الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید مینیاتوری تک فاز تیپ B اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24049
 مشخصات کلیدهای مینیاتوری تک فاز 6 آمپر اشنایدر 24049 بحث حفاظت سیستم های روشنایی در همه واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و کارخانه ها مطرح می شود. یکی از بهترین و پرکاربردترین وسیله های حفاظت روشنایی، کلیدهای مینیاتوری کلاس B هستند. یکی از آن ها، کلید مینیاتوری..
245,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: 24049-SE
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 6 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24049 در مدارهای ..
150,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F73106
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 6 آمپر اشنایدر A9F73106 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F73106 در مدارهای AC/DC استفاده می&..
444,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9k23106
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 6 آمپر اشنایدر A9k23106 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9k23106 در مدارهای AC استفاده می&zwn..
401,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24050
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 10 آمپر اشنایدر 24050 کلید مینیاتوری 24050 اشنایدر، از کلیدهای کلاس B سری C60N است. قسمت مغناطیسی کلید مینیاتوری تیپ B در 3 تا 5 برابر جریان نامی، عمل می کند. جریان نامی این کلید 10 آمپر و قدرت قطع آ..
245,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24050
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 10 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24050 در مدارهای ..
150,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F73110
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 10 آمپر اشنایدر A9F73110 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F73110 در مدارهای AC/DC استفاده می..
444,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9K23110
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 10 آمپر اشنایدر A9K23110 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9K23110 در مدارهای AC استفاده می&zw..
401,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24051
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 16 آمپر اشنایدر 24051 کلید مینیاتوری 24051 اشنایدر با جریان نامی 16 آمپر یکی از پرکاربردترین کلیدهای حفاظتی تیپ B است. کلید مینیاتوری تیپ B برای قطع جریان های اتصال کوتاه ضعیف مثل حفاظت بخش روشنایی ساختمان ها، استفاده می شود..
245,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24051
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 16 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24051 در مدارهای ..
150,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F73116
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 16 آمپر اشنایدر A9F73116 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F73116 در مدارهای AC/DC استفاده می..
444,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9K23116
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 16 آمپر اشنایدر A9K23116 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9K23116 در مدارهای AC استفاده می&zw..
401,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24052
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 20 آمپر اشنایدر 24052 کلید مینیاتوری یکی از انواع کلیدهای حفاظتی فشار ضعیف است که در تابلوهای روشنایی و توزیع توان پایین به منظور حفاظت مدارهای کنترل و فرمان استفاده می شود. استفاده از کلید مینیاتوری برای کنترل مدار (قطع و وصل) و یا ب..
245,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24052
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 20 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24052 در مدارهای ..
150,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F73120
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 20 آمپر اشنایدر A9F73120 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F73120 در مدارهای AC/DC استفاده می..
444,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9K23120
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 16 آمپر اشنایدر A9K23116 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9K23116 در مدارهای AC استفاده می&zw..
401,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24053
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 25 آمپر اشنایدر 24053 کلید مینیاتوری اشنایدر مدل 24053، یک کلید تک پل با جریان نامی 25 آمپر و قدرت قطع 6 کیلو آمپر است. در کلید مینیاتوری تک پل، سوئیچینگ و حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار روی یک فاز انجام می شود. این کلید مینیاتوری کلاس B مناسب م..
245,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24053
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 25 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24053 در مدارهای ..
150,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F73125
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 25 آمپر اشنایدر A9F73125 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F73125 در مدارهای AC/DC استفاده می..
444,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9K23125
مشخصات کلید مینیاتوری تک فاز 25 آمپر اشنایدر A9K23125 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9K23125 در مدارهای AC استفاده می&zw..
401,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)
نقد و بررسی

کنترل و حفاظت مدار روشنایی ساختمان با کلید مینیاتوری تیپ B

کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی شامل دو رله حرارتی و مغناطیسی است. در این کلید رله حرارتی وظیفه حفاظت مدار در برابر اضافه بار و رله مغناطیسی وظیفه حفاظت مدار و اشخاص و دستگاه ها در برابر اتصال کوتاه را دارد. انتخاب کلید مینیاتوری متناسب با کاربرد شما نکته ای است که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید. 

کلید مینیاتوری اشنایدر در دو دسته کلید مینیاتوری تیپ B و کلید مینیاتوری تیپ C تولید می شود. به کلید مینیاتوری تیپ B کلید روشنایی هم گفته می شود و عموماً در مصارف غیر موتوری مثل مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. به عبارت دیگر این نوع از کلیدها برای حفاظت مدارهای مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند. این کلید به فیوز مینیاتوری تندکار هم معروف است. چون نسبت به کلید های تیپ C با سرعت بیشتری در صورت بروز خطا مدار را قطع می کند تا از آسیب بیشتر به سیستم روشنایی جلوگیری شود.

ویدیو های مرتبط

 

 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email