اینورتر آلتیوار 31 اشنایدر الکتریک

اینورتر آلتیوار 31 اشنایدر الکتریک

کنترل دور موتور اشنایدر الکتریک مدل آلتیوار 31 برای کاربردهای متوسط در دو گروه آسیایی (دارای ولوم) و گروه اروپایی عرضه می شود قیمت اینورتر اشنایدر الکتریک مدل ATV31 بسیار رقابتی و مناسب است. اینورتر آلتیوار 31 از 0.37 تا 15 کیلووات به صورت سه فاز به سه فاز و از رنج 0.18 تا 7.5 کیلووات به صورت تک فاز به سه فاز تولید می شود.

کنترل دور, آلیتوار 31 ، اینورتر آلتیوار 31 اشنایدر الکتریک