الیکا الکتریک
سبد خرید

اینورتر اشنایدر الکتریک سری آلتیوار

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV11HU05M2
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV11 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV11 با کد فنی ATV11HU05M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
5,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV11HU09M2
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV11 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV11 با کد فنی ATV11HU09M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
6,070,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV11HU12M2
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV11 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV11 با کد فنی ATV11HU12M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
6,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV11HU18M2
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV11 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV11 با کد فنی ATV11HU18M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV11HU29M2
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV11 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV11 با کد فنی ATV11HU29M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV11HU41M2
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV11 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV11 با کد فنی ATV11HU41M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV12H018M2
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV12 اینورتر اشنایدر ATV12 با کد فنی ATV12H018M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. این دستگاه با توان نامی تا 0.18 کیلووات یا 0.25 اسب بخار و ولتاژ نامی 200 تا 240 ولت AC کار می کند. در این اینورتر هیت سینک برای محیط های معمولی و فن خنک کننده طراحی شده ا..
5,310,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV12H075M2
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV12 اینورتر اشنایدر ATV12 با کد فنی ATV12H075M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. این دستگاه با توان نامی تا 0.75 کیلووات یا 1 اسب بخار و ولتاژ نامی 200 تا 240 ولت AC کار می کند. در این اینورتر هیت سینک برای محیط های معمولی و فن خنک کننده طراحی شده است...
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV12HU15M2
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV12 اینورتر اشنایدر ATV12 با کد فنی ATV12HU15M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. این دستگاه با توان نامی تا 1.5 کیلووات یا 2 اسب بخار و ولتاژ نامی 200 تا 240 ولت AC کار می کند. در این اینورتر ه..
9,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H018M2
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H018M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H037M2
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H037M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H055M2
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H055M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H075M2
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H075M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU11M2
اینورتر 1.1 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU11M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU15M2
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU15M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU22M2
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU22M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU30M3
اینورتر 3 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU30M3 موتورهای آسنکرون تک فاز ر..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU40M3
اینورتر 4 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU40M3 موتورهای آسنکرون تک فاز ر..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU55M3
اینورتر 5.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU55M3 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU75M3
اینورتر 7.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU75M3 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
نمايش 1 تا 20 از 182 (10 صفحه)
نقد و بررسی

 اینورتر اشنایدر یا درایو دستگاهی الکترونیکی است که جریان مستقیم برق را به جریان متناوب تبدیل کرده و در فرکانس و ولتاژ خروجی تغییر ایجاد می کند و به این طریق دور موتور الکتریکی را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود، از الکتروموتورها محافظت می کند و طول عمر آن ها را افزایش می دهد. اینورتر می تواند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی نوشته شده روی پلاک موتور تغییر دهد. تنظیم دور موتورهای الکتریکی به دلیل منعطف ساختن پروسه های صنعتی بسیار مهم است و در بسیاری از موارد باعث کاهش مصرف انرژی می شود.
به وسیلۀ درایوهای اشنایدر الکتریک، روشن و خاموش شدن موتورهای الکتریکی به صورت کنترل شده امکان پذیر است و این زمان می تواند در کسری از ثانیه انجام گیرد که این قابلیت امکان فرمان پذیری هوشمند و کنترل شده را به الکتروموتور ها می دهد. روشن و خاموش شدن موتورها به صورت نرم و تدریجی توسط اینورترها موجب کم شدن تنش های مکانیکی در کوپلینگ ها و سایر ادوات دوار می شود.

استفاده از درایوهای اشنایدر در صنعت و تأسیسات، در ولتاژهای پایین و متوسط با استفاده از امکانات و سرویس های طراحی شده برای آن ها، به بهینه سازی فرآیندها در صنایع و بهبود مدیریت انرژی و در نتیجه صرفه جویی در انرژی و هزینه ها کمک می کند.

اینورترهای آلتیوار اشنایدر الکتریک در انواع مختلف برای گستره وسیعی از فرکانس خروجی درایو و مناسب موتورها با کیلووات های مختلف طراحی و تولید شده اند.

این اینورترها برای انواع کاربردها در  ساختمان و صنعت، هم چون پمپ و فن های صنعتی، پمپ و فن های تأسیسات ساختمانی و ساختمان های مجهز به سیستم BMS و یا جهت مصارف صنعتی با گشتاور ثابت در توان های بالا مناسب هستند و قابلیت اتصال در انواع پروتکل های صنعتی مانند CANopen ،Modbus و ... را دارا هستند.

ویدیو های مرتبط

 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email