الیکا الکتریک
سبد خرید

کنتاکتور اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D09M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D09M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D09M7  ازسری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ترکیب کنتاکت های ک..
1,220,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D12M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D12M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D12M7 از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ترک..
1,340,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D18M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D18M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D18M7 از جمله کنتاکتورهای سری TeSyse D اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ت..
1,640,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D25M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D25M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D25M7 از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ترکیب کن..
2,420,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D32M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D32M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D32M7 از کنتاکتورهای سری D اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت قدرت NO است که ترکیب کنت..
3,440,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D38M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D38M7کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک در دو مدل AC وDC  ساخته می شود. تفاوت این دو کنتاکتور در یک حلقه اتصال کوتاه است؛ بدین شرح که در کنتاکتورهای AC برای جلوگیری و رفع لرزش حاصل از فرکانس برق، از یک حلقه اتصال کوتاه بهره گرفته می شود. نیروی کششی بدست آمده ا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D40AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D40AM7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D40AM7  از سری محصولات TeSys D اشنایدر است. در کد فنی کنتاکتورهای اشنایدر حرف A نشان دهنده امکان برقراری اتصال از طریق Everlink است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی&..
5,540,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D50AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D50AM7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D50AM7 از انواع کنتاکتورهای اشنایدر سه پل سری TeSys D است که جریان نامی آن معادل 50 آمپر و ولتاژ تغذیه بوبین در آن 220 ولت است. حرف A در  کد فنی این کنتاکتور نشان دهنده نوع اتصال  Everlink در این کنتاک..
5,930,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D65AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D65AM7کنتاکتور اشنایدر الکتریک با کد فنی LCD65AM7، از کنتاکتورهای سری D اشنایدر سه پل با جریان نامی 65 آمپر است که جریان تغذیه کویل آن 220 ولت AC است. هم چنین از نکات شایان ذکر در مورد این کنتاکتور این است که اتصال در آن از نوع Everlink است. در این..
7,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D80M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D80M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D80M7  از کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ت..
10,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D95M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D95M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D95M7  از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک سه پل، دارای سه کنتاکت اصلی NO (برای تغ..
11,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D115M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D115M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D115M7 از سری محصولات TeSys Deca اشنایدر است که به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 115 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولتAC-3  و با توان 55 کیلووات در 400 ولت کار..
21,800,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D150M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D150M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D150M7  از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ..
23,700,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D09F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D09F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D09F7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 9 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys F اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه AC..
1,760,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D12F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D12F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D12F7، یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت NO، با جریان نامی 12 آمپر و ولتاژ بوبین 110 ولت AC است. این کنتاکتور از جمله کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر و مناسب برای کنترل موتور و بارهای مقاومتی است. هم چنین این کنتاکتور مطا..
1,860,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D18F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D18F7کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک، کلیدهای مغناطیسی هستند که از طریق مدار فرمان، مدار را قطع و وصل می کنند. کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک جهت استفاده در مدار موتورها هیچ نقش حفاظتی ندارند و از بی متال و فیوز و یا سایر وسایل حفاظتی مناسب در کنار آ..
2,190,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D25F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D18F7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D25F7  از کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر است. حرف F در کد فنی کنتاکتورهای اشنایدر نشان دهنده ولتاژ 110 ولت AC برای تغذیه بوبین آن است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهم..
2,910,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D32F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D32F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D32F7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 32 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه AC..
4,470,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D40AF7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D40AF7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D40AF7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 40 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys F اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه AC-4..
6,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D50AF7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D50AF7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D50AF7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 50 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys F اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه ..
7,010,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 247 (13 صفحه)
نقد و بررسی

راهنمای انتخاب و خرید کنتاکتور اشنایدر

هنگام انتخاب کنتاکتور باید به دو نکته توجه کرد:

رنج جریان یا توان مصرفی و ولتاژ تغذیه بوبین. با توجه به رنج جریان کنتاکتور، کنتاکتور نوع D و F را انتخاب کنید و براساس ولتاژ تغذیه بوبین بین 24، 48، 110، 220، 230 و 380 ولت AC یا DC دسته بندی مورد نظر را انتخاب کنید. 

برای کنترل موتور به صورت راه اندازی مستقیم، راه انداز ستاره مثلث و ... می توانید کنتاکتور مورد نظر خود را در هر رنجی از جریان و ولتاژ بوبین از میان محصولات اشنایدر بیابید و در ترکیب آن ها با قطع کننده های مدار اشنایدر (بریکرها) مانند کلیدهای اتوماتیک اشنایدر، از موتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت کنید.

جدول انتخاب کنتاکتور اشنایدر برای مدار راه انداز ستاره مثلث

با توجه به استانداری که برند اشنایدر تعیین کرده، کنتاکتورهای راه انداز ستاره مثلث باید بر اساس توان موتور انتخاب شوند. برای هماهنگی بین حفاظت و کنترل مدار، انتخاب کنتاکتور ها بر اساس دو نوع کوردینیشن یا هماهنگی بین فیوز، کنتاکتور ها و بی متال انجام می شود.

کوردینیشن نوع 1

در کوردینشن نوع 1 که برای موتورهایی با توان 0.06 تا 55 کیلووات در ولتاژ 400/440 ولت تعریف می شود انتخاب کنتاکتور به نحوی انجام شده است که کنتاکتور در حالت اتصال کوتاه هیچ خطری برای افراد یا سیستم نداشته باشد و امکان راه اندازی مجدد مدار بدون تعمیر یا جایگزینی تجهیزات وجود ندارد.

کوردینیشن نوع 2

در کوردینیشن نوع دو که برای موتورهایی با توان 0.06 تا 315 کیلووات در ولتاژ 400/440 ولت تعریف می شود، انتخاب کنتاکتور به نحوی انجام شده است که کنتاکتور در حالت اتصال کوتاه هیچ خطری برای افراد یا سیستم نداشته باشد اما می توان سیستم را بدون تعمیر یا جایگزینی راه اندازی کرد. در کوردینیشن نوع 2 حفاظت با درجه بالاتری انجام شده است.  

کنترل و فرمان مدار با استفاده از کنتاکتور اشنایدر 

کنتاکتور اشنایدر در دو سری D و F طراحی شده که کنتاکتور های سری D با جریان 9 تا 150 آمپر و کنتاکتور سری F از 115 تا 800 آمپر تولید می شوند.  کنتاکتور (Contactor) یک کلید مغناطیسی است که برای قطع و وصل، کنترل و فرمان الکتریکی و کلیدزنی یک مدار قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنتاکتور چند تیغه  باز و بسته دارد که با وصل جریان برق AC و DC به دو سر بوبین آن عمل می کند و تیغه های باز را بسته و تیغه های بسته را باز می کند. با قطع جریان بوبین، به واسطه فنرهای تعبیه شده داخل کنتاکتور، تیغه ها به حالت اولیه باز می گردد.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

کنتاکتور یک کلید قطع بار خودکار است که برای روشن یا خاموش کردن مدار الکتریکی استفاده می شود. متداول ترین حوزه کاربردی کنتاکتور، بار جریان بالا است. آن ها قابلیت قطع و وصل جریان در رنج جریان نامی خود را دارند. کنتاکتور اشنایدر اصل را می توان از نمایندگی های معتبر اشنایدر الکتریک نظیر الیکا الکتریک خریداری نمود. معمولاً برای کنترل موتورهای الکتریکی از کنتاکتورها استفاده می شود. جریان های سنگین موتور هنگام قطع، قوس الکتریکی تولید می کنند. با استفاده از کنتاکتور می توان این قوس ها را کاهش داد و کنترل نمود. می توان کنتاکتور را نوع خاصی از رله در نظر گرفت. با این حال، تفاوت اساسی بین رله و کنتاکتور این است که کنتاکتور در کاربردهایی با ظرفیت حمل جریان بالاتر استفاده می شود، در حالی که رله برای کاربردهای با جریان کم استفاده می شود. کنتاکتورهای اشنایدر انواع مختلفی دارند و هر نوع دارای ویژگی ها، قابلیت ها و کاربردهای خاص خود است. کنتاکتور اشنایدر به طور عمده در موتورهای با ولتاژ 380/400 ولت، سه فاز یا تک فاز با قدرت 4 تا 75 کیلووات در رنج کنتاکتور سری D و 55 تا 450 کیلووات در رنج کنتاکتور سری F استفاده می شود. نصب کنتاکتورهای اشنایدر به آسانی روی DIN ریل 35 میلی متری انجام می شود. اندازه کنتاکتورها از چند سانتی متر تا حدوداً یک متر متفاوت است. کنتاکتورها در دو مدل AC و DC ساخته می شود. تفاوت این دو کنتاکتور در یک حلقه اتصال کوتاه است؛ در کنتاکتورهای AC برای جلوگیری و رفع لرزش حاصل از فرکانس برق، از یک حلقه اتصال کوتاه بهره گرفته می شود. لوازم جانبی کنتاکتور شامل: بوبین کنتاکتور اشنایدر سری D و بوبین کنتاکتور سری F، تیغه کنتاکتور (پلاتین)، تایمر بادی (پنوماتیکی)، کنتاکت کمکی، قفل مکانیکی کنتاکتور، آداپتور برای ترمینال بلاک کنتاکتور، ست اتصال تغذیه و قفل کنتاکتور و کیت چپگرد است.

از کنتاکتورها اغلب برای کنترل مرکزی تأسیسات بزرگ روشنایی مانند ساختمان اداری یا بازرگانی استفاده می شود. برای کاهش مصرف برق در سیم پیچ های کنتاکتور، از کنتاکتورهای قفل دار استفاده می شود که دارای دو سیم پیچ هستند. یک سیم پیچ، به طور لحظه ای تحریک می شود و کنتاکت های مدار قدرت را می بندد و سپس به صورت مکانیکی بسته می شود. سیم پیچ دوم کنتاکت ها را باز می کند. از کنتاکتورها می توان به عنوان یک استارت مغناطیسی استفاده کرد. استارت مغناطیسی وسیله ای است که برای تأمین انرژی موتورهای الکتریکی طراحی شده است و شامل یک کنتاکتور به عنوان یک جزء ضروری است. کنتاکتور به طور عمده در موتورهای تک فاز و سه فاز در محدودۀ توان 2.2 تا 450 کیلووات و برای کنترل اتوماتیک موتور به کار برده می شود. ساده ترین روش قطع و وصل اتوماتیک موتور استفاده از کنتاکتور است. کنتاکتور عبارت است از سکسیونر قطع زیر بار که تیغۀ متحرک آن تحت نیروی دائم الکترومغناطیسی با کنتاکت ثابت در تماس است. بیشتر کلیدهای ستاره مثلث سه کنتاکتور دارند که تحت یک سری اینترلاک های درونی و کمک گرفتن از کنتاکت های کمکی NO و NC و نیز تایمرهای کمکی، عمل تبدیل اتصال تغذیه موتورها را از ستاره در حالت گذرا به مثلث در حالت دائم انجام می دهند. علت استفاده از این کلیدها در تابلوهای توزیع و تغذیه، کاهش اثرات زیانبار مربوط به جریان راه اندازی موتورها می باشد. افزایش جریان راه اندازی موجب افت ولتاژ در مسیر تغذیه موتور می شود و این افزایش جریان باعث آسیب رسیدن به موتور می گردد. همچنین این جریان بالا باعث ایجاد گرما در سیم بندی موتور می شود و آنجا هم آسیب هایی را در بر دارد. به همین خاطر پایین نگه داشتن جریان راه اندازی موتورها یک امر ضروری است. بدین جهت در راه اندازی موتور از یک مجموعه تجهیزات الکتریکی که شامل سه عدد کنتاکتور است تحت نام کلیدهای ستاره مثلث استفاده می شود. بر پایۀ محاسبات مداری، کاربرد کنتاکتور در کلید ستاره-مثلث به این شکل است که در صورت راه اندازی موتور با آرایش ستاره، جریان راه اندازی به یک سوم جریان راه اندازی در آرایش مثلث کاهش می یابد. این امر می تواند تا حدودی سبب جبران افزایش جریان راه اندازی موتور شود. در عمل هنگامی که دور موتور به دور نامی خود رسید، سربندی موتور توسط کلید ستاره مثلث که در مسیر تغذیۀ آن قرار گرفته است از حالت ستاره به مثلث تبدیل می گردد.

عکسی از پلاک کنتاکتور اشنایدر را می‌بینید که توضیحات هر قسمت به شرح زیر است:

 1.  توان کنتاکتور در ولتاژهای مختلف در تک فاز و سه فاز برحسب اسب بخار
 2. مشخصات تجهیزات مورد استفاده همراه با کنتاکتور
 3. Cont.current: حداکثر جریان مجاز دائمی کنتاکتور

 4. Aux.COnt: مشخصات پلاتین‌های کمکی
 5.  اندازه سیم و نوع سیم مورد استفاده
 6. گواهینامه‌های کنتاکتور
 7. Ith: جریان حرارتی کنتاکتور برای بارهای دسته‌بندی AC-1 (بارهای اهمی)
 8. Ui: ولتاژ عایق نامی
 9. استاندارد کنتاکتور
 10.  Uimp: ولتاژ ضربه نامی
 11.  توان کنتاکتور در ولتازهای مختلف در دسته بندی AC3
 12.  توان کنتاکتور در ولتاژهای مختلف طبق استاندارد 1-JISC8201-4

پلاک خوانی کنتاکتور

کنتاکتورهای AC و DC بر اساس تیپ و کاربردشان طبقه‌بندی می‌شوند که در زیر به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

AC-1: این طبقه مربوط به تمام بارهای AC با ضریب توان بیشتر از 0.95 است که عمدتاً غیر القایی یا کمی القایی هستند؛ مانند بارهای مقاومتی. قوس به راحتی با حداقل سایش کنتاکت ها خاموش می‌شود.

AC-2: برای راه‌اندازی و خاموش و روشن کردن موتور با حلقه لغزان است. هنگام راه‌اندازی، کنتاکتور جریان راه اندازی حدود 2.5 برابر جریان نامی موتور است. هنگام قطع، جریان راه اندازی در ولتاژ کمتر یا برابر با ولتاژ تغذیه از تیغه ها عبور می‌کند.

AC-3: این دسته مربوط به موتورهای قفسه سنجابی با خاموشی هنگام کارکرد عادی موتور است. هنگام راه‌اندازی، کنتاکتور جریان راه‌اندازی بالایی حدوداً 5 تا 7 برابر جریان نامی موتور در بار کامل می‌کشد. هنگام قطع جریان نامی از تیغه‌ها عبور می‌کند.

AC-3e: برای راه اندازی و خاموش کردن موتورهای آسنکرون قفسه سنجابی با توان بالا حین کارکرد عادی یا چرخش معکوس موتور که جریان روتور قفل شده بالایی دارند.

AC-4: برای تغییر جهت گردش (Plugging) حین کار یا قطع و وصل کوتاه و سریع (Inching) موتورهای قفسه سنجابی یا با حلقه لغزان است. هنگام وصل جریان راه اندازی بالایی حدود 5 تا 7 برابر جریان نامی می‌شکد. هنگام قطع همین جریان در ولتاژ بالاتر از تیغه‌ها عبور می‌کند و هرچه سرعت موتور کمتر باشد، این ولتاژ بیشتر است.

AC-5a: سوئیچینگ لامپ های تخالیه الکتریکی

AC-5b: سوئیچنگ لامپ‌های رشته‌ای

AC-6a: سوئیچینگ ترانسفورمرها

AC-6b: سوئیچینگ بانک‌های خازنی

AC-8a:  کنترل کمپرسور سیستم‌های برودتی با ریست دستی رله اضافه‌بار

AC-8b: کنترل کمپرسور سیستم‌های برودتی با ریست خودکار رله اضافه‌بار

DC-1: برای تمام بارهای DC با ثابت زمانی کمتر از 1 میلی ثانیه

DC-3: برای راه اندازی و تغییر جهت گردش یا قطع و وصل موتورهای شنت در فواصل زمانی کوتاه

DC-5: برای راه اندازی و تغییر جهت گردش یا قطع و وصل موتورهای DC سری

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email