پوش باتن اشنایدر الکتریک

پوش باتن اشنایدر الکتریک

در مدارهاي داراي كنتاكتور، اغلب براي دادن فرمان لحظه اي شروع به كار و يا قطع و همچنين تغيير حالت مدار از شستي استفاده مي شود. با وارد كردن فشار به شستي تمام كنتاكت ها تغيير وضعيت مي دهند و با حذف فشار وارد شده به شستي دوباره به حالت اول بر مي گردند. معمولاً از شستي هاي به رنگ قرمز به عنوان قطع كننده و از شستي هاي مشكي يا سبز به عنوان وصل كنندة مدار استفاده مي شود.

    امرجنسی: برای اعمال فرمان‌های اضطراری در تأسیسات الکتریکی از شستی‌ استوپ امرجنسی استفاده می‌شود.

    استوپ استارت: شستی ها وسایل فرمان هستند که تحریک آنها با دست و جهت فرمان قطع و وصل مدار انجام مى شود.

   استوپ استارت دوبل: شستی دوبل از لحاظ کارکرد همانند استوپ استارت است با این تفاوت که هر دو فرمان قطع و وصل در یک شستی قرار دارند.

 

نمایش:
مرتب کردن براساس:
پوش باتن, فرمان, سیگنال, شستی فرمان