شرایط واگذاری انشعاب برق

 

در این مقاله به منظور آشنایی با شرایط واگذاری انواع انشعاب برق و نصب انشعاب ابتدا به بررسی  عناوین و اصطلاحات مربوط  به آن می پردازیم. همچنین توضیحاتی در مورد حریم مجاز در تأسیسات توزیع برق خواهیم داد.

جهت آشنایی بیشتر مهندسین برق، به شرحی از تعاریف ابتدایی که در شرکت های توزیع برق مرسوم است، پرداخته شده است.

 • عناوین فنی و تخصصی مربوط به بخش توزیع برق

متقاضی انشعاب برق

 شخصی حقیقی یا حقوقی است که برقراری انشعاب یا انشعاب های برق، تغییر در قدرت و یا مشخصات انشعاب یا انشعاب های موجود را از شرکت توزیع برق درخواست می کند.

مشترک انشعاب برق

شخص حقیقی یا حقوقی است که انشعاب یا انشعاب های درخواستی وی توسط شرکت توزیع برق برقرار شده است.

نقطه تحویل انشعاب برق

 نقطه ای است که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن نقطه، وسایل اندازه گیری نصب می شود. لازم به ذکر است که شرکت برق در قبال نقاط پس از نقطه تحویل، مسئولیتی ندارد و تمامی مسئولیت آن با ناظر برق ساختمان، پیمانکار برق، مجری و مصرف کننده خواهد بود. علاوه بر این مشترک، مسئول سالم نگه داشتن لوازم اندازه گیری و حفظ پلمپ های آن در نقطۀ تحویل است.

تأمین برق

 به عرضۀ توان و انرژی مورد تعهد شرکت برق در قرارداد منعقد شده، در نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتز با تغییرات 3%± هرتز گفته می شود.

خط سرویس انشعاب برق

خط سرویس انشعاب برق به این شرح است:

بخشی از خطوط نیرو رسانی عمومی که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب یا انشعاب های متقاضی است و شبکه فشار ضعیف یا پست عمومی توزیع را به نقطۀ تحویل متصل می کند. لازم به ذکر است که خطوط سرویس کاملاً متعلق به شرکت برق و در اختیار آن است.

ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه

در هر پست، ولتاژ بالاتر ترانسفورماتور را ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند.

 

سیستم های توزیع برق

 

 

 • انشعاب برق 

امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی که از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات محقق می شود و به دو دسته انشعاب برق فشار ضعیف و انشعاب برق فشار قوی قابل تقسیم است.

انشعاب برق فشار ضعیف

انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق تک فاز با ولتاژ 230 ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت با تغییرات 5%±

انشعاب برق فشار قوی

انشعاب برق فشار قوی عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهای 11 کیلو ولت و بیشتر


برای مشاوره فنی، با پشتیبانی شرکت الیکا الکتریک تماس بگیرید: 

031-32664550

031-32663836

031-32663837


 • انواع انشعاب برق

انشعاب برق مصارف خانگی

 انشعاب برق مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفاً به منظور استفاده و راه اندازی وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر است. واحد مسکونی در مناطق شهری، به مکانی برای زندگی گفته می شود که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، آشپزخانه و یک سرویس بوده و مسیر سیم کشی آن مجزا است.

لازم به ذکر است که تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت توزیع برق است.

 

انشعاب برق مصارف اشتراکی 

انشعاب برق مصارف اشتراکی به انشعابی که برای راه اندازی تأسیسات الکتریکی مشترک به کار می رود، اطلاق می شود، مانند آسانسور، تهویۀ مطبوع، روشنایی عمومی و غیره. در بلوک ها، مجموعه ساختمان های مسکونی، شهرک های مسکونی، صنعتی و عمومی این انشعاب به طور مجزا از سایر انشعاب ها دایر می شود.

علاوه بر این به مجموعه ساختمانی و یا بلوک هایی که تنها دارای یک نوع کاربری است، تنها یک انشعاب به منظور انشعاب برق اشتراکی، توسط شرکت توزیع نیروی برق واگذار می شود و به مجموعه ها یا بلوک هایی که دارای کاربری های متفاوت اند، مانند مسکونی، تجاری، عمومی و غیره با شرط مجزا بودن تأسیسات اشتراکی هر کاربری، بیش از یک انشعاب اشتراکی توسط شرکت توزیع برق واگذار می شود.

 

انشعاب برق مصارف عمومی

انشعاب برق مصارف عمومی به انشعابی که برای خدمات عمومی به کار می رود، اطلاق می شود. مانند مساجد، مکان های نظامی، مدارس، دستگاه های اجرایی و غیره.

 

انشعاب برق مصارف کشاورزی 

انشعاب برق مصارف کشاورزی به انشعابی گفته می شود که از نیروی برق برای پمپاژ آب های سطحی، زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده شده باشد. لازم به ذکر است که جهت واگذاری انشعاب برق مصارف کشاورزی، نیاز به پروانه بهره برداری از سازمان آب منطقه ای است که باید توسط متقاضی، اخذ و به شرکت توزیع برق ارائه شود.

 

انشعاب برق مصارف صنعتی (صنعت و معدن)

به انشعابی گفته می شود که از نیروی برق برای راه اندازی و بهره برداری از صنایع (مشخص شده در تعرفه تولید)، صنایع کوچک و تولیدی استفاده شود. جهت واگذاری انشعاب برق، مصارف صنعت و معدن، نیاز به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان های ذی ربط است که پس از اخذ آن توسط متقاضی، باید به شرکت توزیع برق ارائه شود.

 

انشعاب برق مصارف تجاری و سایر مصارف

انشعاب برق مصاف تجاری به انشعابی اطلاق می شود که برای محل کسب دایر می شود. انشعاب هایی که با هیچ یک از انشعاب های فوق الذکر مطابقت ندارند، مشمول تعرفه سایر مصارف است.

 

انشعاب برق مصارف آزاد

انشعاب برق مصارف آزاد مختص مشترکینی است که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب توسط شرکت توزیع برق را ندارند و بهای برق مصرفی این مشترکین با توجه به تعرفه های خاص انشعاب آزاد شرکت توزیع برق محاسبه می شود، مانند برق های غیر دائم، تابلوهای تبلیغاتی، چراغانی ها و غیره.

 

انشعاب برق برای فروش مجدد

 انشعاب برق برای فروش مجدد به انشعابی گفته می شود که مشترک، نیروی برق را به صورت یک جا از شرکت های (تولید، انتقال، توزیع) خریداری کرده و از طریق شبکه تحت مدیریت خود مجدداً به مشترکین نهایی می فروشد.

 

 • شرایط واگذاری انشعاب برق

   انشعاب در صورتی به متقاضی داده می شود که یکی از دو شرط زیر برقرار باشد:

1- واحد مسکونی آماده سکونت و استفاده باشد (حداقل دارای یک اتاق، سرویس و آشپزخانه باشد).

2- واحد تجاری، عمومی و تولیدی آماده بهره برداری و کاملاً محفوظ باشد.

   شدت جریان استاندارد در شهر، جهت انشعاب تک فاز 25 آمپر و 32 آمپر است و برای انشعاب سه فاز 15 آمپر، 25 آمپر و 32 آمپر است. درحالی که ظرفیت استاندارد در روستاها برای انشعاب تک فاز و سه فاز 15 آمپر، 25 آمپر و 32 آمپر تعیین شده است.

شرایط واگذاری انشعاب برق

 

   در هنگام واگذاری انشعاب به متقاضی، شرکت موارد زیر را در نظر می گیرد:

1- شرط عمومی واگذاری (فروش) انشعاب برق برای قدرت درخواستی (دیماند) کمتر از 30 کیلو وات، برحسب جریان است.

2- برقراری انشعاب به صورت هوایی مجموعاً تا 20 کیلو وات مجاز است.

3- متقاضیان برق با دیماند کمتر از 30 کیلو وات (150 آمپر)، از احداث خطوط نیرو رسانی و تأسیسات برق در داخل محدوده خدمات شهری معاف خواهند شد.

4- متقاضیان برق با مجموع دیماند از 30 کیلو وات تا 150 کیلو وات، از واگذاری زمین پست معاف خواهند شد.

5- متقاضیان برق با مجموع دیماند از 150 کیلو وات تا 250 کیلو وات به تشخیص شرکت و از قدرت 250 کیلو وات به بالا، باید زمین پست واگذار نمایند. بدیهی است هزینه واگذاری زمین پست پس از انتقال سند قطعی به نام شرکت توزیع برق و با قیمت کارشناسی به متقاضی پرداخت خواهد شد.

6- متقاضیان برق خانگی روستایی، در فاصله کمتر از 200 متر از شبکه فشار ضعیف، از احداث خطوط نیرو رسانی معاف هستند. سایر متقاضیان در روستا، در صورت نیاز به شبکه و تأسیسات، باید با هزینه خود آن را ایجاد کنند.

7- در خارج از محدوده خدمات شهری، اگر تأمین برق به تشخیص شرکت از شبکه (خط) موجود مقدور نباشد، باید تأسیسات مورد نیاز توسط متقاضی احداث شود.

8- شرایط واگذاری انشعاب به متقاضیان واقع در مجموعه ها و بلوک های ساختمانی عیناً مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد، تقاضای برق می کنند، خواهد بود. الزاماً متقاضیان باید، مشترکاً درخواست برق کنند. لازم به ذکر است که بازدید، طراحی، پیشنهاد و ایجاد تأسیسات برق مورد نیاز برای مجموعه ها (در سطح، ارتفاع) مشترکاً انجام می شود و پس از انعقاد قرارداد لازم و تعیین تعهدات و ایجاد تأسیسات مورد نیاز، انشعاب هریک از واحدهای مجموعه می تواند به صورت مجزا واگذار و برقدار شود.

9- واگذاری بیش از یک انشعاب برای یک محل با یک کاربری، غیر مجاز است.

 

واگذاری انشعاب برق

 

 • محل نصب انشعاب برق

   به منظور بازدید از محل متقاضی برق، نماینده شرکت برق، که مأمور بازدید محل نام دارد در زمان انجام بازدید موارد زیر را مدنظر قرار می دهد تا واگذاری انشعاب برق با موفقیت انجام شود:

1- محل مورد نظر آماده بهره برداری و استفاده باشد.

2- نوع فعالیت (کاربری) در زمان بازدید با آنچه در فرم درخواست برق توسط متقاضی تکمیل شده، مطابقت داشته باشد.

3- مسائل حریم برق رعایت شده باشد.

4- نوع و سایز شبکه را تشخیص می دهد و در فرم بازدید ثبت می کند.

5- فاصله محل متقاضی تا پست ترانسفورماتور را اندازه گیری و قدرت ترانسفورماتور را در فرم بازدید، ثبت می نماید.

6- به متقاضی، شماره شناسایی اختصاص می دهد و آن را در فرم بازدید ثبت می کند. شماره شناسایی یک کد 16 رقمی است که موقعیت و آدرس انشعاب را از نظر جغرافیایی مشخص می کند و روی درب ورودی محل، به نحوی که نمای ساختمان، مخدوش نشود، نوشته می شود.

7- با توجه به نوع فعالیت، قدرت درخواستی را بررسی و میزان آمپر و تعداد فاز تأیید یا رد می شود.

8- کروکی محل و تأسیسات موجود به صورت دقیق و طبق استاندارد مورد توجه شرکت، تهیه و ترسیم می شود.

9- طرح پیشنهادی در صورت نیاز به شبکه تأسیسات جدید، تهیه و ارائه می شود.

10- محل دقیق نصب کنتور را علامت گذاری می کند. علمک انشعاب با طول 2 متر، روی دیوار ساختمان های شمالی (درب حیاط) و رول قلاب، روی دیوار ساختمان های جنوبی (درب ساخت) نصب می گردد. مسیر عبور کابل از زیر علمک یا رول قلاب تا محل نصب کنتور به صورت دقیق تعیین می شود.

11- نام شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شرکت توزیع برق، همراه با امضاء را روی فرم بازدید ثبت می نماید.

12- شرایط محل نصب کنتور دائم را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از :

الف- صاف، مسطح و در دو طرف درب ورودی و دارای روشنایی مناسب باشد و مانعی جهت قرائت آن وجود نداشته باشد.

ب- درب محل هنگام باز و بسته شدن با کنتور برخوردی نداشته باشد.

ج- از مکان های با احتمال خوردگی ناشی از رطوبت و دود دور باشد.

 

محل نصب انشعاب برق

 

13- محل نصب وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات مربوطه بررسی می شود. به طوری که با نظر شرکت در مکانی با فضای کار مناسب نصب شود. لذا نصب کنتور یا تابلو کنتوری دائم در مکان هایی مثل زیر راه پله، در ارتفاع پایین و اتاق های کوچک ممنوع است.

14- حفاظ تابلوی کنتور دائم و موقت بررسی می شود. در صورت نصب کنتور دائم و موقت در مکان های روباز، جهت جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید باید کنتور با درب و حفاظ پوشیده شود.

15- سطح استاندارد برای نصب کنتور بررسی می شود. برای نصب یک کنتور، فضایی با ابعاد 45*35 سانتی متر مربع و برای دو کنتور فضایی با ابعاد، 55*45 سانتی متر مربع نیاز است. برای نصب بیش از دو کنتور حتماً به تابلو کنتوری مورد تأیید شرکت توزیع برق احتیاج می شود. در صورت فلزی بودن تابلو کنتوری برق، بدنه آن باید به سیستم اتصال زمین متصل  و درب به بدنه تابلو همبند شود.

16- ارتفاع نصب کنتور موقت از کف تمام شده (فاصله نمایشگر کنتور از کف) بررسی می شود.

17- حداقل فضای رو به روی کنتور دائم و موقت بررسی می شود. برای قرائت آسان و بدون خطا، 90 سانتی متر فاصله مناسبی است.

18- کل طول کابل سرویس مشترک از شبکه بررسی می شود. در زیر کنتور یا تابلو کنتوری پس از اتصال نباید از 25 متر تجاوز نماید و حداقل مقطع آن نباید از 6 میلی مترمربع کمتر باشد.

 


بیشتر بخوانید :

طراحی انواع سیستم های توزیع برق 

انواع پست و شبکه برق رسانی


 

 

 • تغذیه مشترک انشعاب برق

   واگذاری انشعاب برق و تغذیه مشترک انشعاب برق به دو صورت سرویس هوایی و جعبه انشعاب انجام می شود.

تغذیه مشترک با کابل سرویس هوایی

   در تغدیه مشترک با کابل سرویس هوایی حداقل ارتفاع کابل سرویس از سطح زمین، با در نظر گرفتن فلش ماکزیمم آن، مطابق با جدول تعیین می شود. عبور کابل سرویس از فضای بیرون درب ورودی، به فضای داخل ساختمان های جنوبی(درب ساخت)، از طریق نصب لوله پلیکا، در کنار درب ورودی انجام می شود.

   طول کابل مطابق با استاندارد شرکت توزیع برق و اصول حفاری کانال کابل شبکه فشار ضعیف، از پای تیر برق تا زیر تابلو کنتوری در نظر گرفته می شود. 

 

شرایط نصب تغذیه مشترک با کابل سرویس هوایی

  ارتفاع مجاز از سطح زمین 

محل عبور کابل سرویس

ردیف

3.75

پیاده رو

1

5.5

خیابان اصلی، جاده، کوچه

2

6.2

بزرگراه

3

7.2

راه آهن

4

 

تغذیه مشترک از جعبه انشعاب

   در تغذیه مشترک از جعبه انشعاب، جعبه انشعاب روی دیوار ساختمان و یا روی سکو تابلو نصب می شود به طوری که کابل ورودی از شبکه به آن متصل شده و کابل سرویس مشترک که همان خروجی جعبه انشعاب است، می تواند توسط بست از روی دیوار یا از طریق حفار کانال به صورت زمینی به کنتور یا تابلو کنتوری متصل گردد.

 

 • حریم مجاز در تأسیسات توزیع برق

   یکی از موارد حائز اهمیتی که در اولین مرحله نظارت و یا حتی قبل از احداث ساختمان باید مد نظر قرار گیرد، حفظ حریم تأسیسات توزیع برق است. رفع حریم در تأسیسات برق به دو دسته خطوط هوایی و زمینی در دستورالعمل جدید تقسیم می شود.

حریم خطوط هوایی و زمینی انتقال و توزیع نیروی برق (دستورالعمل جدید)

 • اصلاحات دستورالعمل

   خط برق: مجموعه ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرد.

   محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه ها در طول خطوط هوایی و در کابل های زمینی و زیر سطح آب در طول خط است.

   مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر زمین و در کابل های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض جدید و تازه احداث شده مربوطه است.

   حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می شود.

1- حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هر یک از این دو نوار در این دستورالعمل تعیین شده ا ست.

2- حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از حریم های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می گیرد.

الف- حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این دستورالعمل تعیین شده است.

ب- حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این دستورالعمل تعیین شده است.

 

حریم-هوایی-عمودی-افقی-وحریم-زمینی-از-خطوط-شبکه-برق

 

حریم خطوط هوایی

 

   حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف در جدول تعیین می شود.

 

حداکثر فاصله (متر) نوع حریم ردیف ولتاژ ردیف
1.3 زمینی حریم خطوط هوایی فشار ضعیف (ردیف ولتاژ کمتر از 1 هزار ولت) 1
2.10 زمینی حریم خطوط هوایی فشار متوسط (ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت) 2
3.5 زمینی حریم خطوط هوایی فشار متوسط (ردیف ولتاژ سی و سه هزا ولت) 3
8 زمینی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ شصت و سه هزار) 4
9 زمینی حریم خطوط هوایی فشارقوی (ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت) 5
11.9 زمینی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت) 6
14 زمینی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت) 7
25 زمینی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت) 8

 

(حریم افقی (متر (حریم عمودی (متر نوع حریم ردیف ولتاژ ردیف
3 6 هوایی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت) 1
4.5 7 هوایی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت) 2
6.5 8 هوایی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت) 3
9 10 هوایی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت) 4
20 15 هوایی حریم خطوط هوایی فشار قوی (ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت) 5

 

تعریف دیگر حریم خطوط هوایی

بر اساس قوانین سازمان برق ایران حریم خطوط انتقال برق در ایران عبارتند از:

الف: حریم درجه یک: دو نوار موازی خط انتقال در طرفین آن و متصل به تصویر فاز کناری روی زمین است که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در جدول شماره (۱) آمده است.

ب: حریم درجه دو: دو نواری است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن. فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط (محور خط: حد فاصله بین مرکز دو پایه مجاور) در هر طرف در جدول شماره زیر مشخص شده است.

 

حریم خطوط انتقال انرژی برق

حریم درجه دو  (m)

حریم درجه یک (m)

حریم (Kv)

5

3

1 تا 20

15

5

33

20

13

63

30

15

132

40

17

230

50

20

400 و 500

60

25

750

 

در زیر خط حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی، ایجاد تأسیسات مسکونی، تأسیسات دامداری، باغکاری و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع بوده و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی،حفر چاه و قنات، راهسازی و ایجاد شبکه آبیاری با رعایت اصول حفاظتی و مشروط بر اینکه باعث ایجاد خسارت بر تاسیسات خطوط انتقال نیرو نشود مجاز است. همچنین در حریم درجه دو ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و همچنین ساخت مخازن سوخت با هر ارتفاعی ممنوع است.

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که براساس مقررات وزارت نیرو تقلیل ۳۰ درصد حریم درجه یک خطوط توزیع در داخل محدوده شهرها شامل خطوط توزیع با ولتاژ ۶۳ کیلووات نیز است.

elicaelectric-instagramالیکاالکتریک را در اینستاگرام دنبال کنید!


بیشتر بخوانید :

تحلیل اثر بار الکتریکی در شبکه توزیع

شبکه های توزیع برق صنعتی

 

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید.               

مقالات مرتبط

81 نظرات

 1. مهدی بادامه

  پاسخ دادن

  سلام سئوالی داشتم در مورد نصب اشعاب در یکی از روستاهای شمال کشور درخواست انشعاب برق دادم به دلیل اینکه ( خانه بنده داخل یک کوچه بن بست که از تیر برق فشار ضعیف خیابان ۴۰ متر فاصله دارد) داخل کوچه تیر برق ندارد اداره برق اعلام نموده که شما باید با هزینه خود اقدام به نصب تیر برق و همچنین تقویت ترانس برق که ۸۰۰ متر از خانه بنده فاصله داشته و همچنین تعویض سیم و تبدیل به ۵ سیم با هزینه خود اقدام نمایید در صورتی که همسایه ها کنتورهایشان را سر کوچه نصب کرده اند حال آیا اداره برق میتواند با این شرط که برق ضعیف بوده و باید مشترک جدید ترانس و تیر برق و نصب ۵ سیم به طول ۸۰۰ متر را برعهده اینجانب بگذارد در صورتی که قانون اداره برق این چنین نبوده. با تشکر از لطف شما

  21 فوریه 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام. تقویت ترانس برق و تعویض سیم ها به عهده شرکت برق است. در صورت بروز چنین مشکلی، به مدیر یا رئیس شرکت مربوطه طرح شکایت کنید. اگر به نتیجه نرسیدید، به شرکت توزیع برق استان مراجعه نموده و مورد را مطرح نمایید.
   در مناطق روستایی، به دلیل کمبود تقاضا، هزینه نصب تیر برق به عهده متقاضی است. اما می توان با توجه به فاصله نه چندان دور از تیر برق، به شما یک کنتور و تابلو ارت داده، زمین را از تیر برق تا منزل، به عمق حدود 80 سانتی متر کنده و کابل را در درون زمین مدفون نمایید.
   بهترین زمان برای تقویت نمودن ترانس و تعویض آن، در فصل زمستان بوده که بار کمی روی سیستم سوار است. بنابراین مورد را پیگیری نمایید تا به نتیجه برسید.

   26 فوریه 2020
 2. حسین

  پاسخ دادن

  سلام
  ببخشید من مجوز گلخونه گرفتم زمینم ۳۰۰ متر با انشعاب برق فاصله داره هنوزهم نساختمش. الان میتونم انشعاب برق بگیرم؟ چون بدون برق نمیتونم بسازم. هزینه های انشعاب چقدره؟ این فاصله اگر بخوام برق بکشم اداره برق بخاطر طرح گلخونه چقدر بهم تخفیف میده اخه طرح اشتغاله اصلا چیزی ابلاغ شده؟ تشکر

  3 مه 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام
   برای گرفتن انشعاب، مجوز تاسیس گلخانه را به اداره برق ببرید تا کارهای آن انجام شود.
   اگر فاصله درخواست تا انشعاب قبلی کمتر از 100 متر باشد، نیازی نیست که تغییری در طراحی سیستم انجام دهید؛ اما اگر بیشتر از 100 متر باشد تا حتی 2 کیلومتر، تنها با تغییر قطر کابل برق، این کار شدنی است و نیازی به ساخت ایستگاه پست ندارید. برای مثال اگر مصرف شما 100 آمپر باشد، بجای کابل 25 از کابل 35 استفاده نمایید.
   به طور کلی در متراژهای بالای 100 متر، قطر کابل را یک سایز بالاتر انتخاب نمایید.
   گفتنی است برای ایجاد ایستگاه پست برق، تنها ترانس آن مبلغی بالغ بر 80 میلیون تومان هزینه می برد. در کنار آن مدار تابلو و تجهیزات دیگر هم نیاز است که هزینه گزافی برای مصرف کننده دارد.
   شرکت برق تنها در هزینه انشعاب برق به شما تخفیف می دهد. و یا آن را قسط بندی می کند. هزینه های دیگر مانند خرید کابل انشعاب و تجهیزات و … بر عهده خریدار است و تخفیفی از جانب شرکت برق شامل آن ها نمی شود.

   1 ژوئن 2020
 3. مصطفي

  پاسخ دادن

  سلام. ساختمان دو بر است و قبل ساخت ورودي ملك از سمت يك كوچه باريك و تابلو كنتور از همان ورودي بود بعد از ساخت تابلو برق را با تاييد خود مامور برق انقال داديم به سمت ورودي جديد الان سوالم اين است كه چرا انقدر ايراد ميگيرن و گفتن تابلو بايد همان سمت ورودي باشد كه تامين برق از اول انجا بوده .. چه بايد كرد تابلو كه نميشود جا به جا كرد كل سيم كشي برق ساختمان از كف رد شده واقعا راهي نيست راهنمايي بفرماييد ممنون

  7 ژوئن 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام
   مورد اول اینکه برق کشی از زیر ساختمان اشتباه است و مورد تایید کارشناس قرار نخواهد گرفت. زیرا ایمنی ندارد و اگر به هر دلیلی مشکلی در سیستم برق ساختمان پیش آید یا با خطری مواجه شود، لازم است که سیم کشی تعویض شده یا بیرون آورده شود.
   دوم اینکه محل نصب تابلو بر عهده کارشناس اداره کنترل بار شرکت برق است. کارشناس مربوطه بر حسب بار نامی شبکه، فضای آزاد، توانایی ترانس نزدیک به مکان مورد نظر و …، محل تابلو را مشخص می کند. این کارشناسان ظرفیت ترانس ها به طور مداوم چک کرده و Load شبکه را مرتب بررسی می نمایند. در صورت نیاز می توانند ظرفیت ترانس را افزایش داده و یا ترانس ها جابجا نمایند.
   شما می توانید با مراجعه به اداره برق، درخواست دوباره کارشناسی داده تا در صورت امکان، تابلو را در همان مکانی که هم اکنون نصب کرده اید نگه دارند. با پیگیری بیشتر، می توانید به اداره برق بگویید تا ظرفیت ترانس شبکه را بررسی دوباره نمایند و به شما در این زمینه کمک کنند.

   9 ژوئن 2020
 4. محمد

  پاسخ دادن

  با سلام برای احداث طرح های صنعتی با مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به برق ۵۰۰ کیلو وات به بالا نیاز است. سوال بنده این است که اداره برق چنین توانی را چگونه برای مشترک اجرا می کند؟ و آیا ترانس اختصاصی نیاز است؟ هزینه ترانس اختصاصی برای توان ۸۰۰ کیلوات چقدر است؟

  15 ژوئن 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   با درود بر شما
   هزینه تأمین برق برای پروژه های اینچنینی به صورت هزینه متقاضی هست که بعد از معرفی شدن توسط سازمان صنعت و معدن به سازمان برق، تأمین برق با توجه به توان درخواستی به صورت برق دیماند و با هزینه ی صفر تا صد با متقاضی انجام پذیر هست. و چون توان درخواستی بالا هست و به صورت پست هوایی (ترانس هوایی) امکان پذیر نیست، باید به صورت پست زمینی و با ایجاد اتاقک ترانس تأمین برق شود.

   16 ژوئن 2020
   • الیکا الکتریک

    پاسخ دادن

    هزینه ترانس 800 کیلووات را نمی توان به راحتی محاسبه نمود. زیرا یک ترانس در حدود ۱۰۰۰kva نیاز دارد و تیر برق فشار متوسط و سرکابل هایی که شبکه فشار متوسط را به ترانس زمینی داخل اتاق برساند و فیوز ها و برقگیرها که هر کدام ۳ عدد باید باشند. همچنین هزینه اتاقک ترانس و دیگر هزینه ها هم اضافه می شود، پول پیمانکار جهت نصب را هم باید اضافه نمود. پس باید طرح آماده کرد و برآورد جنس کامل انجام داد؛ در نهایت پیمانکار با برآورد قیمت نهایی اجناس موجود در بازار و سود کار خویش، قیمت نهایی را اعلام می کند. قیمت نهایی پروژه ها توسط سازمان برق اعلام نمی شود. پیمانکارهای سازمان برق، در مناقصه شرکت کرده و کسی که کمترین قیمت را داده باشد برنده می شود.

    16 ژوئن 2020
 5. بنیامین اسدی

  پاسخ دادن

  سلام
  من یه زمین دارم حدوداً 150 یا 200 متر از آخرین تیر برق فاصله داره جواز گاوداری براش گرفتم میخاستم بدونم گرفتن برقش چقدر میشه در ضمن برق برا روشن کردن 5 ال 10 لامپه
  و اینکه میتونم قسط بندیش کنم

  15 ژوئن 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   با درود بر شما
   باید دید تیر برق آخری مربوط به شبکه فشار ضعیف هست یا فشار متوسط. اگر فشار متوسط هست که نیاز به ترانس و تیر برق دارد که هزینه بالا می رود. با یک ترانس ۵۰kva هم می توان پروژه را انجام داد و ترانس ۲۵kva هم اگر هنوز تولید می شود، می تواند کمک کننده باشد.
   ولی اگر تیر آخری فشار ضعیف باشد، باید اداره برق بررسی کند که ادامه دادن شبکه ضعیف که حدودا ۴ تیر برق نیاز دارد، آیا باعث افت فشار نمی شود و تلفات انتهای خط چقدر است. اگر مشکلی نباشد با همان شبکه ضعیف، برق رسانی انجام می شود.

   16 ژوئن 2020
 6. Saywan

  پاسخ دادن

  با عرض سلام و خسته نباشید
  یک زمین کشاورزی داریم که دارای چاه مجوز دار می باشد
  برای تامین برق مجوز لازم از شرکت آب رو داریم اما فاصله ما از آخرین تیر برق(مربوط به تصفیه خانه آب شهری) حدود چهارصد متر است به نظر شما حدود هزینه ها و وسایل مورد نیاز برای راه اندازی چه مقدار است
  با سپاس

  29 جولای 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر. برای بررسی هزینه های تقریبی شما باید فاصله از آخرین ترانس رو در نظر بگیرید. ضمن اینکه هزینه به قیمت روز حساب میشه. برای بررسی دقیق تر می تونین با کارشناس فنی شرکت الیکا الکتریک در ارتباط باشید:
   03132663837

   9 آگوست 2020
 7. محمد

  پاسخ دادن

  با سلام
  من یه باغ احداث کردم و فاصله با ترانس که همه از اون استفاده میکنند زیر ۱۰۰متر است ولی بعد از اینکه درخواست برق دادم اعلام کردند حتما باید دو تا تیر با هزینه خودم بزنم هر چقدر اصرار کردم مانند بقیه کنتور را روی همان تیر بهم تحویل بدید من خودم کابل زمینی میبرم قبول نمی‌کنند در صورتی که یه ساختمان هم نزدیک تیر هست که کنتورها آنجا نصب شده حتی گفتم یکی از این اتاقها را اتاق برق میکنم و کنتور را اینجا بهم تحویل بدهید ولی فقط تیر کوبی را تایید نمودن لطفاً راهنمایی کنید

  4 آگوست 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام. به اطلاعات کامل تری در مورد محل احداث باغ و … احتیاج هست. لطفا با دفتر تماس بگیرین تا همکاران اطلاعات تکمیلی رو ازتون بگیرن و بهتر بتونن راهنماییتون کنن.
   03132663837

   9 آگوست 2020
 8. کمال

  پاسخ دادن

  با سلام و احترام؛
  در صورت بوجود آمدن خرابی در کابل برق رسان به کنتور ، هزینه رفع اشکال از آن به عهده شرکت برق است یا مشترک؟

  21 آگوست 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام.
   اگر خود مشترک باعث خرابی کابل شده باشه، هزینه رفع اشکال به عهده مشترکه ولی اگر کابل به هر دلیل دیگه ای مشکل پیدا کرده باشه هزینه تعمیر به عهده شرکت برق هست.

   23 آگوست 2020
 9. A

  پاسخ دادن

  سلام
  چطور میتونم تعرفه مصرف خانگی تغییر بدم؟
  برای روشن کردن نهایتا ۵ دستگاه ماینر ۱۵۰۰ وات
  میشه برای منزل برق ۳ فاز گرفت؟
  هزینه تعرفه محاسباتی همون ۹۰ تومن حساب میشه؟
  هر دستگاه در تعرقه صنعتی ۲.۵ آمپر مصرف میکنه
  هزینه های کلی چقدر میشه؟
  ممنون

  20 سپتامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام
   باید برای این شرایط تعرفه ماینر درخواست بدین چون با برق خانگی هزینه زیادی متقبل میشید. میتونین برق سه فاز رو برای آسانسور بگیرین اما اگر ماینر استفاده کنید متوجه می شن و تعرفه شما رو به تجاری تغییر میدن. البته برای برق سه فاز آبونمان بیشتر میشه و تعرفه صنعتی هم به شما تعلق نمیگیره.
   برای اطلاعات بیشتر میتونین به دفتر تماس بگیرین تا همکاران فنی بهتر راهنماییتون کنن
   03132663836

   22 سپتامبر 2020
 10. کنترل تجهیز

  پاسخ دادن

  باسلام خدمت شما.
  من یک ملکی دارم که برای ساخت اقدام به اخذ پروانه ساخت کردم.سازمان برق در جوابیه استعلام شهرداری گفت که ملک من تو حریم برق قرار گرفته و باید رفع حریم بشه و برای رفع حریم غیراز پایه کنار ملک من چند پایه بتونی همجوار من هم باید عوض بشن و گفتن که هزینه تمام اینها به عهده مالک می‌باشد،آیا چنین چیزی واقعیت داره و من باید متحمل چنین هزینه ای بشم؟
  باتشکر

  28 سپتامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   طبق قانون اداره برق اگر شبکه برق زودتر از ساختمان مشترک دایر شده باشه هزینه ها به عهده متقاضیه و در مورد مساله شما چون الان تصمیم دارید ملک رو بسازید هزینه با شماست. ولی شما فقط باید هزینه پایه کنار ساختمان رو بپردازید و پایه های همجوار عملا به شما مربوط نیست. اگر قانونی پیگیری کنید احتمالا بتونید فقط هزینه تیر کنار ساختمان رو بدید. ولی اگر پیگیری نکنید ممکنه هزینه همه تیر ها رو متحمل بشید.

   28 سپتامبر 2020
 11. طاهری پور

  پاسخ دادن

  سلام. من درخواست انشعاب برق واسه خانه کارگری باغ دادم کوچه ۲ متری هست نمیدن چکار کنم

  14 اکتبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام . اگر کنتور دارید بهتون می دن. اگر ساختمان آشپزخونه و حالت سوئیت داشته باشه و کنتور داشته باشید بهتون تعلق می گیره. اما اگه کنتور ندارید باید جهاد کشاورزی برای چاه آب به شما مجوز بده

   14 اکتبر 2020
 12. سماواتی

  پاسخ دادن

  یه خونه ای هست بغل به بغل حریم برق هست ، حالا برای خرید اشتراک برق تکفاز خانگی اشتراک نمی دند. الان بعد از دانستن این موضوع ، راه حل دارید جهت ارائه به ما؟

  31 اکتبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   ممکن است این خانه کنار خط 20 کیلو ولت باشد ولی در محدوده خدمات شرکت برق نباشد. در این صورت شرکت متعهد به ارائه خدمات نیست.
   هزینه ترانس و … به عهده مشترک است. صاحب ملک باید به خدمات مشترکین منطقه مراجعه کند و اگر موافقت شد برای خرید لوازم به شما کمک هزینه داده می شود.

   31 اکتبر 2020
 13. مهدوانی

  پاسخ دادن

  با سلام.سوال داشتم اینکه میخوایم برق روشنایی مشاعات ساختمان را کنتور عمومی برایش بگیریم ساختمان دو طبقه دو واحد است همسایه ما میگه پول نمیدم و قبول نمیکنه برای گرفتن کنتور راه حل شما چیست؟؟؟
  تشکر از شما

  5 نوامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   تا جایی که اطلاع دارم برای ساختمان های بالای دو طبقه می شه برق مشاعات درخواست داد. اول این مورد رو با اداره برق استان یا شهر محل زندگیتون چک بفرمایید.

   26 ژانویه 2021
 14. مهدوانی

  پاسخ دادن

  در اداما اینکه اداره برق میگه رضایت بگیرین ازش ۲ تومن میگیریم نصب میکنیم؟

  5 نوامبر 2020
 15. علیرضا

  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر. من یه باغ کشاورزی دارم انشعاب برق تک فاز خانگی بهم دادن. الان میخوام یه سالن 250 متری برای پرورش مرغ محلی راه اندازی کنم و با توجه به اینکه برق تک فاز توان سیستم سرمایش و گرمایشی رو نداره ایا بهم برق 3 فاز میدن؟ اگر که میدن نیاز به مجوز از جای خاصی هست یا اینکه فقط باید به اداره برق مراجعه کنم؟ با تشکر

  8 نوامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   بله به شما برق سه فاز، دیماندی یا هر برقی که بخواین به شما واگذار می شه البته به شرطی که مجوز این کار و پروانه بهره برداری، جواز تاسیس و کلیه مدارک مربوط به احداث پرورش مرغ محلی رو از مراجع مربوط دریافت کرده باشید. در غیر این صورت به انشعاب برق سه فاز به شما واگذار نمیشه.

   26 ژانویه 2021
 16. علیرضا

  پاسخ دادن

  سلام
  منزلی مسکونی با مجوز از نظام مهندسی در حال ساخت هستم
  سه سقف و دو واحد و دارای اسانسور میباشد طبقه اول دو واحد میباشد که شامل یک سوییت پنجاه متری و یک واحد ۱۵۰ متری که این واحد ۱۵۰ متری با طبقه دوم با پله دوبلکس متصل میباشد که اسانسور برای طبقه اول از سوییت خروجی دارد و برای واحد دوم از طبقه دوم خروجی دارد الان اداره برق برای اسانسور برق سه فاز نمیدهد و میگه باید تعداد واحد بیشتر از دو واحد باشد تا برق سه فاز بدهیم محبت کنید بفرمایید چیکار کنم؟؟؟

  10 نوامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   اصولا ساختمان هایی که آسانسور و برق مشاعات دارن، یک انشعاب برق عمومی و مشاعات از اون استفاده میشه. این مورد رو باید از خدمات مشترکین شهر یا استان مربوط به خودتون بپرسید.

   26 ژانویه 2021
 17. سجادجهانی

  پاسخ دادن

  باسلام بنده یه ساختمون توملک کشاورزی احداث نمودم حالااداره برق بهم برق نمیده میگه زمینتون منابع ملیه حالابنظرشماچکارکنم.لازم ب ذکره ک فقط یه ساختمون دیگ توروستااحداث شده وحدوددوکیلومتربرق براش اوردن وترانزروگذاشتن جلوخونه این شخص ک 200مترساختمون بنده باایشون فاصله دارم وساختمون این شخص هم توی نقشه ی منابع ملیه حالانمیدونم چطوربراایشون این همه هزینه کردن براش برق کشیدن ولی برامن باکابل خودم بهونه میارن که تومنابع ملی ساختی.باتشکرفراوان

  26 نوامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   برای واگذاری انشعاب باید مجوزی از نهاد یا ارگانی داشته باشید. ممکنه اون شخص قبل از شما تونسته این مجوز رو بگیره و برای شما مقدور نبوده. این مشکل با اداره برق نیست و باید با جهاد، مسکن و شهرسازی یا شهرداری یا هرجای دیگه که به این قضیه مربوطه مشکلتون رو حل کنید. بعد می تونین به راحتی برای انشعاب برق اقدام کنید.

   26 ژانویه 2021
 18. علی

  پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید
  من یک زمین۱۱۵متری چسبیده به بافت روستایی خریدم دورشو دیوار کردم یک اتاق هم داخلش درست کردم از آخرین ستون هم ۷۰ متر فاصله داره ،میخاستم ببینم اگه اقدام کنم بهم امتیاز برق تعلق میگیرد یاخیر

  28 نوامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   برای واگذاری انشعاب برق منوط به گرفتن مجوز از نهاد یا سازمان و ارگان مربوط به اون زمین هست. درمورد زمین شما که چسبیده به بافت روستایی هست، دهیاری، شورای روستا، بخش داری یا هرجایی که مربوط به زمین شما هست، اگر به شما مجوز بده، اداره برق انشعاب رو به شما واگذار می کنه. به شرطی که زمین شما جزئی از روستا حساب بشه. حتی اگه زمین شما جزئی از بافت روستا باشه، احداث شبکه و هزینه ها همه با خود اداره برق هست و شما فقط باید هزینه کنتور رو پرداخت کنید. اما اگر خارج از محدوده روستا باشه و مجوز از جهاد داشته باشید هزینه احداث با خود شماست. وقتی که اقدام کردید برای انشعاب فاصله ها در نظر گرفته می شه که معمولا به صورت کابل های خروجی زمینی واگذار می شه.

   26 ژانویه 2021
 19. انوش

  پاسخ دادن

  با سلام
  بنده برای کارگاه بسته بندی خود در صدد گرفتن برق 200 کیلووات هستم فاصله پروژه با برق فشار قوی 120 متر است میخواستم بدونم حدود هزینه ای که فکر میکنید باید برای این برق رسانی انجام بدم چقدر است؟ لازم به ذکر است که برق رسانی به صورت زمینی مورد نظر است. ممنون میشم پاسخ بدید

  1 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   هزینه احداث شبکه به عوامل مختلفی با توجه به محل احداث بستگی داره. مثلا ممکنه تیرهای قوی تری بخواد . باید حتما کروکی کشیده بشه ، تا مشخص بشه متراژ شبکه چقدر میشه، مسیر مستقیم هست یا مسیریه که پیچ داره که باید در اون شرایط از تیرهای زیاد تر و قدرت بالاتر استفاده کرد. باید همه عوامل بررسی بشه تا بتونیم دقیق هزینه رو حساب کنیم که شبکه از آخرین نقطه ای که شبکه هست تا محلی که مصرف کننده می خواد از برق استفاده کنه (تا دم در کارگاه) چقدر میشه. اگر پست هوایی باشه روبه روی کارگاه احداث می شه و اگر زمینی باشه در زیرزمین کارگاه خود شما احداث میشه. هزینه ها بستگی داره به عواملی که گفتم و همینطور دیماند شبکه و طول مسیر. اما برای پست های هوایی هزینه احداث حدودا متری 170 تا 200 هزار تومان است.

   26 ژانویه 2021
 20. سالار

  پاسخ دادن

  سلام خدمت شما میخواستم برای ماینر برق فشار قوی بگیرم زمینم 500متر و داخل کوچه هستش از سر کوچه برق فشار قوی میگذره فاصله زمینم تا سر کوچه 140متر هستش میخواستم برقمم از 50kwکمتر نباشه بهم برق میدن یا نه مجوز ماینر ها رو هم دارم و اینکه چقدر برام هزینه میشه

  1 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   برای ماینر می تونین درخواست برق فشار قوی یا دیماندی بگیرید. باید بررسی کنید که چند کیلووات توان نیاز دارید و از اداره درخواست بدبد. تا 150 کیلووات به صورت پست های هوایی و از 150 کیلو وات به بالا به صورت پست های زمینی به شما واگذار میشه. پس با درخواست شما موافقت خواهد شد.
   کلیه هزینه ها مثل هزینه انشعاب هزینه نصب تیر نصب ترانس و … به عهده مشترک هست. اگر از شبکه فشار متوسط فاصله داشته باشید احداث شبکه فشار متوسط هم با خود مشترک هست. یعنی هزینه کل کار با خود مشترک هست.

   26 ژانویه 2021
 21. مرغدار

  پاسخ دادن

  سلام . من یک واحد مرغداری دارم که قبلا برای تامین برق یک ترانس 50 خریداری کردم ولی با توجه به نصب تجهیزات جدید واحد مذکور احتیاج به ولتاژ بالاتر و ترانس قویتر دارم . آیا هزینه تعویض ترانس به عهده من است یا اداره برق ؟ ممنونم راهنمایی بفرمایید

  5 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   در انشعابات اختصاصی تمامی هزینه احداث شبکه و ترانس و تابلو و همگی با مشترک هزینه دیماند درخواستی که ضریب یک عدد مشخص در دیماند است را به اداره پرداخت میکند . اگر مشترکی بخواهد از تجهیزات موجود استفاده نماید هزینه دیماند آن بیشتر است حدود دو برابر به اداره پرداخت می‌کند و از تجهیزات موجود به او انشعاب می دهند
   شما هم هزینه را پرداخت میکنید و تجهیزات قدیمی که برکنار میشه را پولش رو اداره به شما پرداخت می‌کنه . حدودا 30 درصد قیمت نو هستش

   4 ژانویه 2021
 22. ناصر

  پاسخ دادن

  باسلام یه سوال داشتم من سال 86 یک انشعاب برق گرفتم درضمن ساختمان من دو واحده وشمالی مباشد از تیر برق برای 3 خونه دیگر برق رسانی شده مامور بازدید جهت انشعاب دوم گفت تیر برق در حریم است ایا هزینه رفع حریم چگونه است

  8 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   هزینه رفع حریم بستگی به تقدم و تأخر احداث ساختمان و نصب تیر دارد . اگر تیر برق بوده و شما ساختمان را ساختید با شماست ولی اگر ساختمان بوده و تیر برق بعد نصب شده هزینه جابجایی با اداره هست . البته در اکثر موارد اداره تیر برق ها را جابجا میکند ولی زمان زیادی طول میکشد تا دستور کار زده شود و جابجا شود . به همین خاطر اگر مشترک عجله داشته باشد خودش این کار را انجام میدهد با هزینه شخصی

   4 ژانویه 2021
 23. رجایی

  پاسخ دادن

  سلام وقت تون بخیر من ی زمین ۲۰۰۰ متری دارم که ی سوییت ۵۰ متری داخلش درست کردم ولی چون خارج از محدوده است میگن باید واسه گرفتن برق سه فاز پروانه بگیرم ولی همسایه ام ی ترانس ۵۰ کاوا نصب کرده و حدود ۸۰ آمپر گرفته دیماندی و یک کنتور ۲۵ امپر سه فاز هم یکی دیگه گرفته حالا که کارای اداره برق اجام شده واسه گرفتن انشعاب میگه ترانس جا نداره و بیاید تقویتش کنید خب اگه بخوایم تقویت کنیم میگه ترانس موجود مال اداره برق میشه و شما ترانس جدید جایگزین کنید الان این چجور قانونی هست؟ آیا واسه خانه باغ میتونم برق سه فاز بگیرم یا خیر؟

  12 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   وقتی خارج از محدوده باشه باید هزینه برق رسانی ( ترانس و…) رو خودش پرداخت کنه و بعد از وصل انشعاب اداره برق مالک همه اونها میشه.پس اداره برق درست گفته.
   اگه تو محدوده باشه یا شانس بیارین یه ترانس همسایه مجاور دارای ظرفیت داشته باشه شرکت برق بهتون یه کنتور سه فاز موقت میده …. چرا نده به نفع شرکت هم هست!

   12 دسامبر 2020
 24. علیدادی

  پاسخ دادن

  3طبقه ساختمون درخواست دادمو ۳تا کنتور تمام کارهاش شد و قرار به نصب کنتر شد. گفتند فلان تاریخ بیا اداره برق که کنتوراتو بیان وصل کنن. خلاصه سر همان تاریخ رفتم. و ازونجا به شخصی زنگ زدن و گفت فردا میاد برام نصب که شماره ی آن شخص هم دادن که بزنگم بهش بیاد نصب کنه . فرداش زنگ زدم گفت چند متره فاصله از تیر تا ساختمون گفتم نهایت ۱۵متر و گفت کابل نداریم پسفردا زنگ بزن. باز پسفردا هم زنگ زدم گفت کابل نداریم ۶ روز بعد زنگ بزن باز زنگ زدم و گفت کابل هنوز نیومده خلاصه اداره برق هم رفتم گفتن اره نیومده . گذشت گذشت با پیگیریهای زیادم متوجه شدم کابل اومده و یک هفته از کابل اومدنشون میگزره اما به من نگفتن . رفتم اداره برق و باز شماره ی اون اقارو زنگ زدن و گفتن برید غروب زنگ بزنید بهش که فردا کی بگه بیاد وصل کنه . زنگ زدم گفت ساعت ۹صبح باز بزنگم و زنگ زدم گفت هوا ابری هست فردا بزنگم باز فردا زنگ زدم گفت ظهر باز ظهر گفت فردا الان ۳ماه هست من کنتور برقی ندیدم و به قرآن مجید به خدای یکتا کلافه م کردن از بس هی میرم اداره برق و هی باز شماره و زنگ و زنگ. الان دیگه طرف از دسترس خارج کرده. فکر میکنم دارن اذیت میکنن یا با اداره مشکل داره این اقا. اما وقتی تمام پول مخارج رو داده ام چرا باید انقدر اذیتم کنن.پیمانکاری که قراره برام کنتور ببنده جواد دیرجان و مسعول اداره برق که هی منو پاس میده به اون اقای حقی.دیگه با دلی پر و صبر لبریز میخوام شکایت کنم . لطفا راهنماییم کنید ممنون.

  12 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   شما میتونین به بالادستی شکایت کنین …. ولی در کل وقتی خرید انشعاب انجام بشه و مجوز حفاری در صورت وجود انشعاب زمینی از شهرداری صادر بشه شرکت برق موظف به واگذاری انشعابه که معمولا اول پیمانکار وصل انشعاب کابل رو تا تابلو برق میاره و بعد از چند روز پیمانکار کنتور بند کنتورها رو نصب و پلمپ میکنه و تمام . که گاهی به علت نبود کابل یا کنتور این کار طولانی میشه . در هر صورت شما مشترک شرکت برق هستید نه فلان پیمانکار.

   12 دسامبر 2020
 25. سعید

  پاسخ دادن

  با سلام ، من یک منزل مسکونی دوبلکس با یک طبقه زیر زمین جهت استخر و سونا در حال ساخت دارم ، سرمایش منزل با استیلت هست و آسانسور و پمپ های استخر هم جریان بالایی میکشند، طبق نظر طراح برق ساختمان من درخواست ۲ عدد کنتور سه فاز ۳۲ آمپر دادم . یکی خانگی و دومی به صورت عمومی ،
  کارشناس اداره برق اومده بازدید و تایید کرده ولی تاییدیه رفته دست مدیر منطقه و عدم موافقت زده ، حرفش هم این هست که منزل شما یک واحد حساب میشه و باید یک کنتور ۳ فاز بگیری با توان درخواستی دیماندی
  آیا راهی برای گرفتن ۲ کنتور سه فاز برای منزل دوبلکس که آسانسور و استخر و موتورخانه داره وجود داره؟
  اگر راهی نیست ، تعرفه برق دیماندی چطور محاسبه میشه؟

  27 دسامبر 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر.
   بله درسته . برای هر واحد مجزا یک کنتور میتوان درخواست داد و برای ساختمانهای دوبلکس هم چون یک واحد حساب میشه فقط میتوان یک کنتور برق گرفت . اگر زیر زمین به صورت مجزا باشد و طوری ساخته شده که حمام و دستشویی و آشپز خانه داشته باشه میشه یه کنتور مجزا براش گرفت به شرطی که ورودی آن نیز مشخص باشد

   4 ژانویه 2021
 26. محمود

  پاسخ دادن

  سلام زمین کشاورزی فاصله از تیر های برق فشار متوسط 5 کیلومتر است
  هزینه انتقال و انشعاب و … چقدر میشود
  با تشکر از همکاری شما

  2 ژانویه 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   این مورد رو باید با توجه به مسیری که قرار هست برق کشیده بشه و اینکه دیماند شما چه میزان هست بررسی کرد و باید کروکی کشیده بشه . اطلاعات دقیق رو می تونین از اداره برق استان یا شهرستان مربوط به خودتون سوال کنید. اما حدودا متری 150 تا 200 هست.

   26 ژانویه 2021
 27. احمد زینالی

  پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید
  چندین سال پیش برای یک زمین زراعی که طرح آبیاری تحت فشار براش اجرا کردیم امتیاز یک انشعاب 100 کیلووات گرفتیم و دلیل دور بودن از شبکه، 800 متر تیر و سیمکشی و ترانس رو با هزینه شخصی انجام دادیم. (ترانس هم چون موجود نبود شرط 20 درصد اضافه براش رعایت نشد و برای انشعاب 100 ترانس 100 دادن بهمون گفتن اگه بارِ روش رفت بالا بعدا تعویض میکنیم) بعد چند سال بدلیل خشکسالی و کفاف ندادن آب چاه برای استفاده، طرح راکد شد و از اون موقع زمین بصورت دیم کاشت میشه تا الان و استفاده ای از برق نمیشه، ولی هزینه آبونمان و غیره کامل پرداخت میشه.

  اخیرا بدون اینکه خبردار بشیم متوجه شدیم که از طرف اداره اومدن و یه انشعاب جدا کردن از ترانس ما برای یه مشترک کشاورزی دیگه، و یه انشعاب دیگه گرفتن برای روشنایی روستا. وقتی مراجعه کردیم گفتن که شما بعد احداث تیر و سیمکشی و خرید ترانس هیچ حقی نسبت به اونا ندارید و اینارو درواقع برای اداره میکشید و اگه لازم باشه ما هم میایم استفاده میکنیم، درحالیکه قبلا که پرسیده بودم میگفتن که سرویس و نگهداری اینا با اداره س فقط.

  اینطوریه واقعا؟! قبل اینکه اقدام قانونی انجام بدیم میخواستم یه سری اطلاعات کسب کنم در مورد صحت و سقم حرفی که کارمند اداره میزد و قوانین مربوط به این بخش.

  ممنونم

  19 ژانویه 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر.
   هر شبکه ای که توسط مشترکین احداث میشه در آخر کار به اداره برق اهدا می شه و حتی به این شبکه ها یا سیستم ها پروژه های اهدایی گفته می شه. هزینه احداث شبکه و تمام موارد مثل تیر، ترانس، تابلو و … به عهده مشترک هست و نهایتا وقتی شبکه احداث میشه به امور برق واگذار میشه و از اون به بعد بهره برداری این شبکه به عهده خود اداره برق هست. می تونه روش انشعاب بفروشه می تونه ازش شبکه بگیره یا هراقدام دیگه ای که بخواد روش انجام بده. در مقابل هر مشکل و مساله و خرابی که روی شبکه پیش بیاد مثل سرقت ترانس، شکستن تیر، پارگی سیم ، اتصالی، خاموشی و … و هزینه حفظ و نگه داری آن به عهده اداره برق هست.

   7 فوریه 2021
 28. حامد

  پاسخ دادن

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید خواستم بدونم هزینه انشعاب برق با توان 400 کیلو وات با تمام تجهیزاتش چقدر میشه؟
  خیییلی فوریه ممنون میشم اگه زود جواب بدین

  5 فوریه 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   هزینه انشعاب بسته به نوع منطقه و شهر شما متفاوت هست. این مورد رو باید با اداره برق شهر یا استان خودتون مطرح بفرمایید.

   7 فوریه 2021
 29. حامد

  پاسخ دادن

  برای واحد صنعتی خواستم بدونم.

  5 فوریه 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر.
   اگر انشعاب برق سه فاز احتیاج داشته باشید باید مجوز های لازم رو از واحد های مربوطه برای احداث واحد صنعتی بگیرید. در این صورت اگر به اداره برق مراجعه بفرمایید انشعاب برق سه فاز به شما تعلق میگیره.

   7 فوریه 2021
 30. حسن

  پاسخ دادن

  با سلام و احترام
  میخواستم سوال کنم اینکه از اداره برق منطقه درخواست یه انشعاب برق صرفا روشنایی تکفاز برای یک بنای 70متری که در سال 1383احداث شده داده ام و تمام مراحل بازدید و کارشناسی و تایید و واریز وجه انجام شده رسیده به مرحله اجرا که از پست روبروی باغ که جا هم داردو مربوط به همسایه میباشد استفاده کنم . امروز کارمند اداره برق به من گفت برو مشارکتنامه از همسایه بگیرید و ایشان را راضی کنید به همسایه مراجعه کردم ایشان گفتن مبلغ هنگفتی طلب کردند وگرنه رضایت نمیدهم میخواستم بدانم مگر ایشان پست برق را هبه نکرده اند وجزء پروژ های اهدائی نیستند چرا اداره برق من را سراغ همسایه فرستاده این کار قانونی است یا اینکه خدایی نکرده کارمند با همسایه من صحبتی انجام داده اند که بوی تبانی و خلاف دارد . لطفا من را راهنمائی کنید ممنون میشم .

  9 فوریه 2021
 31. منصور صیدی

  پاسخ دادن

  سلام
  بنده یک تیکه زمین در حریم روستا که به تازگی به طرح جامع روستایی پیوسته دارم برای خرید انشعاب برق موقت با مجوز ساخت بنیاد مسکن و نامه دهیاری به اداره برق مراجعه نمودم ضمن اینکه دقیقا در فاصله کمتر از ۱۰ متری زمین بنده ترانس ۵۰ آمپر برقرار بود به دلیل اینکه بنده ساکن تمام وقت روستا نبودم بنده را ملزم به ارتقا، تابلو برق با هزینه شخصی و هزینه پیمانکار نمودم چگونه میتوانم طرح شکایت کنم
  با تشکر

  11 فوریه 2021
 32. پرورش ماهی

  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر.
  مجوز 50 هکتار زمین از اراضی ملی رو گرفتم برای احداث مزرعه پرورش ماهی.
  الان باید محل زمین رو انتخاب کنم. اون طرف اتوبان روبروی ما یه پمپ بنزین هست که برق برای اون کشیده شده. ما روبروی اون میخوایم زمین بگیریم. اون سمت اتوبان. یعنی برق باید از روی اتوبان رد بشه و برای ما بیاد.
  خواستم ببینم هزینه انتقال برق به ازای هر 100 متر یا هر کیلومتر چقدر پای من در میاد؟
  نمیدونم برق فشار قوی میخوایم یا ضعیف. اطلاعات ندارم ازش. یک مزرعه پرورش ماهی رو در نظر بگیرید با تجهیزاتش و تاسیساتش.
  یه حدود قیمت میخوام. اخه ایده آل ما هست که 10 15 کیلومتر دور بشیم از جاده.
  لطفا راهنمایی م کنید ممنونم

  18 فوریه 2021
 33. امیر

  پاسخ دادن

  سلام مایک باغ اجاره کردیم که قبلا کارخونه بوده والانم کارخونه متروکه شده وما یه قسمتیش گلخونه کردیم برق ازقبل داشته دیماند بوده وترانس۲۰۰کیلووات حالا ما کلابه ۱۵کیلووات برق نیاز داریم الان هزینه دیماند برای ماخیلی زیاده به خاطر اجاره بودن هم نمیتونیم برق راکاهش بدیم ایا میتونیم چون اون برق صنعتی هست ما یک کنتور ۳فاز با تعرفه کشاورزی جدا بگیریم واگر نمیشه چکار کنیم که مشکلمون حل شه

  18 فوریه 2021
 34. مهداد

  پاسخ دادن

  با سلام و خدا قوت
  تصمیم به ایجاد گلخانه کوچک مقیاس (۲۹۹ متر) در زمین صیفی کاری به مساحت ۹۵۰ متر دارم . آیا امکان دریافت کنتور برق وجود دارد ؟

  26 فوریه 2021
 35. س. شكارچي

  پاسخ دادن

  سوال: براي يك گلخانه 1000 متر مربعي با برق سه فاز چند آمپر مصرف دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تشكر

  9 مارس 2021
 36. ن.م

  پاسخ دادن

  سلام سال نو مبارک / من یه زمین ۲ نبش در شمال کشور تو روستا دارم زمینم انتهای کوچه قرار داره و تیر برق سرکوچه هست فاصله تیر تا زمین من حدودا ۴۵ متر میشه میخواستم بدونم چقد هزینه داره بخوام انشعاب برق بگیرم حدودا و ایا اینکه میشه سیم را بصورت زمینی تا زمین هدایت کرد ؟

  27 مارس 2021
 37. کامبیز

  پاسخ دادن

  سلام بنده یک باغ دارم که همسایه های دیگه خودشون هزینه کردن و برای مصرف خودشون برق سه فاز کشیدن و ترانس هم گذاشتن و باغ بنده با ترانس ۷۰ متر فاصله داره. ایا من هم میتونم از برق ۳ فاز احداث شده استفاده کنم یا اینکه همسایه ها باید رضایت داشته باشن و با نظر اونها من بتونم استفاده کنم؟ ممنون

  2 آوریل 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   از سال ۹۸ انشعاب جدید برای باغ به خاطر وجود ماینرها با حکم قضایی و با تایید جهاد کشاورزی منطقه انجام می شه. اگر از خروجی ترانس بخواهید بگیرید حتما باید با شرکت توزیع هماهنگ کنید چون مصرف شما روی کنتور همسایه ها میفته و سیستم مصرف بیشتری رو نشون می ده و انشعاب غیرقانونی هست. اگر خود شما از همسایه برق بکشید و هزینه مصرفی رو به همسایه پرداخت کنید مشکلی پیش نمیاد.

   26 آوریل 2021
 38. رضا

  پاسخ دادن

  سلام
  با هزینه شخصی ترانس برق سه فاز را داخل ملک شخصی و حریم شخصی نصب کردیم . حالا بعد از چندسال اداره برق میخواد از روی اون ترانس کنتور بده به یه مشترک دیگه . پیمانکار برق میگه باید رضایت شما گرفته بشه چون داخل ملک شما تیر و ترانس نصب شده ، اداره برق میگه نه ترانس ماله منه . درسته که تجهیزات متعلق به اداره برق هستش ولی بحث ملک شخصی من چی میشه ؟

  6 آوریل 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر.
   بله متاسفانه ترانس و کلیه متعلقاتش بعد از نصب حتی با هزینه شخصی از اموال اداره برق محسوب می شن و این قانونه. کار خاصی نمیشه انجام داد.

   14 آوریل 2021
 39. محمد

  پاسخ دادن

  سلام. توی روستا میشه درخواست برق کارگاهی داد؟ کمتر از ۱۵۰ کیلو ولت

  16 آوریل 2021
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   کاربری کارگاه شما و اینکه کارگاه الان چه شرایطی داره شرایط ساختش به چه صورت است و اینکه کارگاه کنارش انشعاب داشته باشه در پاسخ به این سوال مهم است.
   بر اساس نیاز شما و بررسی تجهیزات شبکه، هر مقدار kw که درخواست بشه به شما انشعاب داده می شه. باید درخواست بدید تا برای بازدید بیان.
   برق موقت ۲۵ آمپر سه فاز برای ساخت ساز به شما می دن برای برق دائم باید بازرس شرایط رو بررسی کنه.

   26 آوریل 2021
 40. مهدی

  پاسخ دادن

  با سلام
  من نیاز به ۲۰۰ کیلو وات برق دارم. نرخ برق رو هم حاضرم به نرخ فروش به ترکیه و بالاترین نرخ پرداخت کنم. اما دو تا سوال دارم
  اولا ایا در محیط شهری امکان این برق وجود دارد یا خیر
  دوما آیا نیاز هست که هزینه ترانس یا اتاقک ترانس پرداخت بشود یا خیر؟

  27 آوریل 2021
 41. محمد

  پاسخ دادن

  سلام برای کارخانه سبد سازی میتوانم از برق روستای که ۲۰۰متر فاصله دارم انشعاب بگیرم البته از همان روستا یک انشعاب ۳فاز دارم ولی به برق قوی تر نیاز دارم یا همان کنتور قبلی ام را اضافه ولتاژ بدهند تا مصرف برق دستگاه هایم جبران بشه اگر ندهند از خط فشار قوی ۵۰متر فاصله دارم ایا میتوانم ترانس تقاضا کنم وهزینه ترانس و تجهیزات برایم چند تمام میشود بهترین راه برایم چیست پروانه بهره برداری هم دارم ممنون

  29 آوریل 2021
 42. حشمت

  پاسخ دادن

  سلام وقتتون بخیر میخواستم برا باغم برق بکشم چطوری میتونم اقدام کنم برا این کار کجا ها باید مراجعه کنم هزینه تمام شده اش چقدر میشه تقریبا؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  8 مه 2021
 43. بهرام پاریاپور

  پاسخ دادن

  باسلام وخسته نباشید
  سوالی خدمت شما داشتم اگرممکنه جواب را ایمیل کنید سپاسگذار میشوم.
  ایا درمناطق ازاد جزایر جنوب برای یک برج اداره برق مجازه که درحیاط برجی چندین ترانس ۸۰۰ وحدود پنجاه مترمربع زمین برای سویچینگ از زمین اختصاصی برای دیگر مصارف شهری ومشترکان دیگر استفاده کند بدین صورت که متاقضی یک ترانس ۸۰۰ ویک تابلو کلید نیازداشته ولی چند ترانس دیگر درفاصله نزدیک مسکونی باساختمان عادی ویک سالن کلید برای دیگر مشترکان در حیاط یک مصرف کننده گذاشته وسوال مهم دیگه اینکه فاصله ایمن برای میدان مغناطیسی بربدن از این ترانسها چندمتر می باشد فاصله مجاز ایمن اشعه برسازه چندمتر باید باشه باتشکر وخسته نباشید.

  9 آگوست 2021
 44. محمدموسیوند

  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر فاصله ترانس تا باغ من ۴۲۳متره و اداره برق بمن کنتور نمیده میگه فاصله ت زیاده باید چیکنم آیا اعتراص بزنم میشه و فاصله قانونیش چند متر باشه

  1 سپتامبر 2021
 45. حسن شالی

  پاسخ دادن

  سلام من یه کار گاه تولید نایلون تو روستا میخام بزنم میخاستم ببینم ولتاژ تقریبی مورد نیاز و هزینه تقریبی مورد نیازم چقدره در ضمن خطوط برق فشار قوی هم از کنار زمینم رد شده

  2 سپتامبر 2021
 46. بهروز جعفری

  پاسخ دادن

  باسلام من ی ملک خریدم قبلا در اختیار ی سازمان بوده ک از یک ترانس ۳۱۵تغذیه میشده االان میخام ترانس رومنتقل کنم ب یک سد ماهی ک متعلق ب خودمه و برا اون ساختمان برا هر واحدیک کنتور برق بگیرم شرکت برق میگه ک نمیتونید تترانس رو ببرید چون ب شبکه وصل بوده الان مالکیت با توزیع برقه ایا راهی هست که من تراانس شخصی خودمو ببرم ممنون ازتون

  2 سپتامبر 2021
 47. جعفری

  پاسخ دادن

  باسلام من ی ملک خریدم قبلا در اختیار ی سازمان بوده ک از یک ترانس ۳۱۵تغذیه میشده االان میخام ترانس رومنتقل کنم ب یک سد ماهی ک متعلق ب خودمه و برا اون ساختمان برا هر واحدیک کنتور برق بگیرم شرکت برق میگه ک نمیتونید تترانس رو ببرید چون ب شبکه وصل بوده الان مالکیت با توزیع برقه ایا راهی هست که من تراانس شخصی خودمو ببرم ممنون ازتون

  2 سپتامبر 2021
 48. حشمت2

  پاسخ دادن

  با سلام میخواستم برای باغ ترانس کاهنده درخواست بدم برای ۱۵تا ۲۰ عدد روشنایی و دوتا کفکش و یه یخچال چه ترانسفورماتوری باید درخواست بدم؟ تک فاز یا سه فاز؟ هزینه تمام شده اش با دوتیر برق و یک تیر حایل چقدر درمیاد؟ چون مصرف کشاورزی هستش میشه از تسهیلاتی برای خرید استفاده کرد؟ ممنونم از توضیح تون

  3 اکتبر 2021
 49. Mohammad

  پاسخ دادن

  باسلام و عرض ادب
  اینجانب متقاضی یک عدد کنتور برق روستایی دریکی از ییلاقات شمال کشور هستم. فاصله خانه در حال ساخت اینجانب تا انشعاب تیر برق حدود ۳۷ متر میباشد. در ضمن خانه داخل یک کوچه بن بست ۸۰ متری قرار دارد. اداره برق ایکسال پس از تقاضا، من را مجبور به نصب تیر برق با پایه ۹متری با کابل خود نگه دار ۷۰ به طول ۳۴ متر و احداث ترانس ۵۰ کیلووات به صورت هوایی و نصب یک دستگاه تابلوی توزیع ۱۶۰ آمپری با تجهیزات روشنایی معابر با هزینه شخصی نموده است.
  با توجه به اینکه همسایه هممواراینجانب با فاصله بیش از۵۰ متری از فشلرضعیف انشعاب زمینی برای منزل خود ۲ سال قبل نصب کرده بود. حالا با توجه به هزینه بالا احداث موارد خواسته شده اداره برق، برای اینجانب مقدور نمیباشد. لطفا در این زمینه راهنمایی نمایید که چکار باید بکنم.
  خانه درحال ساخت کامل قانونی و دارای مجوز ساخت وداخل بافت هم میباشد.
  اگر امکان دارد زودتر راهنمایی نمایید تا بتوانم اقدامات لازم را انجام دهم.
  قبلا از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

  15 اکتبر 2021

نظرات