کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید کمپکت (Molded Case Circuit Breaker) از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است که وظیفۀ حفاظت، قطع یا وصل مدار الکتریکی را بر عهده دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارا است. ساختمان داخلی کليد اتوماتیک کمپکت اشنایدر از سه کنتاکت اصلي (قدرت)، کنتاکت هاي فرعي (کمکي) و کنتاکت هاي جرقه ­گير تشکیل شده است. این کلیدها در دو ردۀ سه پل و چهار پل و رنج جریان 16 تا 1600 آمپر تولید می شوند و لوازم جانبی کلید اتوماتیک شامل رله های شنت تریپ و آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی و واحد حفاظت میکرولوجیک است.