اجرای سیم کشی

در اجرای سیم کشی، نوع کاربرد و ماهیت دیوارها و نحوه دسترسی به سیم ها و تنش های مکانیکی در حین نصب با بهره برداری بسیار مهم است.

در ساختمان های مسکونی به دلیل رفت و آمد افراد غیرمتخصص سیم ها در دسترس نیستند و از لوله ها و یا داکت ها عبور داده می شوند، البته باید توجه کرد که زمان اجرای سیم کشی، در مرحله نازک کاری است و نباید دقیقا بعد از لوله کشی، اجرا شود، زیرا امکان دارد در زمان پوشش، لوله های توکار آسیب دیده و پیمانکار برق متوجه نشده باشد. بنابراین تعویض سیم در آینده امکان پذیر نخواهد بود.

پرکاربردترین سیم کشی و کابل کشی در ساختمان مسکونی

اجرای سیم کشی روشنایی و پریز

  1.  اولین مرحله در سیم کشی، انتخاب نوع، سطح مقطع و رنگ بندی کابل و سیم است. بر اساس نقشه تأیید شده نظام مهندسی و با توجه به جداول مربوطه سیم و کابل انتخاب می شود.
  2. برای سیم کشی روشنایی و پریز سیم نول و هادی حفاظتی هر خط باید به طور مجزا اجرا شود و استفاده از یک نول و هادی حفاظتی مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود. بنابراین برای سیم کشی تک فاز باید سه رشته سیم (فاز، نول و هادی حفاظتی) استفاده شود.
  3. تمامی سیم هایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید روکش دار، یک تکه و بدون زنگ زدگی باشد و رنگ بندی آنها نیز رعایت شود.
  4. تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریز، برای اتصال به بدنه هادی چراغ ها یا کنتاکت حفاظتی پریزها (بر حسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد.
  5. حداقل سطح مقطع برای پریز ۲٫۵ میلی مترمربع و برای روشنایی ۱٫۵ میلی متر مربع باشد.
  6. هنگام نصب یا کشیدن سیم ها به داخل لوله ها، بهتر است تنش و کشش بر هادی ها وارد شود و نه بر پوشش آنها.
  7. در سیم کشی ها باید تا مقطع ۱۰ میلی متر مربع از سیم های مسی نوع تک مفتولی با عایق بندی پی وی سی استفاده شود، و از این مقطع به بالا سیم ها می توانند چند مفتولی باشند. استفاده از سیم های افشان در مواردی که انجام بعضی از قسمت های سیم کشی به طور استثنایی مشکل باشد، مجاز خواهد بود. در صورت استفاده از سیم های افشان، سر سیم (وایرشو) زدن الزامی است.

برخی موارد تخلف در سیم کشی روشنایی و پریز و نحوه شناسایی آن

  • خط پریز و روشنایی به صورت مشترک

   در این حالت اکثراً از سیم با سطح مقطع ۲٫۵ برای تغذیه پریز و روشنایی به صورت مشترک استفاده می شود. این تخلف بیشتر در خطوط آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام و یا پریزهای هم سطح روشنایی اتفاق می افتد.

نحوه شناسایی

   ابتدا لامپ ها را روشن کنید و در پریزها یک وسیله مانند لامپ، سشوار و غیره قرار دهید. در صورت قطع کلید مینیاتوری مربوط به روشنایی یا پریز، تمام آن خط بی برق می شود. به عبارت دیگر همزمان مصرف کننده پریز و چراغ خاموش می شود.

  • هادی حفاظتی و نول مشترک

   در این حالت اکثراً دو سیم با سطح مقطع ۲٫۵ برای سیم نول و هادی حفاظتی و دو عدد فاز کشیده می شود و یکی از فازها برای خط روشنایی و فاز دیگر برای خط پریز در نظر گرفته می شود.

نحوه شناسایی

   در صورتی که در لوله های تابلوی واحد (تابلوی مینیاتوری) ۴ یا ۵ رشته سیم وجود داشته باشد به احتمال زیاد در حالت اول از نول و هادی حفاظتی مشترک و در حالت دوم از نول مشترک استفاده شده است.

   توجه  شود برای مشخص نشدن این عیب امکان دارد از سیم نول انشعابی جهت سیم نول دیگر گرفته شود تا در تابلو مشخص نباشد. در این حالت حتما باید سیم را کشید تا در صورت اتصالی، باز شود.

  •  نول کمکی

   در کناف از نول کمکی پریز استفاده می کنند. در این حالت نول پریز را به روشنایی وصل می کنند.

نحوه شناسایی

   در صورتی که سطح مقطع سیم در مکان نصب چراغ به عنوان مثال ۲٫۵ میلی متر مربع باشد و سطح مقطع فاز آن ۱٫۵ میلی متر مربع باشد. احتمالاً از نول پریز استفاده شده است.

 

, , , ,

مقالات مرتبط