الیکا الکتریک
سبد خرید

اینورتر اشنایدر الکتریک سری آلتیوار

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310H037N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 0.37 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310H037N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 0.37 کیلووات جهت کاربردهای سنگین استفاده و با ولتاژ 380 تا 460 ولت AC تغذیه می&z..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HU15N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 1.5 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HU15N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 1.5 کیلووات برای کاربردهای سنگین استفاده و با ولتاژ 380 تا 460 ولت AC تغذیه می&z..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HU22N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 2.2 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HU22N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 2.2 کیلووات برای کاربردهای سنگین استفاده و با ولتاژ 380 تا 460 ولت AC تغذیه می&z..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HU30N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 3 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HU30N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 3 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 4 کیلووات جهت کاربردهای سبک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HU40N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 4 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HU40N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 4 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 5.5 کیلووات جهت کاربردهای س..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HU55N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 5.5 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HU55N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 5.5 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 7.5 کیلووات جهت کاربرده..
25,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HU75N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 7.5 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HU75N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 7.5 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 11 کیلووات جهت کاربردها..
31,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HD11N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 11 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HD11N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 11 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 15 کیلووات جهت کاربردهای ..
38,880,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HD15N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 15 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HD15N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 15 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 18.5 کیلووات جهت کار..
38,880,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV310HD18N4E
اینورتر اشنایدر سه فاز 18.5 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 310 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV310HD18N4E مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. از این اینورتر برای موتورهایی با توان 18.5 کیلووات جهت کاربردهای سنگین و برای موتورهایی با توان 22 کیلووات جهت کاربرد..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D15N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 15 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D15N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 15 کیلووات جهت کاربردهای ..
56,650,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D18N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 18.5 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D18N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 18.5 کیلووات جهت کاربرد..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D22N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 22 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D22N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 22 کیلووات جهت کاربردهای ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D30N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 30 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D30N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 30 کیلووات جهت کاربردهای ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D37N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 37 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D37N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 37 کیلووات جهت کاربردهای ..
119,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D45N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 45 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D45N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 45 کیلووات جهت کاربردهای ..
144,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D55N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 55 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D55N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 55 کیلووات جهت کاربردهای ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D75N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 75 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D75N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 75 کیلووات جهت کاربردهای ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610D90N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 90 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610D90N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 90 کیلووات جهت کاربردهای ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV610C11N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 110 کيلوواتاینورتر اشنایدر Altivar 610 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV610C11N4 مناسب برای موتورهای آسنکرون سه فاز است. درجه حفاظت این تجهیز IP20 است. اینورتر اشنایدر با ولتاژ 380 تا 415 ولت AC تغدیه می‌شود. این اینورتر برای موتورهایی با توان 90 کیلووات جهت کاربردها..
نمايش 1 تا 20 از 233 (12 صفحه)
نقد و بررسی

 اینورتر اشنایدر یا درایو دستگاهی الکترونیکی است که جریان مستقیم برق را به جریان متناوب تبدیل کرده و در فرکانس و ولتاژ خروجی تغییر ایجاد می کند و به این طریق دور موتور الکتریکی را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود، از الکتروموتورها محافظت می کند و طول عمر آن ها را افزایش می دهد. اینورتر می تواند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی نوشته شده روی پلاک موتور تغییر دهد. تنظیم دور موتورهای الکتریکی به دلیل منعطف ساختن پروسه های صنعتی بسیار مهم است و در بسیاری از موارد باعث کاهش مصرف انرژی می شود.
به وسیلۀ درایوهای اشنایدر الکتریک، روشن و خاموش شدن موتورهای الکتریکی به صورت کنترل شده امکان پذیر است و این زمان می تواند در کسری از ثانیه انجام گیرد که این قابلیت امکان فرمان پذیری هوشمند و کنترل شده را به الکتروموتور ها می دهد. روشن و خاموش شدن موتورها به صورت نرم و تدریجی توسط اینورترها موجب کم شدن تنش های مکانیکی در کوپلینگ ها و سایر ادوات دوار می شود.

استفاده از درایوهای اشنایدر در صنعت و تأسیسات، در ولتاژهای پایین و متوسط با استفاده از امکانات و سرویس های طراحی شده برای آن ها، به بهینه سازی فرآیندها در صنایع و بهبود مدیریت انرژی و در نتیجه صرفه جویی در انرژی و هزینه ها کمک می کند.

اینورترهای آلتیوار اشنایدر الکتریک در انواع مختلف برای گستره وسیعی از فرکانس خروجی درایو و مناسب موتورها با کیلووات های مختلف طراحی و تولید شده اند.

این اینورترها برای انواع کاربردها در  ساختمان و صنعت، هم چون پمپ و فن های صنعتی، پمپ و فن های تأسیسات ساختمانی و ساختمان های مجهز به سیستم BMS و یا جهت مصارف صنعتی با گشتاور ثابت در توان های بالا مناسب هستند و قابلیت اتصال در انواع پروتکل های صنعتی مانند CANopen ،Modbus و ... را دارا هستند.

ویدیو های مرتبط

 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email