الیکا الکتریک
سبد خرید

کنتاکتور اشنایدر سری D

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D09M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D09M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D09M7  ازسری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ترکیب کنتاکت های ک..
817,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D12M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D12M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D12M7 از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ترک..
898,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D18M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D18M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D18M7 از جمله کنتاکتورهای سری TeSyse D اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ت..
1,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D25M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D25M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D25M7 از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ترکیب کن..
1,620,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D32M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D32M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D32M7 از کنتاکتورهای سری D اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت قدرت NO است که ترکیب کنت..
2,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D38M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D38M7کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک در دو مدل AC وDC  ساخته می شود. تفاوت این دو کنتاکتور در یک حلقه اتصال کوتاه است؛ بدین شرح که در کنتاکتورهای AC برای جلوگیری و رفع لرزش حاصل از فرکانس برق، از یک حلقه اتصال کوتاه بهره گرفته می شود. نیروی کششی بدست آمده ا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D40AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D40AM7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D40AM7  از سری محصولات TeSys D اشنایدر است. در کد فنی کنتاکتورهای اشنایدر حرف A نشان دهنده امکان برقراری اتصال از طریق Everlink است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی&..
3,710,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D50AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D50AM7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D50AM7 از انواع کنتاکتورهای اشنایدر سه پل سری TeSys D است که جریان نامی آن معادل 50 آمپر و ولتاژ تغذیه بوبین در آن 220 ولت است. حرف A در  کد فنی این کنتاکتور نشان دهنده نوع اتصال  Everlink در این کنتاک..
3,970,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D65AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D65AM7کنتاکتور اشنایدر الکتریک با کد فنی LCD65AM7، از کنتاکتورهای سری D اشنایدر سه پل با جریان نامی 65 آمپر است که جریان تغذیه کویل آن 220 ولت AC است. هم چنین از نکات شایان ذکر در مورد این کنتاکتور این است که اتصال در آن از نوع Everlink است. در این..
5,330,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D80M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D80M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D80M7  از کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ت..
7,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D95M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D95M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D95M7  از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک سه پل، دارای سه کنتاکت اصلی NO (برای تغ..
7,640,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D115M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D115M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D115M7 از سری محصولات TeSys Deca اشنایدر است که به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 115 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولتAC-3  و با توان 55 کیلووات در 400 ولت کار..
14,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D150M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D150M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D150M7  از سری محصولات TeSys اشنایدر است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهمی استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که ..
15,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D09F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D09F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D09F7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 9 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys F اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه AC..
1,180,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D12F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D12F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D12F7، یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت NO، با جریان نامی 12 آمپر و ولتاژ بوبین 110 ولت AC است. این کنتاکتور از جمله کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر و مناسب برای کنترل موتور و بارهای مقاومتی است. هم چنین این کنتاکتور مطا..
1,250,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D18F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D18F7کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک، کلیدهای مغناطیسی هستند که از طریق مدار فرمان، مدار را قطع و وصل می کنند. کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک جهت استفاده در مدار موتورها هیچ نقش حفاظتی ندارند و از بی متال و فیوز و یا سایر وسایل حفاظتی مناسب در کنار آ..
1,470,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D25F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D18F7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D25F7  از کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر است. حرف F در کد فنی کنتاکتورهای اشنایدر نشان دهنده ولتاژ 110 ولت AC برای تغذیه بوبین آن است. از این کنتاکتور به منظور کنترل موتور و بار اهم..
1,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D32F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D32F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D32F7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 32 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys D اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه AC..
2,990,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D40AF7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D40AF7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D40AF7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 40 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys F اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه AC-4..
4,220,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D50AF7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D50AF7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D50AF7 یک کنتاکتور سه پل با سه کنتاکت اصلی NO با جریان نامی 50 آمپر است که ولتاژ کنترل مدار یا تغذیه بوبین آن 110 ولت AC است. این کنتاکتور که از کنتاکتورهای سری TeSys F اشنایدر است، قابل بهره برداری در مصارف گروه ..
4,700,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 93 (5 صفحه)
نقد و بررسی

کنتاکتور اشنایدر سری D 

کنتاکتور کلید مغناطیسی است که مهم ترین قسمت مدار فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد. از کنتاکتورها برای قطع و وصل، کنترل و فرمان مدارهای الکتریکی استفاده می شوند؛ بنابراین عمر مکانیکی و قابلیت تعداد دفعات قطع و وصل در آن ها بسیار مهم است.کنتاکتورهای سری D اشنایدر الکتریک با دوام مکانیکی 15 Mcycles از با دوام ترین و با کیفیت ترین برندهای شناخته شده کنتاکتور در صنعت برق محسوب می شوند. 

کنتاکتور اشنایدر سری D در رنج جریان 9 آمپر تا 150 آمپر تولید می شود. ولتاژ بوبین کنتاکتور سری D می تواند 24VAC/DC ، 48VAC/DC، 110VAC/DC، 220VAC/DC، 230AC/D، 380VAC/DC باشد. در هنگام انتخاب کنتاکتور حتما به جریان یا توان مصرفی و مقدار و نوع ولتاژ تغذیه بوبین دقت کنید. با توجه به کد فنی کنتاکتور، می توانید اطلاعات فنی مورد نیاز برای انتخاب کنتاکتور را به راحتی بدست آورید. شکل زیر جزئیات کامل کد فنی یک کنتاکتور را در اختیار شما قرار می دهد. 

ویدیو های مرتبط
سوال های پرتکرار

کنتاکتورها برای قطع و وصل بار در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شوند. آن‌ها قابلیت قطع و وصل جریان‌های در رنج نامی خود را دارند. عبور جریان خطا به کنتاکتور و تیغه‌های آن آسیب وارد می‌کند. خطاهایی نظیر بروز اتصال کوتاه نامتقارن که باعث افزایش ولتاژ در فاز های سالم می شود یا اتصال فیدر با ولتاژ بالاتر به فیدر تغذیه کنتاکتور می تواند باعث بروز خطای افزایش ولتاژ گردد. بنابراین باید کنتاکتور در برابر این خطاها حفاظت شود. با توجه به کاربرد موردنظر می توان همراه کنتاکتور از انواع رله های حفاظتی مانند رله کنترل ولتاژ، رله کنترل فاز و... استفاده کرد. به طور مثال از رله کنترل فاز اشنایدر می توان برای مراقبت فازها در شبکه سه فاز استفاده کرد. همچنین برای حفاظت اضافه بار می توان یک رله حرارتی به همراه کنتاکتور به کار برد. جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه باید همراه کنتاکتور در طرف ورودی (تغذیه) آن از فیوز یا کلیدهای خودکار استفاده نمود. رله بی متال معمولاً همراه با کنتاکتور در مدار حفاظت موتور قرار می گیرد. بی متال از مدار در برابر اضافه ولتاژ محافظت می کند.

در کنتاکتور اشنایدر الکتریک، ماژول فرمان کنتاکتور جلوی آن قرار گرفته که می توان کنتاکت های کمکی اضافی و دیگر لوازم جانبی را به راحتی بر روی آن نصب نمود. کنتاکت کمکی کنتاکتور اشنایدر امکان افزایش تعداد کنتاکت باز NO و کنتاکت بسته NC را در مدار فرمان ایجاد می کند. در واقع کنتاکت های کمکی تیغه هایی هستند که به صورت ماژول جداگانه ای امکان اتصال یا جدا شدن از کنتاکتور را دارند و به همراه کنتاکتور در کنترل اطلاعات و ارسال سیگنال قطع و وصل به سایر دستگاه ها نقش دارند. کنتاکت ها یا تیغه های این کنتاکت های کمکی با قطع و وصل کنتاکتور مرتبط است. هنگامی که کنتاکتور عمل می کند، کنتاکت های NC باز می شوند و کنتاکت های NO، بسته می شوند. بعضی کنتاکت های کمکی از قسمت روبه روی کنتاکتور نصب می شوند و برخی دیگر از کنار کنتاکتور قابل نصب هستند. تایمر بادی یا پنوماتیکی یکی دیگر از لوازم جانبی کنتاکتور اشنایدر سری D است. این تایمر در دو نوع تأخیر در وصل و تأخیر در قطع تولید می شود و یکی از مهم ترین موارد کاربرد آن در راه اندازی موتورهای سه فاز به صورت مدار ستاره و مثلث است. تایمر بادی اشنایدر الکتریک مانند کنتاکت کمکی به کنتاکتور متصل می شود و به محض وصل شدن کنتاکتور عمل می کند. روی تایمر بادی یک ولوم نصب شده که با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت، می توان زمان تایمر را افزایش داد و همچنین با چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت، از زمان تنظیم آن کم کرد. برای نصب تایمر روی کنتاکتور، ابتدا در پوش کنتاکتور را برداشته و تایمر را به صورت کشویی از بالا به پایین حرکت می دهیم. باید دقت کرد که زائده زیر تایمر در محل اتصال به کنتاکتور قرار گیرد.

کنتاکتورهای AC و DC بر اساس تیپ و کاربردشان طبقه‌بندی می‌شوند که در زیر به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

AC-1: این طبقه مربوط به تمام بارهای AC با ضریب توان بیشتر از 0.95 است که عمدتاً غیر القایی یا کمی القایی هستند؛ مانند بارهای مقاومتی. قوس به راحتی با حداقل سایش کنتاکت ها خاموش می‌شود.

AC-2: برای راه‌اندازی و خاموش و روشن کردن موتور با حلقه لغزان است. هنگام راه‌اندازی، کنتاکتور جریان راه اندازی حدود 2.5 برابر جریان نامی موتور است. هنگام قطع، جریان راه اندازی در ولتاژ کمتر یا برابر با ولتاژ تغذیه از تیغه ها عبور می‌کند.

AC-3: این دسته مربوط به موتورهای قفسه سنجابی با خاموشی هنگام کارکرد عادی موتور است. هنگام راه‌اندازی، کنتاکتور جریان راه‌اندازی بالایی حدوداً 5 تا 7 برابر جریان نامی موتور در بار کامل می‌کشد. هنگام قطع جریان نامی از تیغه‌ها عبور می‌کند.

AC-3e: برای راه اندازی و خاموش کردن موتورهای آسنکرون قفسه سنجابی با توان بالا حین کارکرد عادی یا چرخش معکوس موتور که جریان روتور قفل شده بالایی دارند.

AC-4: برای تغییر جهت گردش (Plugging) حین کار یا قطع و وصل کوتاه و سریع (Inching) موتورهای قفسه سنجابی یا با حلقه لغزان است. هنگام وصل جریان راه اندازی بالایی حدود 5 تا 7 برابر جریان نامی می‌شکد. هنگام قطع همین جریان در ولتاژ بالاتر از تیغه‌ها عبور می‌کند و هرچه سرعت موتور کمتر باشد، این ولتاژ بیشتر است.

AC-5a: سوئیچینگ لامپ های تخالیه الکتریکی

AC-5b: سوئیچنگ لامپ‌های رشته‌ای

AC-6a: سوئیچینگ ترانسفورمرها

AC-6b: سوئیچینگ بانک‌های خازنی

AC-8a:  کنترل کمپرسور سیستم‌های برودتی با ریست دستی رله اضافه‌بار

AC-8b: کنترل کمپرسور سیستم‌های برودتی با ریست خودکار رله اضافه‌بار

DC-1: برای تمام بارهای DC با ثابت زمانی کمتر از 1 میلی ثانیه

DC-3: برای راه اندازی و تغییر جهت گردش یا قطع و وصل موتورهای شنت در فواصل زمانی کوتاه

DC-5: برای راه اندازی و تغییر جهت گردش یا قطع و وصل موتورهای DC سری

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email