فرمان و سیگنال اشنایدر الکتریک

فرمان و سیگنال اشنایدر الکتریک

محصولات فرمان و سیگنال اشنایدر الکتریک شامل کلید فرمان دو طرفه/سه طرفه یا سلکتور سوئیچ، کلید جرثقیل، جوی استیک صنعتی، استارت استپ یا پوش باتن، سوئیچ امرجنسی طنابی، چراغ سيگنال، جوی استیک صنعتی، کلید محدود کننده یا لیمیت سوئیچ است.

کاربرد کلید فرمان یا سلکتور سوئیچ: از جمله وسايل فرمان هستند که به وسيلۀ دست کنترل می شوند.

  • کاربرد کلید جرثقیل: کلید جرثقیل آویزان یا کلید جرثقیل کنترل از راه دور ابزاری برای کنترل و هدایت جرثقیل‌های سقفی یا دروازه‌ای است.
  • کاربرد استارت استپ: در مدارهاي داراي كنتاكتور، اغلب براي دادن فرمان لحظه اي شروع به كار و يا قطع و همچنين تغيير حالت مدار از شستي استارت استپ یا پوش باتن استفاده مي شود. معمولاً از شستي هاي به رنگ قرمز به عنوان قطع كننده و از شستي هاي مشكي يا سبز به عنوان وصل كنندۀ مدار استفاده مي شود.
  • کاربرد سوئیچ امرجنسی طنابی: قطع کردن عملیات ماشین آلات و دستگاه ها در صورت رخ دادن حادثه در خط تولید و جلوگیری از خطراتی که می تواند موجب آسیب رسیدن به افراد و ماشین آلات شود.
  • کاربرد چراغ سيگنال: لامپ های علامت دهنده یا چراغ های سیگنال در کلیه دستگاه های صنعتی و تابلو های توزیع و تابلو فرمان به عنوان لامپ خبر استفاده می شوند و روشن یا خاموش بودن و یا عیب دستگاه و... را نشان می دهند.
  • کاربرد جوی استیک صنعتی: جوی استیک صنعتی یا دسته فرمان ابزاری برای کنترل است که با حرکت دادن اهرم آن و ایجاد حالت مکانیکی؛ فرمان های الکتریکی ایجاد می کند که منجر به حرکت دادن اجسام در مسیرهای مختلف می گردد.
  • کاربرد کلید محدود کننده یا لیمیت سوئیچ: به منظور کنترل و محدود کردن حرکت قسمت های مکانیکی، تغییر جهت حرکت و ... در مدارهای فرمان به عنوان کلید قطع یا وصل استفاده می شود.