رله ضربه ای اشنایدر الکتریک

رله ضربه ای اشنایدر الکتریک

رله ضربه ای جهت محدود کردن عملکرد سیستم روشنایی به یک مدت زمان مشخص و کاهش مصرف انرژی و امکان اتصال چندین شاسی جهت کنترل روشنایی راه پله ها و پارکینگ استفاده می شود.

 

رله ضربه ای, کلید حفاظتی, رله ضربه ای اشنایدر الکتریک