محافظ جان اشنایدر الکتریک

محافظ جان اشنایدر الکتریک

به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی، از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی (محافظ جان) استفاده می شود. این کلیدها که براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی (تک فاز) و صنعتی (سه فاز) تقسیم می شوند، علاوه بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر خواهند بود. 
محافظ جان اشنایدر الکتریک به دو دسته کلی زیر تقسیم می شود:

·        محافظت انسان در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی (30 میلی آمپر)

·        محافظت قطعات الکتریکی در برابر خطر آتش سوزی (300 میلی آمپر)