الیکا الکتریک
سبد خرید

سنسور اشنایدر الکتریک

سنسور مبدلی است که کمیت هایی نظیر فشار، حرارت، رطوبت، صدا و ... به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) و یا ناپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کنند. سنسورها در انواع تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری استفاده می شوند. سنسورهای اشنایدر که بیشترین کاربرد را دارند شامل سنسور القایی، سنسور کنترل فشار، سنسور خازنی، سنسور فتوالکتریک و سنسور آلتراسونیک هستند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email