الیکا الکتریک
سبد خرید

سنسور اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS7C4A1DPG13
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS دو سیمه با سری قابل چرخشسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS7C4A1DPG13 سری OsiSense XS در برابر اجسام فلزی واکنش نشان می‌دهد. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می‌توان به شناسایی جسم مورد نظر بدون داشتن تماس فیزیکی اشاره کرد. بنابراین از ایج..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS7D1A1PAL2
سنسور القایی تخت و سه سیمه با حساسیت 40 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS7D1A1PAL2 سری OsiSense XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم فلزی..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS8C4A4PCG13
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS چهار سیمه با سری قابل چرخشسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS8C4A4PCG13 سری XS در برابر اجسام فلزی واکنش نشان می‌دهد. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می‌توان به شناسایی جسم مورد نظر بدون داشتن تماس فیزیکی اشاره کرد. بنابراین از ایجاد سایش..
12,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS630B1PAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 30 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 15میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS630B1PAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر ای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS608B1PAL2
سنسور القایی اشنایدر سه سیمه با حساسیت 2.5 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS608B1PAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم ..
3,170,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS612B1PAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 12 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 4 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS612B1PAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر ای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV11373
سنسور القایی 3 سیمه  با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV11373 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می&..
11,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV11801
سنسور القایی 2 سیمه با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV11801 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می‌توان به..
12,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV12801
سنسور القایی 2 سیمه با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV12801 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور استوانه‌ای با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. بدنه این سنسور فلزی و با روکش نیکل است و یک کابل ..
13,200,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV12373
سنسور القایی 3 سیمه با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV12373 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور استوانه‌ای با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. بدنه این سنسور فلزی و با روکش نیکل است و یک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS2M30KP340
سنسور القایی 4 سیمه و حساسیت 15 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS2M30KP340 سری  XS2 است. این سنسور استوانه‌ای با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. بدنه این سنسور فلزی و با روکش نیکل است و یک کابل به طول 2 متر دارد. سنسور القایی اشنایدر اجسام ..
13,200,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS530B1PAM12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 30 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 10 میلی‌متر - خروجی PNP سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS530B1PAM12 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BSCAL01M12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 8 میلی‌متر و دو سیمه با حساسیت 1.5 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BSCAL01M12 سری XS استوانه‌ای با قطر M8 بوده و دارای یک صفحه حسگر PPS و بدنه برنجی با روکش نیکل است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 24 ولت DC تغذیه می‌شود. این سنسور مستقی..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS618B1PAM12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 18 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 8 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS618B1PAM12 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS618B1MAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 18 میلی‌متر و دو سیمه با حساسیت 8 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS618B1MAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این..
5,930,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508B1DAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 8 میلی‌متر و دو سیمه با حساسیت 1.5 میلی متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508B1DAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون تماس فیزیکی کاربرد دارد. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم فلزی که ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BSCAL2
سنسور القایی 2 سیمه با قطر 8 میلی متر حساسیت 1.5 میلی‌مترسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BSCAL2 سری XS استوانه‌ای با قطر M8 بوده و دارای یک صفحه حسگر PPS و بدنه برنجی با روکش نیکل است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 24 ولت DC تغذیه می‌شود. این سنسور مستقیماً بر روی صفحه یا براکت نصب ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508B1DAM12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 8 میلی‌متر - دو سیمه با حساسیت 1.5میلی‌مترسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508B1DAM12 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون تماس فیزیکی کاربرد دارد. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم فلزی که به..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BLNAL2
سنسور القایی 3 سیمه بلند با قطر 8 میلی متر و حساسیت 1.5 میلی متر - خروجی NPNسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BLNAL2 استوانه‌ای با قطر M8 مجهز به صفحه حسگر PPS بوده و بدنه آن از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 48 ولت DC تغذیه می‌شود. این سنسور مستقیماً بر روی ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BLNAM12
سنسور القایی 3 سیمه (کانکتور 4 پین) بلند با قطر 8 میلی‌متر و حساسیت 1.5 میلی‌متر - خروجی NPNسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BLNAM12 استوانه‌ای با قطر M8 مجهز به صفحه حسگر PPS بوده و بدنه آن از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 48 ولت DC تغذیه می‌شود. این..
نمايش 1 تا 20 از 46 (3 صفحه)
نقد و بررسی

سنسور مبدلی است که کمیت هایی نظیر فشار، حرارت، رطوبت، صدا و ... به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) و یا ناپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کنند. سنسورها در انواع تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری استفاده می شوند. سنسورهای اشنایدر که بیشترین کاربرد را دارند شامل سنسور القایی، سنسور کنترل فشار، سنسور خازنی، سنسور فتوالکتریک و سنسور آلتراسونیک هستند.

سوال های پرتکرار

سنسور در واقع وسیله ای است که می تواند کمیت های مختلف فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت و دما را به کمیت های الکتریکی آنالوگ یا دیجیتال تبدیل کند. برای انتخاب سنسور متناسب با پروژه باید با عملکرد انواع سنسور ها آشنا باشید. سنسور القایی نوعی سنسور مجاورتی است که در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهد. سنسور آلتراسونیک با ارسال یک پالس صوتی کوتاه و دریافت انعکاس آن از جسم مورد نظر فاصله را اندازه گیری می کند و به سطح سنج هم معروف است. سنسور خازنی برای کنترل سطح مایعات و شمارش اجسام فلزی و غیر فلزی استفاده می شود. سنسور فوتوالکتریک در تشخیص موقعیت شی با استفاده از پرتو نور کاربرد دارد. شناسایی گازها و آلاینده های مختلف با سنسورهای گاز امکان پذیر است و در نهایت، اندازه گیری فشار سطح، فشار گاز ها و مایعات با سنسورهای فشار انجام می شود. 

نوع A: سنسورهایی با ماهیت قطع و وصل خروجی (دیجیتالی) مانند سنسورهای مجاورتی، فشار، اندازه گیری سطح مایعات و … این نوع سنسورها را می توان به طور مستقیم به دستگاه PLC متصل نمود. نوع B: سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت پالسی هستند، مانند سنسورهای اندازه گیری میزان چرخش و یا طول و … این نوع سنسورها را می توان با استفاده از Interface به PLC متصل کرد. نوع C: سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت آنالوگ بوده ولی بخش تقویت کننده و یا تبدیل کننده ندارند. این سیگنال ها خیلی ضعیف بوده (در حد میلی ولت) و قابل استفاده مستقیم در دستگاه های کنترل نیستند، مانند سنسورهای پیزوالکتریک و یا سنسورهای هال.  نوع D: سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت آنالوگ بوده و واحد الکترونیک (تقویت کننده، تبدیل کننده) در خود سنسور تعبیه شده است. در این نوع سنسور، خروجی ها را می توان به طور مستقیم جهت استفاده در دستگاه های کنترل استفاده کرد.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email