رله ضربه ای

رله ضربه ای

رله ضربه ای جهت محدود کردن عملکرد سیستم روشنایی به یک مدت زمان مشخص و کاهش مصرف انرژی و امکان اتصال چندین شاسی جهت کنترل روشنایی راه پله ها و پارکینگ استفاده می شود.

 

رلۀ ضربه ای, کلید حفاظتی