بیمتال ها جهت کنتاکتورهای سری D

بیمتال ها جهت کنتاکتورهای سری D

بیمتال  سری  D  
 رنج جریان 0.16 تا 150 آمپر
جهت حفاظت موتور در برابر اضافه بار از بیمتال استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر

بيمتال 0.16  الی  0.25 آمپر ، LRD02 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات..

1,350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,350,000 تومان

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر

بيمتال 0.25  الی  0.4 آمپر ، LRD03 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات ..

1,350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,350,000 تومان

بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر

بيمتال 0.4  الی  0.63 آمپر ، LRD04 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات ..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63  الی  1 آمپر ، LRD05 ، کاتالوگ کالا ، بی متال یا..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر

بيمتال 1  الی  1.63 آمپر ، LRD06 ، کاتالوگ کالا ، رله بی متا..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر

بيمتال 1.63  الی  2.5 آمپر ، LRD07 ، کاتالوگ کالا ،  عم..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 2.5 الی 4 آمپر

بيمتال 2.5  الی  4 آمپر ، LRD08 ، کاتالوگ کالا ، رﻟه ﺣﺮارتی&..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 4 الی 6 آمپر

بيمتال 4  الی  6 آمپر ، LRD10 ، کاتالوگ کالا ، بی متال یا رل..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 5.5 الی 8 آمپر

بيمتال 5.5 الی  8 آمپر ، LRD12 ، کاتالوگ کالا ، ..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 7 الی 10 آمپر

بيمتال 7  الی  10 آمپر ، LRD14 ، کاتالوگ کالا ، بیمتال ..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 9 الی 13 آمپر

بيمتال 9  الی  13 آمپر ، LRD16 ، کاتالوگ کالا ، شماتیک مداری..

1,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,080,000 تومان

بيمتال 12 الی 18 آمپر

بيمتال 12  الی  18 آمپر ، LRD21 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيش..

1,140,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,140,000 تومان

بيمتال 16 الی 24 آمپر

بيمتال 16  الی  24 آمپر ، LRD22 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيش..

1,140,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,140,000 تومان

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر ، LRD32 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيش..

1,650,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,650,000 تومان

بيمتال 30 الی 38 آمپر

بيمتال 30  الی  38 آمپر ، LRD35 ، کاتالوگ کالا ، ..

2,250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,250,000 تومان

بیمتال, جهت, کنتاکتورهای, سری, رله, حفاظتی