رله های هوشمند

رله های هوشمند

رله های هوشمند

نمایش:
مرتب کردن براساس:

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR2A101FU ، کاتالوگ ، اط..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی - خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی - خروجی ، SR2B121BD ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی ، SR2B121FU ، کاتالوگ ، اط..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2B201FU ، کاتالوگ ، اط..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2A201BD ، کاتالوگ ، اط..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی - خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی - خروجی ، SR2B201BD ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2A201FU ، کاتالوگ ، اط..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR3B101FU ، کاتالوگ ،&n..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR3B101BD ، کاتالوگ ،&n..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک 10 ورودی - خروجی

رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک 10 ورودی - خروجی ، SR3B261FU ، کاتالوگ ، ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کابل اتصال USB رله هوشمند زلیو لاجیک

کابل اتصال USB رله هوشمند زلیو لاجیک ، SR2USB01 ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کابل سریال به USB رله هوشمند

کابل سریال به USB رله هوشمند  ،  SR2CBL06 ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ماژول 4 ورودی-خروجی آنالوگ

 ماژول 4 ورودی- خروجی آنالوگ ، SR3XT43BD ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ماژول 14 ورودی-خروجی مجزا

 ماژول 14 ورودوی-خروجی مجزا ، SR3XT141FU ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ماژول ارتباطی Slave شبکه مدباس

ماژول ارتباطی Slave شبکه مدباس ، SR3MBU01BD ، کاتالوگ ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

رله, های, هوشمند, کنترل, اتوماسیون, صنعتی