بی متال اشنایدر الکتریک

بی متال اشنایدر الکتریک

بی متال اشنایدر الکتریک برای حفاظت از موتور الکتریکی در مقابل اضافه بار استفاده می شود. در صورت عبور جریان بیش از حد جریان تنظیم شده روی بی متال کنتاکتور، رله عمل نموده و مسیر جریان را قطع می کند. جریان تنظمی رله‌ اضافه‌بار (بی‌متال) را به گونه‌ای می توان تنظیم نمود که جریان‌ بین ۱٫۰۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی موتور را قطع کند.

   بی متال اشنایدر به دو دسته بی متال کنتاکتور سری D و بی متال کنتاکتور سری F تقسیم می شود.