محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک

محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک

   محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک در رنج جریان 16 آمپر تا 40 آمپر و در دو دستۀ دو پل و چهار پل و با نام اختصاری RCBO تولید می شوند. محافظ جان های ترکیبی، از کلید مینیاتوری و محافظ جان تشکیل شده که کاربرد آنها معمولاً در مواقعی است که حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه و نشتی جریان زمین در نظر باشد. قیمت محافظ جان ترکیبی به مراتب بیشتر از نمونه های محافظ جان و کلید مینیاتوری است.

 

حفاظت جان ترکیبی, کلید حفاظتی, محافظ جان, محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک