کنتاکتور

کنتاکتور

کنتاکتور (Contactor) یک کلید فرمان الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنتاکتور برای کاربردهای آمپر بالا به کار می روند.

کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک برای کنترل بارهای مختلف الکتریکی اعم از الکتروموتورها، بانکهای خازنی، مدارات روشنایی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می شوند.

کنتاکتور دارای یک سری تیغه های باز و بسته می باشد که با وصل جریان برق به دو سر بوبین آن عمل می کند و تیغه های باز را بسته و تیغه های بسته را باز می کند. با قطع جریان بوبین، به واسطه ی فنرهای تعبیه شده تیغه ها به حالت نخست باز می گردد. کنتاکتور دارای تیغه های قدرت و فرمان می باشد.


کنتاکتور, کنتاکتور اشنایدر الکتریک, کنتاکتور سری D, کنتاکتور سری F