الیکا الکتریک
سبد خرید

بوبين کنتاکتور اشنایدر سری F

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110-115 ولت AC اشنایدر LX1FF110بوبین اشنایدر الکتریک یک هستۀ مغناطیسی سیم پیچی شده‌است که نیروی لازم را برای اتصال فیزیکی کنتاکت های کنتاکتور ایجاد می کند. بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد و..
10,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220 ولت AC اشنایدر LX1FF220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ M5/P5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل  LC1F115 و LC1F150 استفاده می شود. بوب..
8,530,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380 ولت AC اشنایدر LX1FF380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژQ5/V5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F115 و LC1F150 استفاده می شود. بوبین LX1FF..
9,120,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FG110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ F5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و  LC1F225 استفاده می شود. بوبین ..
14,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت AC اشنایدر LX1FG220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ M5/P5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و  LC1F225استفاده می شود. بوبین..
15,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380/400 ولت AC اشنایدر LX1FG380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ Q5/V5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و LC1F225 استفاده می شود. ب..
15,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH1102
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FH1102بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ FE7/E7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F265 و LC1F330 استفاده می شود. ..
13,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH2202
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت AC اشنایدر LX1FH2202بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژM7/P7 ). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F265 و LC1F330 استفاده می ش..
10,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX4FG220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت DC اشنایدر LX4FG220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت DC کار می کند (کد ولتاژ MD). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و LC1F225 استفاده می شود. بوبین LX4FG220 در محدو..
21,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH3802
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380/415 ولت AC اشنایدر LX1FH3802بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400/415 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژQ7/V7/N7 ). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F265 و LC1F330 استفاده می..
13,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FJ380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380/400 ولت AC اشنایدر LX1FJ380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ Q7/V7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F400 استفاده می شود. بوبین LX1FJ380 در محدو..
22,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FJ110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FJ110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژF7/FE7 ). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F400 استفاده می شود. بوبین LX1FJ110 در محدو..
15,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FJ220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت AC اشنایدر LX1FJ220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ M7/P7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F400 استفاده می شود. بوبین LX1FJ220 در..
15,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FK110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FK110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ F7/FE7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F500 استفاده می شود. بوبین LX1FK110 در محد..
28,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FL110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/120 ولت AC اشنایدر LX1FL110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/120 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ F7/FE7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F630 ,LC1F1250 استفاده می شود. بوبین LX1FL..
51,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FL380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/120 ولت AC اشنایدر LX1FL380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ Q7/V7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F630, LC1F1250 استفاده می شود. بوبین LX..
27,800,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF048
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 48 ولت AC اشنایدر LX1FF048بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 48 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ E5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F115, LC1F150 استفاده می شود. بوبین LX1FF048 در محدوده 0.85..
8,410,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG048
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 48 ولت AC اشنایدر LX1FG048بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 48 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ E5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و LC1F225 استفاده می شود. بوبین LX1FG048 در ..
11,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH0482
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 48 ولت AC اشنایدر LX1FH0482بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 48 ولت AC در فرکانس 48 هرتز کار می کند (کد ولتاژ E7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1 LC1F265 و LC1F330 استفاده می شود. بوبین LX1FH0482 در ..
15,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX4FF024
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 24 ولت DC اشنایدر LX4FF024بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 24 ولت DC کار می کند (کد ولتاژ BD). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F115 و LC1F150 استفاده می شود. بوبین LX4FF024 در محدوده 0.85-1.1 ول..
6,560,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 23 (2 صفحه)
نقد و بررسی

بوبین کنتاکتور یک هستۀ مغناطیسی سیم پیچی شده است که برای اتصال کنتاکت ها در کنتاکتور استفاده می شود. بوبین کنتاکتور به دو دستۀ AC و DC تقسیم می شوند که ولتاژ تحریک آنها در رنج 24، 48، 110، 220، 230 و 380 ولت است.

بوبین کنتاکتور سری F اشنایدر الکتریک از سری تجهیزات جانبی کنتاکتورها به شمار می روند که در رنج 115 تا 630 آمپر موجود است.

سوال های پرتکرار

بله، اگر فریم سایز یا رنج آمپر کنتاکتورها یکسان باشد، می توان بدون توجه به تعداد پل ها از بوبین یکسان استفاده کرد. 

بله، کنتاکتورهای سری F اشنایدر توانایی کار با بوبین AC و DC را دارند. کنتاکتورهای سری F با دو نوع بوبین 110VAC/DC و 220VAC/DC تولید می شوند. پس باتوجه به مقدار و نوع ولتاژ تغذیه بوبین می توانید کنتاکتور مورد نظر خود را از دسته کنتاکتورهای سری F انتخاب کنید.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email