 200، 225 و 250 آمپر و قدرت قطعی برابر با 36 کیلو آمپر دارند. در سری EZC400، رنج جریان نامی برابر است با 400 آمپر و قدرت قطعی برابر با 50 کیلو آمپر دارد. در سری EZC630، رنج جریان نامی برابر است با 600 آمپر و قدرت قطعی برابر با 50 کیلو آمپر دارد.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email