الیکا الکتریک
سبد خرید

کليد حرارتی مغناطيسی اشنایدر سری GV2

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME01
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME01 اشنایدرکلید حرارتی مغناطیسی یک تجهیز الکترومکانیکی ساده است که از موتور الکتریکی در برابر اضافه بار، نوسان جریان یا قطع ناخواسته ی فاز در مدار اصلی حفاظت می کند. به منظور حفاظت در برابر اضافه بار از حفاظت حرارتی استفاده می شود که شامل یک بی متالِ حساس ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME02
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME02 اشنایدرکلید حرارتی - مغناطیسی یا MPCB یک تجهیز الکترومکانیکی ساده است که می تواند با استفاده از تکنولوژی قطع TM-D یا حرارتی - مغناطیسی از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت کند. برای حفاظت در مقابل اضافه بار از حفاظت حرارتی (Thermal Pro..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME03
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME03 اشنایدریکی از تجهیزات الکترومکانیکی ساده، کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) است که واحد تریپ TM-D یا حرارتی – مغناطیسی دارد و با استفاده از آن از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. حفا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME04
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME04 اشنایدراز جمله انواع تجهیزات الکترومکانیکی ساده، کلید MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یا حرارتی – مغناطیسی است که واحد تریپ آن حرارتی – مغناطیسی یا TM-D هست. کلیدهای MPCB با استفاده از این واحد تریپ از موتورهای الکتریکی در برابر دو ..
997,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME05
مشخصات کلید حرارتی  مغناطیسی GV2ME05 اشنایدرکلید حرارتی - مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از انواع تجهیزات الکترومکانیکی ساده با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB با استفاده از این واحد تریپ TM-D از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه م..
960,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME06
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME06 اشنایدرکلید حرارتی یا MPCB را می توان یکی از تجهیزات الکترومکانیکی ساده شناخت که با استفاده از تکنولوژی تریپ TM-D یا حرارتی مغناطیسی از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. در شرایط اضافه بار حفاظت حرارتی و در شرایط اتصال کوتاه ح..
975,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME07
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME07 اشنایدریکی از تجهیزات الکترومکانیکی ساده که برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود، کلید حرارتی - مغناطیسی یا  Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) است. تکنولوژی قطع در این کلید TM-D یا حرارتی -مغناطیسی است، د..
975,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME08
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME08 اشنایدردو عامل مهم اتصال کوتاه و اضافه بار همواره موتورهای الکتریکی را تهدید می کنند. برای محافظت از آن ها از کلید حرارتی - مغناطیسی یا Motor Protection Circuit  Breaker (MPCB) استفاده می شود. این کلیدها با استفاده از تکنولوژی قطع حرارتی - مغناطیسی که ش..
975,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME10
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME10 اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار دو عامل مهم خطا هستند که می توانند آسیب های جبران ناپذیری به موتورهای الکتریکی وارد کنند. یکی از تجهیزات الکترومکانیکی که برای محافظت از موتورها مورد استفاده قرار می گیرد، کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB است. MPCB مخفف عبارت..
995,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME14
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME14 اشنایدریکی از تجهیزات الکترومکانیکی، کلید حرارتی – مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) است که واحد تریپ TM-D یا حرارتی مغناطیسی دارد و با استفاده از آن از موتورهای الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کند. حفاظت در ..
985,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME16
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME16 اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه دو عامل مهم خطا هستند که می توانند خسارت های جبران ناپذیری به موتورهای الکتریکی بزنند. کلید حرارتی - مغناطیسی یکی از تجهیزات الکترومکانیکی است که برای محافظت از موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. کلید حرارتی مغناطیسی ..
985,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME20
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME20 اشنایدریکی از تجهیزات الکترومکانیکی که برای محافظت از موتور الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار استفاده می شود، کلید حرارتی مغناطیسی یا Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) است. تکنولوژی تریپ در این کلید TMD یا حرارتی - مغناطیسی است، در واقع برای مح..
1,120,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME21
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME21 اشنایدردو عامل مهم اضافه بار و اتصال کوتاه موتورهای الکتریکی را تهدید می کنند و می توانند آسیب های جبران ناپذیری به آن ها وارد کنند. به منظور محافظت از موتورهای الکتریکی از کلید حرارتی مغناطیسی یا Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) استفاده می شود...
1,130,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME22
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME22 اشنایدرکلید MPCB یا حرارتی – مغناطیسی از جمله انواع تجهیزات الکترومکانیکی است که واحد تریپ TM-D یا حرارتی مغناطیسی دارد. کلیدهای MPCB از طریق این واحد تریپ از موتورهای الکتریکی در مقابل دو عامل مهم خطا یعنی اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کند. ..
1,230,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME32
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME32 اشنایدرMotor Protection Circuit Breaker (MPCB) یا کلید حرارتی مغناطیسی به عنوان یکی از تجهیزات الکترومکانیکی شناخته می شود که از تکنولوژی تریپ TM-D یا حرارتی – مغناطیسی برای حفاظت از موتورهای الکتریکی استفاده می کند، زیرا دو عامل مهم اضافه بار، ح..
1,890,000 تومان
نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر یا کلید حفاظت از موتور MPCB، نوعی کلید اتوماتیک است که از موتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. مزیتی که این کلید نسبت به کلید اتوماتیک دارد این است که  به طور خاص برای حفاظت از موتور الکتریکی طراحی شده است و جریان راه اندازی موتور را به عنوان جریان اتصال کوتاه در نظر نمی گیرد. کلید حرارتی قابل قطع و وصل زیر بار است و قابلیت تنظیم دقیق آمپر را در بازه طراحی شده دارد. این کلید در صورت ایجاد اضافه بار، موتور الکتریکی را قطع می کند. کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر سری GV2 در رنج 0.16 تا 32 آمپر تولید می شود و برای موتورهای 0.06 تا 11 کیلو وات مناسب است.

سوال های پرتکرار

کلید MPCB دو حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی دارد که با استفاده از این دو از موتور الکتریکی به ترتیب در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. مقدار جریان نامیِ حفاظت حرارتی از طریق پیچ نصب شده بر روی کلید قابل تنظیم است اما جریان تریپ مغناطیسیِ حفاظت مغناطیسی مقدار ثابتی دارد و نمی توان آن را تنظیم کرد. کلید حرارتی مغناطیسی سری GV2 شامل کلیدهایی با جریان نامی 0.16، 0.25، 0.4، 0.63، 1، 1.6، 2.5، 4، 6.3، 10، 14، 18، 23، 25، 32 آمپر و جریان تریپ مغناطیسی 1.5، 2.4، 5، 8، 13، 22.5، 33.5، 51، 78، 138، 170، 223، 327، 416 آمپر است که توان الکتریکی برابر با 0.06، 0.09، 0.18، 0.37، 0.55، 0.75، 1.5، 2.2، 4، 5.5، 7.5، 9، 11، 15 کیلو وات دارد.

به منظور انتخاب کلید حرارتی - مغناطیسی متناسب با موتور الکتریکی باید به توان الکتریکی موتور و جریان نامی آن که بر روی پلاک نوشته شده است توجه کرد. معمولا موتور به ویژه در حالت بی بار جریانی کمتر از جریان نامی از موتور می کشد اما باید کلید حرارتی را طوری انتخاب کنیم که حداکثر جریان ممکن به راحتی از آن عبور کند. به ازای هر اسب بخار 1.5 آمپر و به ازای هر کیلو وات 2 آمپر باید برای جریان کلید حرارتی در نظر گرفته شود. برای مثال موتور 2 کیلو واتی به کلیدی با جریان 4 آمپر نیاز دارد.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email