رله کنترل سرعت اشنایدر الکتریک

رله کنترل سرعت اشنایدر الکتریک

رله کنترل سرعت را می توان به منظور مانیتور سرعت بالا یا پایین در موقعیت های صنعتی دارای حساسیت بالا مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال رلۀ کنترل سرعت در نوار نقاله، صنعت بسته بندی، جا به جایی مواد و ... استفاده می شود.

آنچه که در فرایند نظارت شده توسط رله کنترل سرعت اندازه گیری می شود نتیجه پالس هایی است که شامل یک سیگنال با دو موقعیت بالا و پایین است و کنترل سرعت با اندازه گیری دوره زمانی در این سیگنال، تشخیص داده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:
رله کنترل سرعت, رله کنترل سرعت اشنایدر الکتریک