رله کنترلی اشنایدر الکتریک

رله کنترلی اشنایدر الکتریک

رله های کنترلی یکی از پرکاربردترین تجهیزات در اتوماسیون صنعتی هستند و برای کنترل و فرمان به بخش های مختلف یک سیستم در یک کارگاه یا کارخانه مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از رله های کنترلی اشنایدر به دسته های زیر تقسیم می شوند:

رله کنترل فاز : از این رله به منظور تشخیص قطع و تغییر توالی فاز، تشخیص کاهش ولتاژ شبکه و تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه استفاده می شوند.

رله کنترل جریان : عملکرد این رله، منطبق بر اضافه جریان مصرف کننده بوده از اینرو جایگزین مناسبی برای رله های بی متال هستند.

رله کنترل ولتاژ : از این رله برای حفاظت شبکه های الکتریکی در برابر تغییرات ولتاژ و مشخص نمودن کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می شود.

رله کنترل فرکانس : از این رله، به منظور ارزیابی و مانیتور فرکانس های ورودی به یک دستگاه استفاده می شود. از طریق این رله می توان حد پایین و حد بالای فرکانس دریافتی را اندازه گیری نمود.

رله کنترل سرعت : آنچه که در فرایند نظارت شده توسط رله کنترل سرعت اندازه گیری می شود نتیجه پالس هایی است که شامل یک سیگنال با دو موقعیت بالا و پایین است و کنترل سرعت با اندازه گیری دوره زمانی در این سیگنال، تشخیص داده می شود.

رله کنترل سطح : رلۀ کنترل سطح برای کنترل پمپ ها به منظور پر کردن اتوماتیک مخازن آب و یا حفاظت پمپ های شناور در برابر خشک یا بدون آب کار کردن و یا همچنین برای تشخیص سطح مایعات و کنترل میزان مایعات در فرآیند ترکیب مواد به کار می رود.

رله کنترل دما : رله کنترل دما برای تنظیم دما در محیط هایی مثل موتورخانه آسانسور استفاده می شود و می توان سطح آستانه دمای بالا و پایین و همینطور میزان تاخیر در فرمان رله را تنظیم کرد.