کنتاکت کمکی کنتاکتور اشنایدر الکتریک

کنتاکت کمکی کنتاکتور اشنایدر الکتریک

کنتاکت کمکی کنتاکتور اشنایدر همراه با کنتاکتور استفاده می شود و امکان افزایش تعداد کنتاکت باز NO و کنتاکت بسته NC را در مدار فرمان ایجاد می کند. کنتاکت کمکی اشنایدر به صورت کنتاکت یک باز و یک بسته، کنتاکت دو باز، کنتاکت دو بسته، کنتاکت دو باز و دو بسته، کنتاکت یک باز و سه بسته، کنتاکت سه باز و یک بسته، کنتاکت چهار باز موجود است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: