حفاظت جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر اشنایدر الکتریک

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر اشنایدر الکتریک

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر

A9R14491


کاتالوگ کالا 


 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت زمین

   مقاومت زمین تابع شرایط محیطی است و با تغییر این شرایط مقاومت زمین نیز تغییر می کند. عوامل تأثیر گذار بر مقاومت زمین را می توان جنس خاک، املاح شیمیایی محلول موجود در خاک، رطوبت، حرارت خاک، کیفیت توزیع خاک و میزان فشردگی آن دانست.


تأثیر املاح شیمیایی

   مقاومت زمین به مقدار و نوع مواد موجود اعم از نمک، اسید یا باز بستگی دارد که اثرات آن در اندازه گیری مقاومت زمین در نظر گرفته میشود. اضافه شدن املاح شیمیایی باعث کاهش مقاومت زمین می شود.


یخ زدگی و خشکی زمین

 خاک های خشک یا یخ زده قادر به هدایت نبوده و مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می دهند. بر همین اساس هنگام تعیین عمق چاه، میبایست به امکان یخ زدن سطح خاک در زمستان و خشک شدن آن در تابستان توجه کرد و با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه،  عمق مؤثر چاه را از سطحی که امکان یخ زدن و خشک شدن ندارد، به پایین در نظر گرفت. این موضوع به ویژه در اتصال زمینه های افقی (شبکه های مش های ارت که در عمق کمی اجرا می شوند)  درخور توجه است.


اثر رطوبت

   هرچه رطوبت بیشتری در خاک موجود باشد، املاح بیشتری در آن حل شده، جابه جایی یون ها بهبود می یابد و میزان هدایت آن نیز افزایش مییابد. ولی بر خلاف انتظار، آن دسته از خاک های سطحی یا زیر زمینی که به طور دائم در معرض رطوبت فراوان قرار دارند (مانند بستر جوی ها و رودخانه ها)، دارای هدایت کمی هستند زیرا آب و رطوبت بسیار زیاد موجود در این خاک ها، به تدریج و به مرور زمان املاح و حتی دانه های ریز این خاک ها را شسته و با خود به جاهای دیگر برده است. در نتیجه هدایت آنها به دلیل فقر املاح، اندک است. پس با افزایش رطوبت خاک،  هدایت آن افزایش مییابد. ولی هنگامی که مقدار این رطوبت بسیار زیاد شود، میزان هدایت کاهش خواهد یافت.

مقاومت زمین هنگامی که رطوبت موجود در زمین از ۱۵ درصد وزنی کمتر شود، به طور ناگهانی افزایش می یابد.


فشردگی خاک

   می دانیم که خاک از دانههای با اندازههای مختلف تشکیل شده است که این دانه ها در خاک های دست نخورده،  معمولاً به همدیگر فشرده شده و توده ای متراکم را به وجود می آورند. در این توده های متراکم، دانههای خاک در یکدیگر فرو رفته و فضای تهی قابل توجهی میان خودشان باقی نمی گذارند. بنابراین، سطح تماس بین دانه ها زیاد بوده و در نتیجه مقاومت الکتریکی کمی ایجاد می شود. در حالی که در خاک های دستی و نامتراکم، فضاهای خالی زیاد بین دانه های خاک، سطح تماس کمی ایجاد می کند و به همین دلیل مقاومت الکتریکی زیادی پدید می آید.

نکتۀ دیگر اینکه هرچه دانه های خاک درشت تر باشند،  فاصله های خالی بیشتری بین آنها به وجود آمده و مقاومت الکتریکی افزایش می یابد.

   نکتۀ مهم دیگر آن است که اثر مقاومت ویژۀ زمین های نزدیک و اطراف الکترود زمین در مقدار مقاومت، بسیار بیشتر از اثر خاک های دور تر از آن است.

توجه به این دو مطلب مهم نشان میدهد که اجرای چاه زمین در زمین دست نخورده، اهمیت فوق العاده ای دارد و در صورت دست خورده بودن خاک های سطحی، چاره آن است که نخست آنقدر پایین برویم تا به زمین دست نخورده برسیم و آنگاه کندن چاه را در زمین دست نخورده، به اندازه کافی ادامه دهیم. بدیهی است که تنها آن بخش از چاه که در خاک دست نخورده قرار دارد، ارزشمند و مؤثر بوده و عمق مؤثر چاه نیز برابر ارتفاع همان بخش است.

   دقیقاً به همین دلیل است که در هنگام اجرای چاه زمین باید الکترولیت اطراف الکترود را به خوبی کوبیده و متراکم نمود؛ زیرا این کار در کاهش مقاومت اثر فراوان دارد. با توجه به اینکه سیم متصل به الکترود زمین (که تا سطح خاک بالا می آید) نیز مانند یک الکترود میله ای عمل نموده و در کاهش مقاومت کلی چاه مؤثر است، کوبیدن خاک های لایه های بالاتر از الکترود (اطراف سیم زمین) نیز می تواند در کاهش مقاومت چاه مؤثر باشد و هرچه آنها را بیشتر کوبیده و متراکم کنیم، نتیجه بهتری حاصل می شود. در اینجا به برخی از خواص ارزشمند خاک بنتونیت که امروزه به عنوان الکترولیت به کار می رود اشاره می شود.

   دانه بندی این خاک فوق العاده ریز بوده، دارای خاصیت تورمی شدیدی است و در اثر تورم ناشی از آبگیری، تمامی خلل و فرج های موجود میان دانه های خود را پر کرده و به تمام سطوح پیرامونی نیز فشرده میشود و همین موضوع یکی از دلایل پایین بودن مقاومت الکتریکی  چاه های بنتونیتی است. از سوی دیگر، این تودۀ متراکم نیاز به کوبیدن ندارد و در نتیجه اجرای آن آسان است. مقاومت حاصل از آن برخلاف الکترولیت هایی از قبیل ذغال و نمک، به چگونگی اجرا و دقت در کوبیدن الکترولیت وابسته نیست.


اثر درجه حرارت

   وقتی درجه حرارت به زیر صفر کاهش یابد، مقاومت زمین افزایش می یابد. لذا باید الکترودها آنقدر در عمق خاک فرو روند تا از عمقی که در فصول سرد سال یخ می زند دور به مانند.


فاصلۀ چاه ها از یکدیگر

   معمولاً تعداد فاصله چاه های زمین و محل احداث آنها با توجه به مقاومت مورد نظر از سوی طراحی محاسبه و تعیین می شوند ولی روابط محاسبۀ مقاومت چاه زمین اصولاً با فرض همگن بودن خاک نوشته شده اند و در عمل با خاک ها و زمینه های غیر همگن مواجهیم. همچنین به علت وجود برخی موانع و دشواریهای اجرایی، ممکن است مقاومت عملی چاه ها با مقدار محاسبه شده تفاوت داشته و پس از اجرا (به منظور کاهش مقاومت) نیاز به اضافه کردن چاه جدید داشته باشیم. گاهی مواقع نیز حین اجرای طرح، به دلیل وجود موانع عملی از قبیل وجود صخره یا لاشه های بزرگ بتنی در محل طراحی شده مجبور به تغییر محل آن می شویم. از این رو لازم است محل های جدیدی برای احداث چاه در نظر گرفته شود.

   یکی از نکات مهم در این کار، رعایت فاصلۀ لازم میان چاهها  است. میدانیم که هر چاه زمین دارای محدوده ای در اطراف خود می باشد که در هنگام بروز خطا و جاری شدن جریان در الکترود زمین دارای ولتاژ خواهد شد. این محدوده، حوزۀ مقاومت نامیده می شود. نکتۀ مهم این است که دو چاه زمین تا حد امکان از هم دور باشند و یا فاصلۀ آنها دست کم به اندازه ای باشد که حوزه های مقاومت آنها هم پوشانی نداشته باشند. رعایت نشدن این نکته مشکلات زیر را به وجود می آورد:

   الف-  در صورتی که دو چاه برای دو شبکه مستقل از هم به کار روند (مثلاً یکی برای زمین فشار ضعیف ترانسفورماتور و دیگری برای زمین فشار قوی آن)، هنگام بروز خطا در یکی از شبکه ها، زمین شبکۀ دیگر نیز برقدار خواهد شد این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد.

   ب-  در صورتی که دو چاه به یکدیگر متصل شده و هر دو برای یک سیستم به کار روند، رعایت نشدن حداقل فاصله باعث میشود که پس از متصل کردن دو چاه به یکدیگر، کاهش موردنظر در مقاومت کل به دست نیامده و مقاومت حاصل شده، بیشتر از حد انتظار شود.


   ابعاد حوزۀ مقاومت بستگی به مقاومت ویژۀ زمین و عمق چاه دارد. هرچه مقاومت ویژۀ زمین بیشتر باشد و یا عمق چاه افزایش یابد، حوزۀ مقاومت بزرگتر می شود. به طور کلی برای چاه هایی که به هم متصل شده و زمین واحدی را تشکیل میدهند، این فاصله نباید کمتر از ۶ متر باشند و برای دو چاه که متعلق به دو سیستم مختلف می باشند، این فاصله نباید کمتر از ۲۰ متر یا دو برابر عمق چاه (هر کدام که عمیق تر بود) بشود.


فنی
کد فنیA9R14491
نام اختصاریACTI9
جریان نشتی(آمپر)300mA

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال کالا

ارسال کالا به تمام نقاط ایران در سریعترین زمان ممکن

  • تعداد بازدید: 10
  • مدل کالا: A9R14491
  • موجودی: در انبار

برچسب ها: حفاظت جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر, حفاظت جان, حفاظ جان اشنایدر الکتریک