الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید هوایی ABB

برند: ABB کد فنی: 1SDA070751R1
کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 50 کیلو آمپر  با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی ع..
برند: ABB کد فنی: 1SDA072101R1
کليد هوایی 800 آمپر سه پل کشویی ABB قدرت قطع 50 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA072151R1
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA070831R1
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 50 کیلو آمپر  با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی..
برند: ABB کد فنی: 1SDA072191R1
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA070871R1
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 50 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی ع..
برند: ABB کد فنی: 1SDA070872R1
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 50 کیلو آمپر با حفاظت LSIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاو..
برند: ABB کد فنی: 1SDA072231R1
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل کشویی ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA071031R1
کليد هوایی 2000 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA071032R1
کليد هوایی 2000 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LSIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA072381R1
کليد هوایی 2000 آمپر سه پل کشویی ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA071062R1
کليد هوایی 2500 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LSIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA071061R1
کليد هوایی 2500 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA072411R1
کليد هوایی 2500 آمپر سه پل کشویی ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه..
برند: ABB کد فنی: 1SDA071141R1
کليد هوایی 3200 آمپر سه پل فیکس ABB قدرت قطع 66 کیلو آمپر با حفاظت LIکلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می‌شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA073700R1
رله آندر ولتاژ  220 تا 240 ولت AC/DC کلید هوایی ABB1رله‌ آندر ولتاژ از لوازم جانبی کلید هوایی به شمار می‌رود. رله ABB با کد فنی 1SDA073700R1 برای کلید هوایی فیکس /کشویی استفاده می‌شود. این قطعه با ولتاژ نامی 220 تا 240 ولت AC/DC کار می‌کند. این ی..
2,930,000 تومان
برند: ABB کد فنی: 1SDA073674R1
رله شنت تریپ 220-240 ولت AC/DC کلید هوایی ABBرله شنت ABB با کد فنی 1SDA073674R1 برای کلید اتوماتیک‌های هوایی فیکس و کشویی استفاده می‌شود. رنج ولتاژ نامی آن 220 تا 240 ولت AC یا DC است. این تجهیز کمکی برای قطع اضطراری مدار و کنترل از راه دور استفاده می&zwn..
3,000,000 تومان
برند: ABB کد فنی: 1SDA073687R1
رله شنت وصل 220-240 ولت AC/DC کلید هوایی ABBرله شنت ABB با کد فنی 1SDA073687R1 برای کلید اتوماتیک‌های فیکس استفاده می‌شود. رنج ولتاژ نامی آن 220 تا 240 ولت AC یا DC است. این تجهیز کمکی برای وصل مدار و کنترل از راه دور استفاده می‌شود. در رله شنت ک..
3,000,000 تومان
برند: ABB کد فنی: 1SDA073724R1
موتور کلید هوایی ABB ولتاژ 100 تا 130 ولت AC/DCیکی از پرکاربردترین لوازم جانبی برای استفاده در کلید هوایی موتور است که در داخل آن نصب می‌شود. موتور کلید هوایی اصلی ترین قطعه برای کنترل از راه دور کلید است. درون کلید هوایی یک فنر وجود دارد که به صورت دستی و یا اتوماتیک شارژ می‌شود. در ح..
برند: ABB کد فنی: 1SDA073711R1
موتور کلید هوایی ABB ولتاژ 220 تا 250 ولت AC/DCیکی از پرکاربردترین لوازم جانبی برای استفاده در کلید هوایی موتور است که در داخل آن نصب می‌شود. موتور کلید هوایی اصلی ترین قطعه برای کنترل از راه دور کلید است. درون کلید هوایی یک فنر وجود دارد که به صورت دستی و یا اتوماتیک شارژ می‌شود. در ..
نمايش 1 تا 20 از 24 (2 صفحه)
نقد و بررسی

 کلید هوایی ABB از دستۀ کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف است و در آمپرهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. کلید هوایی ABB در جریان های ۶۳۰ تا ۶۳۰۰ آمپر طراحی و ساخته شده اند. این کلیدها در ورودی تابلوهای برق قرار گرفته اند و معمولاً جریان بالایی دارند همچنبن برقراری حالت سلکتیو بین کلیدهای اتوماتیک ورودی و خروجی را فراهم می کند. دلیل نامگذاری این نوع کلید با عنوان کلید اتوماتیک هوایی وجود سیستم اطفای جرقه توسط هوای آزاد است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email