رله کنترل جريان و ولتاژ اشنایدر الکتریک

رله کنترل جريان و ولتاژ اشنایدر الکتریک

رله کنترل ولتاژ

   معمولاً تجهیزات مورد استفاده در یک شبکه الکتریکی برای کار در یک ولتاژ مشخصی طراحی شده اند. از این رو نباید ولتاژ اعمالی به آن ها از حد مشخصی کمتر یا بیشتر شود محدوده این تغییرات به نوع دستگاه بستگی دارد. برای حفاظت شبکه های الکتریکی در برابر تغییرات ولتاژ از رله کنترل ولتاژ اشنایدر الکتریک برای مشخص کردن کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می شود.

رله کنترل جریان یا بار بر اساس اضافه جریان

   رله کنترل بار اشنایدر رله ای است که عملکرد آن مبتنی بر اضافه جریان مصرف کننده بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای رله بی متال باشد. بی متال اشنایدر به علت عملکرد وابسته به حرارت، زمان عکس العمل طولانی تری در مقابل اضافه جریان از خود نشان می دهند.

نمایش:
مرتب کردن براساس: