کنتاکتورهای سری D

کنتاکتورهای سری D

کنتاکتور کلید مغناطیسی است که مهم ترین قسمت مدار فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد. از کنتاکتور اشنایدر الکتریک برای کنترل بارهای الکتریکی با خاصیت سلفی مانند الکتروموتورها، بارهای الکتریکی با خاصیت مقاومتی مانند سیستم های روشنایی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شود. کنتاکتور اشنایدر در دو سری D با رنج جریان 9 آمپر تا 150 آمپر و سری F با رنج جریان 115 تا 800 آمپر تولید می شود.


کنتاکتور, کنتاکتور اشنایدر الکتریک, کنتاکتور سری D