الیکا الکتریک
سبد خرید

سنسور القایی اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS7C4A1DPG13
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS دو سیمه با سری قابل چرخشسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS7C4A1DPG13 سری OsiSense XS در برابر اجسام فلزی واکنش نشان می‌دهد. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می‌توان به شناسایی جسم مورد نظر بدون داشتن تماس فیزیکی اشاره کرد. بنابراین از ایج..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS7D1A1PAL2
سنسور القایی تخت و سه سیمه با حساسیت 40 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS7D1A1PAL2 سری OsiSense XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم فلزی..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS8C4A4PCG13
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS چهار سیمه با سری قابل چرخشسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS8C4A4PCG13 سری XS در برابر اجسام فلزی واکنش نشان می‌دهد. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می‌توان به شناسایی جسم مورد نظر بدون داشتن تماس فیزیکی اشاره کرد. بنابراین از ایجاد سایش..
8,290,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS630B1PAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 30 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 15میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS630B1PAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر ای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS608B1PAL2
سنسور القایی اشنایدر سه سیمه با حساسیت 2.5 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS608B1PAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم ..
2,040,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS612B1PAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 12 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 4 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS612B1PAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر ای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV11373
سنسور القایی 3 سیمه  با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV11373 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می&..
7,140,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV11801
سنسور القایی 2 سیمه با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV11801 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. استفاده از این سنسور مزایای فراوانی دارد که از آن می‌توان به..
7,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV12801
سنسور القایی 2 سیمه با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV12801 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور استوانه‌ای با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. بدنه این سنسور فلزی و با روکش نیکل است و یک کابل ..
8,490,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XSAV12373
سنسور القایی 3 سیمه با قطر 30 میلی‌متر و حساسیت 10 میلی‌متر - خروجی PNPسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XSAV12373 سری OsiSense XS دارای 30 میلی‌متر قطر است. این سنسور استوانه‌ای با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. بدنه این سنسور فلزی و با روکش نیکل است و یک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS2M30KP340
سنسور القایی 4 سیمه و حساسیت 15 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS2M30KP340 سری  XS2 است. این سنسور استوانه‌ای با نصب شدن در جای مربوطه کاملاً با آن همسطح می‌شود. بدنه این سنسور فلزی و با روکش نیکل است و یک کابل به طول 2 متر دارد. سنسور القایی اشنایدر اجسام ..
8,490,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS530B1PAM12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 30 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 10 میلی‌متر - خروجی PNP سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS530B1PAM12 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BSCAL01M12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 8 میلی‌متر و دو سیمه با حساسیت 1.5 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BSCAL01M12 سری XS استوانه‌ای با قطر M8 بوده و دارای یک صفحه حسگر PPS و بدنه برنجی با روکش نیکل است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 24 ولت DC تغذیه می‌شود. این سنسور مستقی..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS618B1PAM12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 18 میلی‌متر و سه سیمه با حساسیت 8 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS618B1PAM12 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS618B1MAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 18 میلی‌متر و دو سیمه با حساسیت 8 میلی‌متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS618B1MAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون داشتن تماس فیزیکی به کار می‌رود. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این..
3,810,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508B1DAL2
سنسور القایی اشنایدر با قطر 8 میلی‌متر و دو سیمه با حساسیت 1.5 میلی متر سنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508B1DAL2 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون تماس فیزیکی کاربرد دارد. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم فلزی که ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BSCAL2
سنسور القایی 2 سیمه با قطر 8 میلی متر حساسیت 1.5 میلی‌مترسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BSCAL2 سری XS استوانه‌ای با قطر M8 بوده و دارای یک صفحه حسگر PPS و بدنه برنجی با روکش نیکل است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 24 ولت DC تغذیه می‌شود. این سنسور مستقیماً بر روی صفحه یا براکت نصب ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508B1DAM12
سنسور القایی اشنایدر با قطر 8 میلی‌متر - دو سیمه با حساسیت 1.5میلی‌مترسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508B1DAM12 سری XS برای تشخیص اجسام فلزی بدون تماس فیزیکی کاربرد دارد. قسمت نوسان ساز سنسور یک میدان الکترومغناطیسی متناوب اطراف سنسور ایجاد می‌کند و بر این اساس هر جسم فلزی که به..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BLNAL2
سنسور القایی 3 سیمه بلند با قطر 8 میلی متر و حساسیت 1.5 میلی متر - خروجی NPNسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BLNAL2 استوانه‌ای با قطر M8 مجهز به صفحه حسگر PPS بوده و بدنه آن از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 48 ولت DC تغذیه می‌شود. این سنسور مستقیماً بر روی ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XS508BLNAM12
سنسور القایی 3 سیمه (کانکتور 4 پین) بلند با قطر 8 میلی‌متر و حساسیت 1.5 میلی‌متر - خروجی NPNسنسور القایی اشنایدر با کد فنی XS508BLNAM12 استوانه‌ای با قطر M8 مجهز به صفحه حسگر PPS بوده و بدنه آن از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. این قطعه با ولتاژ 12 تا 48 ولت DC تغذیه می‌شود. این..
نمايش 1 تا 20 از 27 (2 صفحه)
نقد و بررسی

 سنسور القایی، سنسوری بدون تماس یا مجاورتی است که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهد و می تواند بخش فلزی را شناسایی کند و اطلاعات را به المان های الکتریکی مانند رله ها، شیرهای برقی، سیستم های اندازه گیری و مدارات کنترل الکتریکی مانند PLC ارسال کند.

سنسورالقایی اسپید مانیتور اشنایدر الکتریک سرعت را از طریق شمارش پالس هایی که توسط سنسور مجاورتی حساس به فلز ایجاد شده، مقایسه نموده و آشکار می سازد. سنسور القایی در نوار نقاله ها، پمپ ها، مخلوط کن ها، بالابرها و در تجهیزاتی که آشکار سازی سرعت در آن ها مهم باشد به کار می رود.   

از جمله کاربردهای سنسورهای القایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  تشخیص فلزات آهنی – فولاد، آهن، کبالت، نیکل
  •  تشخیص موقعیت حرکت و کنترل حرکت
  •  موقعیت ابزار و اندازه گیری فاصله
  •  کنترل سیستم نقاله
  •  سنجش سرعت، محدود کردن سوئیچینگ، و تولید پالس
  •  فرایندهای صنعتی خودکار
  •  برای تشخیص حضور یک شی در یک برنامه انتخابی و در هنگام بازرسی
ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

سنسور القایی نوعی سنسور مجاورتی است که برای اندازه گیری فاصله، شمارش محصولات در یک خط تولید، اندازه گیری سرعت، چراغهای ترافیکی و تشخیص حضور یک جسم کاربرد زیادی دارد. این سنسورها در محیط های صنعتی و آلوده و در دمای بالا هم بسیار دقیق هستند. سنسور القایی در واقع یک سیم پیچ است که با القای میدان مغناطیسی عمل می کند، پس این سنسور برای تشخیص فلزات کاربرد دارد.

در انتخاب سنسور القایی اشنایدر با توجه به پروژه، باید پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرید. ابتدا کاربردی که مد نظر دارید را مشخص کنید. فاصله حساسیت سنسور، جنس شی مورد نظر، نوع سنسور از نظر تعداد سیم ( دو سیمه، سه سیمه و چهار سیمه )، تغذیه سنسور ( AC یا DC )، نوع خروجی ( NPN یا PNP )، قطر سنسور، ساختار سنسور ( Namur، Flashmount ، Non Flashmount ) و فرکانس سوئیچینگ مهم ترین عوامل در انتخاب سنسور مجاورتی القایی هستند. 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email