الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک قابل تنظیم اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10B3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
4,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429557
کلید اتوماتیک اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عامل مهم خطا، همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک برای محفاظت از تجهیزات در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار در صنایعی مانند نفت و گاز، دریایی، سیستم های توزیعی و ... استفاده می شود.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV4295..
4,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
4,850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429637
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژ..
4,850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10N3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429847
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 50kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عاملی هستند که همواره سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو عامل از کلید اتوماتیک استفاده می شود. بیش ترین کاربرد کلیدهای کمپکت در صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی و سیستم ..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10H3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
9,280,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429677
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 70kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عاملی که همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند، شناخته می شوند. برای حفاظت از سیستم الکتریکی در مقابل این دو خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. مهم ترین کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی، سیستم ها..
9,280,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10B3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
4,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429556
کلید اتوماتیک اشنایدرکلید اتوماتیک یا کمپکت که به آن MCCB‌ که مخفف Molded Case Circuit Breaker است، می‌گویند،‌ در واقع تجهیزی برای قطع و وصل جریان و ولتاژ برق به صورت ایمن می‌باشد.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV429556 اشنایدراین کلید اتوماتیک، یک قطع کننده..
4,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
4,850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429636
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، ح..
4,850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10N3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429846
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 50kA اشنایدراز مهم ترین عوامل خطا در تجهیزات الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند که خسارت های جبران ناپذیری به سیستم الکتریکی وارد می کنند. از کلید اتوماتیک به منظور محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این عوامل خطا استفاده می شود.کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در ..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10H3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
9,280,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429676
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 70kA اشنایدراز جمله مهم ترین عامل های خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. این عوامل، خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی وارد می کنند. از کلید اتوماتیک برای حفاظت از تجهیزات در برابر این دو عامل خطا استفاده می شود. صنعت نفت و گاز، س..
9,280,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B3TM032
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B3TM032 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10B3TM032 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
4,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429555
کلید کامپکترایج‌ترین کلید اتوماتیک در صنعت برق با رنج جریانی از 16 آمپر تا 1600 آمپر است. که در ساده ترین نوع آن، حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه با مکانیزم های حرارتی و مغناطیسی دیده شده است. در تولیدات شرکت‌های مختلف با توجه به نیازهای مشتری برای هر کلید کمپکت با رنج جریان مشخص، مقدا..
4,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F3TM032
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F3TM032 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F3TM032 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
4,850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429635
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو خطا که منجر به آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی می شوند، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. کلید کمپکت در صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و .... برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی بیش ترین کاربرد را دارد.مشخصات کلید اتوماتیک کم..
4,850,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 321 (17 صفحه)
نقد و بررسی

بالغ بر 60 سال تجربه طراحی و تولید نوآورانه و قابل اعتماد تجهیزات حفاظتی از جمله کلید اتوماتیک کمپکت مدل NSX و NSXm توسط شرکت اشنایدر الکتریک، از پارامترهایی است که باعث شده کلیدهای کمپکت اشنایدر همواره مورد انتخاب صنایع و صنعت گران حوزه برق قرار گیرد.

کلید اتوماتیک اشنایدر با بهره از نوآوری در عین برخورداری از فناوری های روز دنیا و طراحی ارگونومیک با ابعاد مناسب، دامنه جریان و قدرت قطع جامع و بهینه تمام نیازهای حفاظت در صنعت برق را پوشش می دهد.

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید کمپکت (Molded Case Circuit Breaker) از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است که وظیفۀ حفاظت، قطع یا وصل مدار الکتریکی را بر عهده دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارد. ساختمان داخلی کليد اتوماتیک کمپکت اشنایدر از سه کنتاکت اصلي (قدرت)، کنتاکت فرعي (کمکي) و کنتاکت جرقه ­گير تشکیل شده است. این کلیدها در دو ردۀ سه پل و چهار پل و رنج جریان 16 تا 1600 آمپر تولید می شوند و لوازم جانبی کلید اتوماتیک شامل رله های شنت تریپ و آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی و واحد حفاظت میکرولوجیک است. کمپکت ها قدرت قطعی برابر با 25 کیلو آمپر، 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر دارند.

واحد حفاظتی حرارتی مغناطیسی در کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر با استفاده از رله حرارتی یا بی متال جهت حفاظت اضافه بار و با قابلیت تنظیم 70 تا 100 درصد جریان نامی کلید و هم چنین استفاده از سیم پیچ مغناطیسی به منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه عمل می کند.

 

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

کلید اتوماتیک سه پل NSX اشنایدر، بر اساس رنج جریان نامی به 5 سری با نامNSX160، NSX100، NSX400، NSX250 و NSX630 تقسیم می شود. جریان نامی در کلید کمپکت NSX100 از 16 تا 100 آمپر، در سری NSX160 از 125 تا 160 آمپر و در سری NSX250 از 200 تا 250 آمپر است. این سه سری، 4 رنج قدرت قطع با مقادیر؛ 25 کیلو آمپر (رنگ زرد روی پلاک کلید)، 36 کیلو آمپر (رنگ قرمز)، 50 کیلو آمپر (رنگ خاکستری) و 70 کیلو آمپر (رنگ صورتی) دارند. دو سری NSX400 و NSX630 کلید اتوماتیک با جریان نامی 400 و 630 آمپر، در سه قدرت قطع 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر تولید می شوند. 

در صورت وقوع خطا در سیستم های الکتریکی مانند اتصال کوتاه و یا اضافه بار، جریان زیادی وارد شبکه می شود که می تواند به تمام تجهیزات آسیب بزند. از این رو با نصب کلید اتوماتیک می توان مانع از انتشار خطا در سیستم شد و از تجهیزات پایین دست محافظت کرد. در کلید کمپکت NSX دو نوع واحد تریپ برای محافظت از تجهیزات در برابر دو عامل مهم خطا یعنی اضافه بار و اتصال کوتاه وجود دارد؛ واحد حفاظت حرارتی مغناطیسی و واحد حفاظت میکرولوجیک (الکترونیکی). در واحد TM-D تنها می توان حفاظت حرارتی را تنظیم کرد و حفاظت مغناطیسی ثابت است. در حالی که در واحد میکرولوژیک، تمام پارامترهای مربوط به جریان و زمان تاخیر در قطع جریان اضافه بار و اتصال کوتاه قابل تنظیم است.

کلید حرارتی (MPCB) و کلید کمپکت (MCCB) هر دو برای باز و بسته کردن مدار به صورت دستی و قطع مدار به صورت اتوماتیک در صورت بروز خطا استفاده می‌شوند. وظیفه هر دو برای حفاظت مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه است، اما کاربرد کلید حرارتی با کلید کمپکت کاملاً متفاوت است.

کلید حرارتی

کلید کمپکت

کلیدهای حرارتی برای روشن و خاموش کردن موتور به صورت دستی و حفاظت آن‌ در برابر بروز هر گونه خطا به کار میرود.

کلید کمپکت در سیستم‌های توزیع برق استفاده می‌شود و مدارهای ولتاژ پایین و هچنین موتور را حفاظت می‌کند.

کلید حرارتی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، قطع فاز و افت ولتاژ از موتور حفاظت می‌کند.

کلید کمپکت از موتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت می‌کند. تجهیزات جانبی این کلیدها امکان حفاظت‌ در برابر افت ولتاژ، خطای زمین و قطع فاز را فراهم می‌آورند.

کلیدهای حرارتی فقط مخصوص موتورها طراحی می‌شوند.

کلیدهای کمپکت کاربرد گسترده‌تری دارند.

در کلید حرارتی حداکثر جریان بار را می‌توان بر اساس جریان بار کامل موتور تنظیم کرد.

در این محصول، امکان تنظیم جریان اضافه بار، اتصال کوتاه و تأخیر زمانی وجود دارد.

کلیدهای حرارتی بر اساس جریان بار کامل موتور و حداکثر جریان اتصال کوتاه ممکن انتخاب می‌شوند.

کلیدهای کمپکت بر اساس حداکثر جریان بار و حداکثر جریان اتصال کوتاهی انتخاب می‌شوند که کلید بدون آسیب می‌تواند مدار را قطع کند.

کلیدهای حرارتی می‌توانند جریان راه‌اندازی را بدون قطع مدار تحمل کنند.

اگر کلید کمپکت برای حفاظت موتور بر اساس جریان بار کامل آن استفاده شود، احتمال قطع مدار در زمان راه‌اندازی وجود دارد. بنابراین برای حفاظت موتور باید بر اساس جریان راه‌اندازی آن انتخاب شوند.

کلیدهای حرارتی، تیغه بی‌متال قابل تنظیم برای اضافه بار دارند جریان اضافه بار بین دو سطح مشخص قابل تنظیم است.

جریان اضافه بار در کلیدهای کمپکت از 40% تا 100% جریان نامی آن قابل تنظیم است.

با استفاده از کلیدحرارتی برای حفاظت موتور، نیازی به رله اضافه بار نیست.

با کلید کمپکت رله اضافه بار باید برای موتور استفاده شود.

کلید حرارتی موتور را هم در برابر اضافه بار و هم در برابر اتصال کوتاه محافظت می‌کند.

کلید کمپکت موتور را فقط در برابر اتصال کوتاه محافظت می‌کند. به همین دلیل باید به همراه رله اضافه بار و کنتاکتور استفاده شود.

با استفاده از کلید حرارتی می‌توان موتور را دستی روشن و خاموش کرد و  استفاده از کنتاکتور اختیاری است.

در این مورد باید کنتاکتور همراه کمپکت استفاده شود.

بعضی از کلیدهای حرارتی، قابلیت ریست خودکار دارند که امکان شروع به کار موتور را پس از مدت زمانی کوتاهی بعد از قطع مدار به علت اضافه بار فراهم می‌آورد.

این ویژگی در کلیدهای کمپکت در دسترس نیست.

 

MCCB مخفف rMolded Case Circuit Breake است. "molded case" به محفظه بیرونی کلید اشاره دارد که با مواد عایق (معمولاً پلاستیک ترموست) قالب گیری شده و امکان حفاظت مکانیکی و ایجاد عایق الکتریکی را فراهم می‌آورد. این محفظه به گونه‌ای طراحی شده که محکم و بادوام باشد و قطعات داخلی کلید آسییب نبینند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email