پنل HMI اشنایدر الکتریک

پنل HMI اشنایدر الکتریک

 HMIمخفف عبارت Human Machine Interface است و به معناي واسطه بين انسان و ماشين شناخته می شود. از HMI براي نمایش و مشاهده پارامترهاي دستگاه هاي صنعتي مانند
PLC ، انواع سنسور، ولوهای صنعتی، موتورها، کلیدها، شستی ها و اينورترهای صنعتی و... استفاده مي شود.  HMIدر واقع يك نمایشگر LCD است كه قابلیت برنامه ریزی دارد و توسط آن مي توان پارامترهاي مختلف را تغييرداد و سيستم صنعتی را كنترل نمود.  HMIتوسط یک برنامۀ  گرافیکی می تواند انواع کلیدها، نمایشگرها، سنسورها، وسایل اندازگیری، عقربه ها و … را توسط  اشکال  گرافیکی پیاده سازی نماید. همچنین می تواند در یک زمان به تعداد زیادی وسایل کنترلی متصل شده و پارامترهای آنها را نمایش دهد.

نمایش:
مرتب کردن براساس: