محافظ جان اشنایدر الکتریک

محافظ جان اشنایدر الکتریک

محافظت انسان در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی (30 میلی آمپر)
محافظت قطعات الکتریکی در برابر خطر آتش سوزی (300 میلی آمپر)

 

محافظ جان, کلید حفاظتی, محافظ جان اشنایدر الکتریک