الیکا الکتریک
سبد خرید

کنتاکتور اشنایدر سری F

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F115M5
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F115M5کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F115M5 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 115 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-3 و با توان 55 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F115M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F115M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F115M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 115 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3 و با توان 55 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F150M5
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F150M5کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F150M5 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 150 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3 و با توان 75 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F150M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F150M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F150M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 150 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3 و با توان 75 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F185M5
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F185M5کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F185M5 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 185 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3 و با توان 90 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوب..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F185M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F185M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F185M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 185 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3 و با توان 90 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین اس..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F225M5
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F225M5یکی از پر کاربردترین تجهیزات برای فرمان به مدارهای الکتریکی کنتاکتور است. قطع و وصل مدارهای الکتریکی صنعتی توسط کنتاکتورها که بوبین آنها خاصیت مغناطیسی دارد انجام می شود. کنتاکتور در توان های مختلف طراحی و ساخته می شود. کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F2..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F225M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F225M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F225M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 225 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3 و با توان 110 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین ا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F265M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F265M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F265M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 265 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 132 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین ..
49,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F330M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F330M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F330M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 330 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 160 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین ..
65,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F400M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F400M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F400M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 400 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 200 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به ..
76,800,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F500M7
 مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F500M7 کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F500M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 500 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 250 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز ..
121,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F630M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F630M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F630M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 630 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 250 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین ..
158,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F1000M7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F1000M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F1000M7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 1000 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 وAC-1 با توان 250 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک..
158,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F800FW
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F800FWکنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F800FW از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 800 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 450 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F800MW
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F800MWکنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F800FW از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 800 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 450 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F400F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F400F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F400F7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 400 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 200 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F630F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F630F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F630F7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 630 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و با توان 250 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1F780F7
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1F780F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1F780F7 از سری F است و به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که تا جریان 780 آمپر، با ولتاژ کاری 1000 ولت AC-3 و 480 ولت DC با توان 425 کیلووات در 440 ولت کار می کند. این قطعه م..
نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کنتاکتور اشنایدر سری F

کنتاکتور یک کلید فرمان مغناطیسی است که مهم ترین بخش مدار فرمان به حساب می آید. در کنتاکتور با استفاده از خاصیت الکترومغناطیسی، مدار قطع یا وصل می شود. کنتاکتور اشنایدر الکتریک به طور عمده در موتورهای با ولتاژ 380/400 سه فاز یا تک فاز با توان 4 تا 75 کیلووات از رنج کنتاکتور سری D  و 55 تا 450 کیلووات از رنج کنتاکتور سری F استفاده می شود. کنتاکتور های سری F شین دارند و اتصالات به شین ها انجام می شود اما کنتاکتور های سری D ترمینال های پیچی دارد. قیمت کنتاکتور های سری F به مراتب از کنتاکتور سری D بالاتر است. پس دقت در مناسب ترین کنتاکتور با توجه به کاربرد شما، اهمیت زیادی دارد.

چطور بهترین کنتاکتور را انتخاب کنیم ؟

 کنتاکتور اشنایدر الکتریک سری F در رنج 115 آمپر تا 800 آمپر تولید می شود. برای انتخاب کنتاکتور مورد نظر خود باید دو نکته را در نظر داشته باشید . جریان یا توان مصرفی و ولتاژ و نوع تغذیه بوبین . اگر رنج جریان مصرفی مدار شما از 115 آمپر به بالا بود انتخاب شما کنتاکتور سری F اشنایدر است. کنتاکتور های سری F با دو نوع بوبین 110VAC/DC و 220VAC/DC تولید می شود. پس باتوجه به مقدار و نوع ولتاژ تغذیه بوبین می توانید کنتاکتور مورد نظر خود را از دسته کنتاکتورهای سری F انتخاب کنید.

سوال های پرتکرار

کنتاکتورازدوآهنربابهشکل  E یا  U کهیکىثابتودیگرىمتحرکاستتشکیلشده است. درمیان هستۀ ثابتیک بوبین یا سیمپىچقراردارد.زمانی که تغذیه به بوبین کنتاکتور وصل شود بوبین مغناطیس شده و مانند یک آهنربا قسمت متحرک هسته را به خود جذب می کند. در این حالت تیغه های اصلی به یکدیگر جذب شده و مسیر جریان برق ایجاد می شود و زمانی که تغذیه بوبین قطع شود بوبین از حالت مغناطیس بودن خارج شده با توجه به فنر موجود در قسمت بین تیغه ها، تیغه ها از یکدیگر جدا شده و مسیر جریان برق قطع می شود. در واقع تا زمانی که بوبین برق دار باشد تیغه ها بسته و مسیر جریان برق برقرار است و به محض قطع برق بوبین، تیغه ها از هم جدا شده و کنتاکتور قطع می شود. هسته E شکلی که سیم پیچ کنتاکتور سری F اشنایدر را نگه می دارد، قابل تعویض نیست. بنابراین اگر این قسمت آسیب ببیند، باید کنتاکتور را عوض کنید.

کنتاکت کمکی کنتاکتور اشنایدر همراه با کنتاکتور استفاده می شود و امکان افزایش تعداد کنتاکت باز NO و کنتاکت بسته NC را در مدار فرمان ایجاد می کند. در واقع کنتاکت های کمکی تیغه هایی هستند که به صورت ماژول جداگانه ای امکان اتصال یا جدا شدن از کنتاکتور را دارند و به همراه کنتاکتور در کنترل اطلاعات و ارسال سیگنال قطع و وصل به سایر دستگاه ها نقش دارند. کنتاکت کمکی اشنایدر به صورت کنتاکت یک باز و یک بسته، کنتاکت دو باز، کنتاکت دو بسته، کنتاکت دو باز و دو بسته، کنتاکت یک باز و سه بسته، کنتاکت سه باز و یک بسته، کنتاکت چهار باز موجود است. حداکثر دو بلوک کنتاکت (هر بلوک دارای یک یا دو یا چهار کنتاکت کمکی) قابل افزودن به سمت راست کنتاکتورهای سری F اشنایدر است. 

کنتاکتورهای AC و DC بر اساس تیپ و کاربردشان طبقه‌بندی می‌شوند که در زیر به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

AC-1: این طبقه مربوط به تمام بارهای AC با ضریب توان بیشتر از 0.95 است که عمدتاً غیر القایی یا کمی القایی هستند؛ مانند بارهای مقاومتی. قوس به راحتی با حداقل سایش کنتاکت ها خاموش می‌شود.

AC-2: برای راه‌اندازی و خاموش و روشن کردن موتور با حلقه لغزان است. هنگام راه‌اندازی، کنتاکتور جریان راه اندازی حدود 2.5 برابر جریان نامی موتور است. هنگام قطع، جریان راه اندازی در ولتاژ کمتر یا برابر با ولتاژ تغذیه از تیغه ها عبور می‌کند.

AC-3: این دسته مربوط به موتورهای قفسه سنجابی با خاموشی هنگام کارکرد عادی موتور است. هنگام راه‌اندازی، کنتاکتور جریان راه‌اندازی بالایی حدوداً 5 تا 7 برابر جریان نامی موتور در بار کامل می‌کشد. هنگام قطع جریان نامی از تیغه‌ها عبور می‌کند.

AC-3e: برای راه اندازی و خاموش کردن موتورهای آسنکرون قفسه سنجابی با توان بالا حین کارکرد عادی یا چرخش معکوس موتور که جریان روتور قفل شده بالایی دارند.

AC-4: برای تغییر جهت گردش (Plugging) حین کار یا قطع و وصل کوتاه و سریع (Inching) موتورهای قفسه سنجابی یا با حلقه لغزان است. هنگام وصل جریان راه اندازی بالایی حدود 5 تا 7 برابر جریان نامی می‌شکد. هنگام قطع همین جریان در ولتاژ بالاتر از تیغه‌ها عبور می‌کند و هرچه سرعت موتور کمتر باشد، این ولتاژ بیشتر است.

AC-5a: سوئیچینگ لامپ های تخالیه الکتریکی

AC-5b: سوئیچنگ لامپ‌های رشته‌ای

AC-6a: سوئیچینگ ترانسفورمرها

AC-6b: سوئیچینگ بانک‌های خازنی

AC-8a:  کنترل کمپرسور سیستم‌های برودتی با ریست دستی رله اضافه‌بار

AC-8b: کنترل کمپرسور سیستم‌های برودتی با ریست خودکار رله اضافه‌بار

DC-1: برای تمام بارهای DC با ثابت زمانی کمتر از 1 میلی ثانیه

DC-3: برای راه اندازی و تغییر جهت گردش یا قطع و وصل موتورهای شنت در فواصل زمانی کوتاه

DC-5برای راه اندازی و تغییر جهت گردش یا قطع و وصل موتورهای DC سری

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email