رله کنترل فاز اشنایدر الکتریک

رله کنترل فاز اشنایدر الکتریک

رله کنترل فاز اشنایدر برای مراقبت فازها در شبکه سه فاز به کار می رود به طوری که به محض قطع یکی از فازها، مدار فرمان را قطع می کند. به طور کلی یک رله کنترل فاز قادر است موارد زیر را تشخیص داده و در صورت نیاز مدار را قطع کند:

·         زمان تأخیر در وصل

·         تشخیص تغییر توالی فازها

·         تشخیص قطع بودن یک یا دو فاز

·         حساسیت در برابر عدم تقارن ولتاژ سه فاز

·         تشخیص کاهش و افزایش ولتاژ و اعلام آن توسط نشانگر

نمایش:
مرتب کردن براساس: