الیکا الکتریک
سبد خرید

تایمر اشنایدر الکتریک

تایمر اشنایدر الکتریک یکی از وسایل فرمان در مدار کنترل اتوماتیک است که مدار را برای مدت زمان معینی کنترل می کند.

تایمر اشنایدر الکتریک در دو مدل تایمر الکترنیکی و تایمر بادی تولید و عرضه می شود.در تایمر الکترونیکی رلۀ زمانی الکترونیکی وظیفۀ تنظیم زمان کمتر از ثانیه تا چند دقیقه و حتی ساعت را برعهده دارد و در تایمر بادی از خاصیت ذخیره سازی و انبساط هوای فشرده استفاده می شود.

تایمر الکترونیکی اشنایدر الکتریک از لحاظ عملکرد به دو دستۀ تایمر تأخیر در وصل و تایمر تأخیر در قطع  تقسیم می شود.

تایمر تأخیر در وصل (on delay timer) : 

   رله با تأخیر در وصل، پس از مدت معینی از آغاز تحریک شدن پایۀ تریگر، خروجی آن فعال می شود اگر پیش از سپری شدن زمان تعیین شده، تحریک قطع شود تایمر غیر فعال می شود.

تایمر با تأخیر در قطع (Off delay timer) : 

   در این رله ها همزمان با تحریک پایه تریگر تایمر فعال می شود که پس از قطع شدن تحریک خروجی و پس از زمان تعیین شده تیغه به حالت اولیه بر خواهد گشت.

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE7RB11MW
   تایمر تأخیر در قطع اشنایدر    تایمر، تجهیزی است که به صورت اتوماتیک به مدار فرمان می دهد. گاهی طراحی مدار به گونه ای است که به تایمر تأخیر در قطع نیاز پیدا می کنیم، تا با قطع جریان برق یک تجهیز، سیستم یا بخشی از مدار تحریک شده و عمل نماید. البته به این نکته دقت ش..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE7TP13BU
تایمر یکی از تجهیزاتی است که کاربرد گسترده ای در مدارها و سیستم های متنوع صنعتی دارد. در واقع تایمر در مدارهای برق صنعتی و قدرت به عنوان تجهیزات فرمان محسوب می شود و می تواند به صورت اتوماتیک به مدار کنتاکتور فرمان دهد.    تایمرهای اشنایدر را می توان در دو دسته تایمر تأخیر در قطع و تایمر ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE9TA31MW
  تایمر یکی از تجهیزاتی است که کاربرد گسترده ای در مدارها و سیستم های متنوع صنعتی دارد. در واقع تایمر در مدارهای برق صنعتی و قدرت به عنوان تجهیزات فرمان محسوب می شود و می تواند به صورت اتوماتیک به مدار کنتاکتور فرمان دهد.    تایمرهای اشنایدر را می توان در دو دسته تایمر تأخیر در قطع و..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE8TA11BUTQ
نقش تایمر در مدار فرمانیکی دﻳﮕﺮ از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎی اشنایدر الکتریک هستند. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد...
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE8TA21BUTQ
   تایمر مولتی ولت اشنایدر تايمر اشنایدر مولتی ولت RE8TA21BUTQ با نام صنعتی RE8 و قابلیت تنظیم زمان (3...300 ثانیه) و همچنین رنج ولتاژ تغذیه 24 ولت AC/DC یا 100 تا 240 ولت AC در صنایع اشنایدر الکتریک تولید می شود. این محصول جزء تایمرهای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE8TA31BUTQ
رلۀ زمانی (تایمر)   رله های زمانی یکی از وسایل فرمان دهنده مدارهای کنترل اتوماتیک هستند که وظیفه کنترل مدار را برای مدت زمانی معین برعهده دارند. به طور کلی رله زمانی کلیدی است که دارای یک سری تیغه های باز و بسته است که با وصل برق به تغذیه آن بعد از زمان مشخص شده عمل می‌کند. ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE17RAMU
   يكي از وسايل فرمان دهندۀ مدارهاي كنترل اتوماتيك تايمر ها يا رله هاي زماني هستند كه وظيفۀ كنترل مدار را براي مدت زمان معيني بر عهده دارند.توضیح ترمینال ها در تایمر اشنایدردر اغلب تایمرها ترمینال های A1 و A2 به ولتاژ متناسب با تغذیه سیستم متصل می گردند. ترمینال..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE22R1QCMU
کاربرد تایمر ستاره مثلث اشنایدرتایمر ستاره مثلث اشنایدر، یکی از انواع تایمر اشنایدر است و در مدار قدرت و فرمان و مدار ستاره مثلث برای راه اندازی موتور سه فاز کاربرد دارد. این تایمر به صورت اتوماتیک به مدار کنتاکتور فرمان می دهد و در مدار ستاره مثلث بعد از راه اندازی مدار با استفاده از کنتاکتور س..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RE48AMH13MW
 تایمر دو حالته اشنایدر الکتریکیکی از انواع تایمر اشنایدر، تایمر دو حالته 0.02 ثانیه تا 300 ساعت اشنایدر با نام اختصاری RE48 است و در ولتاژ24-240VAC/DC@50/60Hz  به عنوان رله زمانی الکترونیکی در بازار شناخته می شود.  تایمرها  یا رله های زمانی یکی از وسایل فرمان ..
نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email