تایمر اشنایدر الکتریک

تایمر اشنایدر الکتریک

تایمر اشنایدر الکتریک یکی از وسایل فرمان در مدار کنترل اتوماتیک است که مدار را برای مدت زمان معینی کنترل می کند. وظیفۀ اصلی تایمر در مدارها این است که یک مدار در مدت زمان معینی پس از گرفتن فرمان شروع به کار نماید یا متوقف شود.

تایمر اشنایدر الکتریک از انواع مختلفی تشکیل شده است:

یکی از آنها تایمر الکترونیکی است که در این نوع تایمر رلۀ زمانی الکترونیکی وظیفۀ تنظیم زمان کمتر از ثانیه تا چند دقیقه و حتی ساعت را برعهده دارد. ساختار این رله ها از اجزای الکترونیکی (مقاومت، خازن، ترانزیستور، بوبین و ) ساخته شده است. و اما در تایمر بادی از خاصیت ذخیره سازی و انبساط هوای فشرده استفاده می شود.

تایمر الکترونیکی اشنایدر الکتریک از لحاظ عملکرد به دو دسته تقسیم می شود. دستۀ اول تایمر با تأخیر در وصل و دستۀ دیگر تایمر با تأخیر در قطع  است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: