الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NS

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS08N3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS08N3P2Fکلید اتوماتیک 800 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS08N3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS800N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس ..
47,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS08N3P2D
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS08N3P2Dکلید اتوماتیک 800 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS08N3P2D یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS800N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس ..
125,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS08N3P5F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS08N3P5Fکلید اتوماتیک 800 آمپر 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی NS08N3P5F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS800N برابر با 50 کیلوآم..
56,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS08N3P2F22A
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS08N3P2F22Aکلید اتوماتیک 800 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS08N3P2F22A یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS800N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
88,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS08H3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS08H3P2Fکلید اتوماتیک 800 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS08H3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS800H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس ..
62,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS10N3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS10N3P2Fکلید اتوماتیک 1000 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS10N3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1000N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکان..
59,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS10N3P5F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS10N3P5Fکلید اتوماتیک 1000 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS10N3P5F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1000N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکان..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS10N3P2F22A
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS10N3P2F22Aکلید اتوماتیک 1000 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS10N3P2F22A یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1000N برابر با 50 کیلوآمپر در..
106,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS10H3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS10H3P2Fکلید اتوماتیک 1000 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS10H3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1000H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکان..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS12N3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS12N3P2Fکلید اتوماتیک 1250 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS12N3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1250N برابر با 50 کیلوآمپ..
62,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS12N3P2F22A
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS12N3P2F22Aکلید اتوماتیک 1250 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS12N3P2F22A یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1250N برابر با 50 کیلوآمپر در..
123,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS12H3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS12H3P2Fکلید اتوماتیک 1250 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS12H3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1250H برابر با 70 کیلوآمپ..
89,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS16N3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS16N3P2Fکلید اتوماتیک  1600آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS16N3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1600N برابر با 50 کیلوآمپر در ..
80,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS16N3P2D
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS16N3P2Dکلید اتوماتیک  1600آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS16N3P2D یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1600N برابر با 50 کیلوآمپر در ..
109,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS16N3P2F22A
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS16N3P2F22Aکلید اتوماتیک 1600 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS16N3P2F22A یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1600N برابر با 50 کیلوآمپر در..
147,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NS16H3P2F
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی NS16H3P2Fکلید اتوماتیک 1600 آمپر 3 پل اشنایدر با کد فنی NS16H3P2F یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک Compact NS1600H برابر با 70 کیلوآمپر در ..
132,000,000 تومان
نمايش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلیداتوماتیک سه فاز NS اشنایدر الکتریک رنج جریان 800 آمپر تا 1600 آمپر را با قدرت قطع 50 کیلو آمپر در سری N و 70 کیلو آمپر را در سری H پشتیبانی می کند. با توجه به اینکه کلید اتوماتیک توان قطع جریان اتصال کوتاه خیلی بالا را دارد، آن را کلید قدرت هم می نامند. از ویژگی های کلید اتوماتیک تعیین وضعیت کلید در حالت قطع یا وصل است که با استفاده از کنتاکت کمکی مشخص می شود.

 کلید های اتوماتیک سری NS را در ورودی تابلوهای برق به وفور استفاده می کنند و به این علت است که سرعت قطع کردن این نمونه کلیدها بالاست و می تواند مدار و تجهیزات را با ایمنی بالاتری از آسیب ها حفظ کند.

این سری کلیدها با داشتن واحد حفاظت میکرولوجیک نصب شده در کلید، توانایی کنترل، حفاظت، مانیتورینگ و اندازه گیری پارامترهای مختلف را بر روی پایه های کلید دارا هستند.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

کلید های اتوماتیک کمپکت اشنایدر بر اساس نحوه عملکرد، قدرت قطع و رنج جریان به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. کلید اتوماتیک NS در قدرت قطع 50 و 70 کیلو آمپر در رنج جریان 800 تا 1600 آمپر تولید می شود. کلید اتوماتیک NS نسبت به کلیدهای اتوماتیک سری NSX ابعاد بزرگتری دارد، در نتیجه می تواند جرقه گیر بزرگتری برای کنترل جرقه ناشی از جریان اتصال کوتاه و قطع و وصل کلید را در محفظه خود کنترل کند. 

پرکاربرد ترین لوازم جانبی قابل استفاده در کلید اتوماتیک NS، کنتاکت کمکی، رله شنت تریپ، رله آندر ولتاژ و مکانیزم موتوری کلید هستند که با توجه به نیاز پروژه باید جداگانه سفارش گذاری شوند. نکته مهم در خرید کلید اتوماتیک سری NS، انتخاب نوع کلید موتوردار یا بدون موتور است، زیرا امکان نصب مکانیزم موتوری روی کلید پس از خرید وجود ندارد و موتور کلید در کارخانه روی کلید نصب می شود. رله شنت تریپ امکان قطع کلید از راه دور را فراهم می کند. رله آندر ولتاژ در صورتی که ولتاژ به 85 درصد ولتاژ نامی برسد کلید را قطع می کند و نقش مهمی در اینترلاک کردن کلید اتوماتیک دارد. مکانیزم موتوری، برای شارژ فنر کلید و راه اندازی کلید از راه دور کاربرد دارد و دیگر نیازی به حضور تکنسین برق در کنار دستگاه نیست.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email