سری NT

سری NT

سری NT

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل ، NT16H23P6PF ،  فیکس قدرت قطع 50KA ،&nbs..

360,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 360,000,000 تومان

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل ، NT06H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکر..

270,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 270,000,000 تومان

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل کشویی

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل کشویی ، NT06H14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

300,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 300,000,000 تومان

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ،  NT08H14P2AF ، فیکس قدرت قطع 42KA ، میکر..

186,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 186,000,000 تومان

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NT08H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکر..

270,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 270,000,000 تومان

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ،  NT08H24P2AF ، فیکس قدرت قطع 50KA ، میکر..

216,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 216,000,000 تومان

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NT08H14P6AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکر..

300,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 300,000,000 تومان

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NT10H14P2AF ، فیکس قدرت قطع 42KA ، میکر..

190,500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 190,500,000 تومان

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NT10H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میک..

285,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 285,000,000 تومان

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ،   NT10H24P2AF  ، فیکس قدرت قطع 50KA&nbs..

220,500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,500,000 تومان

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NT10H14P6AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میک..

315,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 315,000,000 تومان

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ،  NT10H24P6AD ، کشویی قدرت قطع 50KA ، می..

345,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 345,000,000 تومان

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NT12H14P2AF ،  فیکس قدرت قطع 42KA ،  می..

204,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 204,000,000 تومان

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NT12H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میک..

300,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 300,000,000 تومان

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ،   NT12H24P2AF ، فیکس قدرت قطع 50KA ،&nb..

210,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 210,000,000 تومان

سری, کلید, اتوماتيک, هوایی