الیکا الکتریک
سبد خرید

لوازم جانبی کنتاکتور اشنایدر

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1D8M7
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220 ولت AC اشنایدر LX1D8M7بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys D با ولتاژ 220 ولت AC در فرکانس 50/60 هرتز کار می کند. این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys D بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1D150, LC1D115 استفاده می شود. بوبین  LX1D8M7در محیط تا دمای 60 د..
6,690,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1D6M7
بوبین کنتاکتور چیست؟بوبين کنتاکتور، یکی از اجزای داخلی کنتاکتورها هستند. درواقع، بوبین یک هسته مغناطیسی سیم پیچی شده‌است که نیروی لازم را برای اتصال فیزیکی کنتاکت های هادی الکتریسته فراهم می‌سازد.در نتیجه، بوبین کنتاکتور وظیفه تبدیل ولتاژ برق به میدان مغناطیسی را دارد. بوبین کنتاکتور ا..
1,980,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1D8E7
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 48 ولت AC اشنایدر LX1D8E7بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys D با ولتاژ 48 ولت AC در فرکانس 50/60 هرتز کار می کند. این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys D بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1 D115, D150 استفاده می شود. بوبین LX1D8E7 در محدوده 0.8-1.15 ..
8,440,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1D8B7
مشخصات بوبين کنتاکتور 24 ولت AC اشنایدر LX1D8B7بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys D با ولتاژ 24 ولت AC در فرکانس 50/60 هرتز کار می کند. این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys D بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1 D115, D150 استفاده می شود. بوبین LX1D8B7 در محدوده 0.8-1.15..
8,440,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110-115 ولت AC اشنایدر LX1FF110بوبین اشنایدر الکتریک یک هستۀ مغناطیسی سیم پیچی شده‌است که نیروی لازم را برای اتصال فیزیکی کنتاکت های کنتاکتور ایجاد می کند. بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد و..
12,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220 ولت AC اشنایدر LX1FF220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ M5/P5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل  LC1F115 و LC1F150 استفاده می شود. بوب..
9,450,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FF380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380 ولت AC اشنایدر LX1FF380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژQ5/V5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F115 و LC1F150 استفاده می شود. بوبین LX1FF..
10,200,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FG110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ F5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری TeSys F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و  LC1F225 استفاده می شود. بوبین ..
15,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت AC اشنایدر LX1FG220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ M5/P5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و  LC1F225استفاده می شود. بوبین..
17,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FG380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380/400 ولت AC اشنایدر LX1FG380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 50 هرتز کار می کند (کد ولتاژ Q5/V5). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و LC1F225 استفاده می شود. ب..
17,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH1102
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FH1102بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ FE7/E7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F265 و LC1F330 استفاده می شود. ..
14,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH2202
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت AC اشنایدر LX1FH2202بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژM7/P7 ). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F265 و LC1F330 استفاده می ش..
11,200,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX4FG220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت DC اشنایدر LX4FG220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت DC کار می کند (کد ولتاژ MD). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F185 و LC1F225 استفاده می شود. بوبین LX4FG220 در محدو..
23,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FH3802
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380/415 ولت AC اشنایدر LX1FH3802بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400/415 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژQ7/V7/N7 ). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F265 و LC1F330 استفاده می..
15,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FJ380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 380/400 ولت AC اشنایدر LX1FJ380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ Q7/V7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F400 استفاده می شود. بوبین LX1FJ380 در محدو..
24,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FJ110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FJ110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژF7/FE7 ). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F400 استفاده می شود. بوبین LX1FJ110 در محدو..
17,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FJ220
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 220/230 ولت AC اشنایدر LX1FJ220بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 220/230 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ M7/P7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F400 استفاده می شود. بوبین LX1FJ220 در..
17,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FK110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/115 ولت AC اشنایدر LX1FK110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/115 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ F7/FE7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F500 استفاده می شود. بوبین LX1FK110 در محد..
31,700,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FL110
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/120 ولت AC اشنایدر LX1FL110بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 110/120 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ F7/FE7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F630 ,LC1F1250 استفاده می شود. بوبین LX1FL..
56,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LX1FL380
مشخصات اصلی بوبين کنتاکتور 110/120 ولت AC اشنایدر LX1FL380بوبین کنتاکتور اشنایدر سری TeSys F با ولتاژ 380/400 ولت AC در فرکانس 40-400 هرتز کار می کند (کد ولتاژ Q7/V7). این قطعه از لوازم جانبی کنتاکتور سری F بوده و برای کنتاکتور 3 پل و 4 پل LC1F630, LC1F1250 استفاده می شود. بوبین LX..
30,900,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 70 (4 صفحه)
نقد و بررسی

لوازم جانبی کنتاکتور شامل: بوبین کنتاکتور اشنایدر سری D و سری F، تیغه کنتاکتور (پلاتین)، تایمر بادی (پنوماتیکی)، کنتاکت کمکی، قفل مکانیکی کنتاکتور، آداپتور برای ترمینال بلاک کنتاکتور، ست اتصال تغذیه و قفل کنتاکتور و کیت چپگرد است.

کنتاکتورهای اشنایدرالکتریک قابلیت اتصال به طیف کاملی از تجهیزات جانبی و مورد نیاز کنتاکتور هستند.

  • بوبین کنتاکتور: بوبین کنتاکتور یا کویل کنتاکتور از سری تجهیزات جانبی کنتاکتورها به شمار می رود. بوبین، یک هستۀ مغناطیسی سیم پیچی شده است که برای اتصال کنتاکت ها در کنتاکتور استفاده می شود. بوبین کنتاکتور به دو دستۀ  AC و  DC تقسیم می شوند.
  • پلاتین یا تیغۀ کنتاکتور: پلاتین یا تیغۀ کنتاکتور در داخل کنتاکتور به منظور قطع و وصل جریان به کار می رود.
  • تایمر بادی یا پنوماتیکی: این تایمر در دو نوع تاخیر در وصل و تاخیر در قطع تولید می شود و یکی از مهم ترین موارد کاربرد آنها در راه اندازی موتورهای سه فاز به صورت مدار ستاره و مثلث است.
  • کنتاکت کمکی: به منظور اتصال الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. دارای حداقل یک کنتاکت باز یا بسته است و بر روی کنتاکتور نصب می شود.
  • قفل مکانیک کنتاکتور: وسیله ای است که بر روی کنتاکتور نصب می شود و می تواند توسط پالس قطع و وصل شود و در مدت زمان بین دو پالس، کنتاکتور را در حالت وصل باقی نگه دارد.
  • آداپتور برای ترمینال بلاک: تجهیزی است که برای استارترهای دستی و محافظت کنتاکتور استفاده می شود.
  • ست اتصال تغذیه و قفل کنتاکتور: این ست یک کیت است که برای کنتاکتور معکوس نصب می شود. قفل الکتریکی ندارد و بصورت مکانیکی است.
  • کیت چپگرد: برای کنتاکتور معکوس استفاده می شود و اینترلاک مکانیکی دارد و برای کنتاکتورهای اشنایدر سری 40 تا 65 آمپر قابل نصب است.
سوال های پرتکرار

کنتاکتور کلید مغناطیسی است که مهم ترین قسمت مدار فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد. از کنتاکتورها برای قطع و وصل، کنترل و فرمان مدارهای الکتریکی استفاده می شود. کنتاکت های کمکی تیغه هایی هستند که به صورت ماژول جداگانه ای امکان اتصال یا جدا شدن از کنتاکتور را دارند و به همراه کنتاکتور در کنترل اطلاعات و ارسال سیگنال قطع و وصل به سایر دستگاه ها نقش دارند. کنتاکت‌های کمکی تک پل مثل LADN10 یا LADN01 با کنتاکتورهای مدل LC1D09-LC1D38 سازگار نیستند. هر بلوک با دو کنتاکت کمکی مثل LADN11 و LADN20 و LADN02 برای کنتاکتورهای D09 تا D38 اشنایدر مناسب هستند. بلوک‌های دارای دو کنتاکت‌های کمکی مثل LADN11 و LADN20 و LADN02 به جلوی کنتاکتورهای اشنایدر نصب می شوند. کنتاکت های کمکی تک پل به کنار کنتاکتور متصل می شوند.

بوبين کنتاکتور، یکی از اجزای داخلی کنتاکتور است. زمانی که جریان در بوبین توسط مدار فرمان برقرار می شود خاصیت مغناطیسی در آن ایجاد شده و مانند یک آهنربا عمل می کند و قسمت متحرک کنتاکتور را جذب می کند. در این حالت، کنتاکت ها به هم متصل شده و کنتاکتور در حالت وصل قرار می گیرد. بوبین کنتاکتور به دو دستۀ AC و DC تقسیم می شود. کنتاکتور اشنایدر سری D در رنج جریان 9 آمپر تا 150 آمپر تولید می شود. ولتاژ بوبین کنتاکتور سری D می تواند 24VAC/DC ، 48VAC/DC، 110VAC/DC، 220VAC/DC، 230AC/DC، 380VAC/DC باشد. جایگزینی بوبین AC با DC در کنتاکتورهای سری D اشنایدر فقط برای دو مدل LC1D115 و LC1D150 امکان پذیر است. جایگزینی بوبین AC و DC برای هیچکدام از دیگر مدل‌های کنتاکتور سری D اشنایدر برقرار نیست.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email