به وب سایت الیکا الکتریک خوش آمدید
اطمینان در ارائه بهترین محصولات

فروشگاه اینترنتی الیکا الکتریک فروش تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی

مطالب آموزشی
تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف

تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف

الیکا الکتریک 2018/10/16 12:29:02 0
ادامه مطلب
راه اندازی الکتروموتور سه فاز

راه اندازی الکتروموتور سه فاز

الیکا الکتریک 2018/10/15 13:45:39 0
ادامه مطلب
هادی نول و هادی ارت

هادی نول و هادی ارت

الیکا الکتریک 2018/10/15 00:02:02 0
ادامه مطلب
مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی

مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/10/14 22:35:34 0
ادامه مطلب
مدارات پایه ای برق صنعتی

مدارات پایه ای برق صنعتی

الیکا الکتریک 2018/10/14 10:15:41 0
ادامه مطلب
رسم مدارات فرمان و قدرت

رسم مدارات فرمان و قدرت

الیکا الکتریک 2018/10/13 09:51:31 0
ادامه مطلب
مشخصات اصلی کابل ها

مشخصات اصلی کابل ها

الیکا الکتریک 2018/10/11 12:55:53 0
ادامه مطلب
هدایت الکتریکی و اثر پوستی آن

هدایت الکتریکی و اثر پوستی آن

الیکا الکتریک 2018/10/11 11:46:46 0
ادامه مطلب
نقشه های مدار

نقشه های مدار

الیکا الکتریک 2018/10/11 10:46:02 0
ادامه مطلب
حروف شناسایی در نقشه برق

حروف شناسایی در نقشه برق

الیکا الکتریک 2018/10/10 12:49:52 0
ادامه مطلب
استاندارد نقشه های الکتریکی

استاندارد نقشه های الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/10/10 11:15:39 0
ادامه مطلب
روش های حفاظت الکتریکی

روش های حفاظت الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/10/10 10:09:08 0
ادامه مطلب
حفاظت الکتریکی

حفاظت الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/10/09 12:08:54 0
ادامه مطلب
انواع گلندها

انواع گلندها

الیکا الکتریک 2018/10/09 10:53:40 0
ادامه مطلب
انواع انشعاب های برق

انواع انشعاب های برق

الیکا الکتریک 2018/10/08 13:18:49 0
ادامه مطلب
اتصالات سیم ها

اتصالات سیم ها

الیکا الکتریک 2018/10/08 09:33:52 0
ادامه مطلب
بررسی عیوب در تأسیسات برقی

بررسی عیوب در تأسیسات برقی

الیکا الکتریک 2018/10/07 11:00:25 0
ادامه مطلب
انواع سیم ها

انواع سیم ها

الیکا الکتریک 2018/10/06 11:55:15 0
ادامه مطلب
سیم ها و اتصالات آنها

سیم ها و اتصالات آنها

الیکا الکتریک 2018/10/06 10:34:22 0
ادامه مطلب
انتخاب کابل

انتخاب کابل

الیکا الکتریک 2018/10/06 09:47:07 0
ادامه مطلب
نکات مهم در کابل کشی

نکات مهم در کابل کشی

الیکا الکتریک 2018/10/04 12:58:54 0
ادامه مطلب
روش های مکان یابی عیب کابل

روش های مکان یابی عیب کابل

الیکا الکتریک 2018/10/04 11:21:42 0
ادامه مطلب
انواع عیوب کابل ها

انواع عیوب کابل ها

الیکا الکتریک 2018/10/04 11:02:08 0
ادامه مطلب
کابل

کابل

الیکا الکتریک 2018/10/03 11:40:38 0
ادامه مطلب
طبقه بندی ماشین های DC

طبقه بندی ماشین های DC

الیکا الکتریک 2018/10/02 10:43:48 0
ادامه مطلب
کلیاتی درباره موتورهای DC

کلیاتی درباره موتورهای DC

الیکا الکتریک 2018/10/02 10:00:29 0
ادامه مطلب
اتوترانسفورماتور

اتوترانسفورماتور

الیکا الکتریک 2018/10/01 12:59:47 0
ادامه مطلب
مدار معادل ترانسفورماتورها

مدار معادل ترانسفورماتورها

الیکا الکتریک 2018/10/01 10:34:16 0
ادامه مطلب
مشخصات ترانسفورماتور

مشخصات ترانسفورماتور

الیکا الکتریک 2018/10/01 09:54:22 0
ادامه مطلب
ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

الیکا الکتریک 2018/10/01 09:32:25 0
ادامه مطلب
روش های حفاظت موتور

روش های حفاظت موتور

الیکا الکتریک 2018/09/30 10:24:52 0
ادامه مطلب
عیب یابی موتور

عیب یابی موتور

الیکا الکتریک 2018/09/29 13:34:54 0
ادامه مطلب
تقسیم بندی موتورهای الکتریکی

تقسیم بندی موتورهای الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/09/24 13:27:27 0
ادامه مطلب
ترموکوپل

ترموکوپل

الیکا الکتریک 2018/09/24 12:10:27 0
ادامه مطلب
سنسورهای دیجیتالی و آنالوگ

سنسورهای دیجیتالی و آنالوگ

الیکا الکتریک 2018/09/24 09:48:35 0
ادامه مطلب
انواع حسگرهای صنعتی

انواع حسگرهای صنعتی

الیکا الکتریک 2018/09/23 12:31:05 0
ادامه مطلب
کلیدهای فرمان

کلیدهای فرمان

الیکا الکتریک 2018/09/23 11:05:18 0
ادامه مطلب
تاریخچۀ اشنایدر الکتریک

تاریخچۀ اشنایدر الکتریک

الیکا الکتریک 2018/09/18 10:53:06 0
ادامه مطلب
راهکارهای کنترل آسانسور

راهکارهای کنترل آسانسور

الیکا الکتریک 2018/09/17 13:30:10 0
ادامه مطلب
سیستم های اتوماسیون ساختمان

سیستم های اتوماسیون ساختمان

الیکا الکتریک 2018/09/17 12:03:14 0
ادامه مطلب
سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/09/17 11:26:45 0
ادامه مطلب
كليد اتوماتیک كمپكت

كليد اتوماتیک كمپكت

الیکا الکتریک 2018/09/12 19:56:38 0
ادامه مطلب
روش کنترل دور موتور DC

روش کنترل دور موتور DC

الیکا الکتریک 2018/09/12 14:38:09 0
ادامه مطلب
ساختار و کاربرد سنسور القائی

ساختار و کاربرد سنسور القائی

الیکا الکتریک 2018/09/12 01:23:18 0
ادامه مطلب
ساختار اینورتر

ساختار اینورتر

الیکا الکتریک 2018/09/12 01:11:38 0
ادامه مطلب
شبکه های توزیع بسته

شبکه های توزیع بسته

الیکا الکتریک 2018/09/10 13:22:42 0
ادامه مطلب
انواع كليدهای الکتریکی

انواع كليدهای الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/09/03 01:17:00 0
ادامه مطلب
تجهیزات تابلو برق

تجهیزات تابلو برق

الیکا الکتریک 2018/09/01 22:45:53 0
ادامه مطلب
اجزاء تشکیل دهندۀ چراغ های LED

اجزاء تشکیل دهندۀ چراغ های LED

الیکا الکتریک 2018/08/28 11:59:03 0
ادامه مطلب
اصلاح ضریب توان و تعرفه های برق

اصلاح ضریب توان و تعرفه های برق

الیکا الکتریک 2018/08/28 11:14:29 0
ادامه مطلب
هارمونیک و اثرات آن بر خازن

هارمونیک و اثرات آن بر خازن

الیکا الکتریک 2018/08/28 11:02:53 0
ادامه مطلب
سیستم اتصال زمین

سیستم اتصال زمین

الیکا الکتریک 2018/08/28 10:30:27 0
ادامه مطلب
دستگاه های اندازه گیری تابلویی

دستگاه های اندازه گیری تابلویی

الیکا الکتریک 2018/08/28 10:16:36 0
ادامه مطلب
دستگاه های اندازه گیری جریان

دستگاه های اندازه گیری جریان

الیکا الکتریک 2018/08/28 09:56:20 0
ادامه مطلب
انواع تایمر

انواع تایمر

الیکا الکتریک 2018/08/28 09:34:50 0
ادامه مطلب
جوی استیک صنعتی XKBA1233CA

جوی استیک صنعتی XKBA1233CA

الیکا الکتریک 2018/08/28 08:10:20 0
ادامه مطلب
روش های راه اندازی الکتروموتور

روش های راه اندازی الکتروموتور

الیکا الکتریک 2018/08/28 06:18:55 0
ادامه مطلب
انواع کلیدهای الکتریکی صنعتی

انواع کلیدهای الکتریکی صنعتی

الیکا الکتریک 2018/08/28 05:46:47 0
ادامه مطلب
کلیدهای قدرت

کلیدهای قدرت

الیکا الکتریک 2018/08/27 08:52:05 0
ادامه مطلب
شبکه های برق رسانی و تجهیزات

شبکه های برق رسانی و تجهیزات

الیکا الکتریک 2018/08/27 08:34:21 0
ادامه مطلب
حفاظت توسط سیم زمین (ارت)

حفاظت توسط سیم زمین (ارت)

الیکا الکتریک 2018/08/27 06:58:41 0
ادامه مطلب
مصرف روشنایی در مراکز صنعتی

مصرف روشنایی در مراکز صنعتی

الیکا الکتریک 2018/08/27 06:35:41 0
ادامه مطلب
فیوز

فیوز

الیکا الکتریک 2018/08/27 06:00:11 0
ادامه مطلب
انواع فیوز

انواع فیوز

الیکا الکتریک 2018/08/27 05:23:26 0
ادامه مطلب
مشخصات فیوز

مشخصات فیوز

الیکا الکتریک 2018/08/27 05:17:43 0
ادامه مطلب
کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری

کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری

الیکا الکتریک 2018/08/27 05:02:31 0
ادامه مطلب
عملکرد از راه دور رله

عملکرد از راه دور رله

الیکا الکتریک 2018/08/26 12:02:37 0
ادامه مطلب
مقاومت زمین و نحوۀ محاسبۀ آن

مقاومت زمین و نحوۀ محاسبۀ آن

الیکا الکتریک 2018/08/26 12:02:37 0
ادامه مطلب
تابلو برق آسانسور

تابلو برق آسانسور

الیکا الکتریک 2018/08/26 11:13:27 0
ادامه مطلب
تابلو برق ساختمان

تابلو برق ساختمان

الیکا الکتریک 2018/08/26 11:02:27 0
ادامه مطلب
انواع تابلوهای برق ساختمان

انواع تابلوهای برق ساختمان

الیکا الکتریک 2018/08/26 10:52:05 0
ادامه مطلب
تابلو برق

تابلو برق

الیکا الکتریک 2018/08/26 09:54:29 0
ادامه مطلب
انواع شینه و مقره

انواع شینه و مقره

الیکا الکتریک 2018/08/26 09:39:25 0
ادامه مطلب
تجهیزات تابلوهای فشار ضعیف

تجهیزات تابلوهای فشار ضعیف

الیکا الکتریک 2018/08/26 08:39:30 0
ادامه مطلب
محاسبه سطح مقطع هادی ها

محاسبه سطح مقطع هادی ها

الیکا الکتریک 2018/08/26 08:23:21 0
ادامه مطلب
دستگاه های اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری

الیکا الکتریک 2018/08/23 08:45:57 0
ادامه مطلب
اصلاح ضریب توان به کمک خازن

اصلاح ضریب توان به کمک خازن

الیکا الکتریک 1397/06/03 20:04:54 0
ادامه مطلب
انواع ترمینال، وایرشو و کابلشو

انواع ترمینال، وایرشو و کابلشو

الیکا الکتریک 1379/06/04 06:28:05 0
ادامه مطلب