الیکا الکتریک
سبد خرید

لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429451
 آداپتور SDE اشنایدر برای کلید اتوماتیک NSX100-250                  آداپتور اشنایدر با کد فنی LV429451 به همراه کنتاکت کمکی SDE برای کلیدهای اتوماتیک کمپکت سری 100/160/250 NSX استفاده می‌شود. در صورت استفاده از کنتاکت SDE، به کارگیری این ادا..
1,580,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 29450
کنتاکت های کمکی کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدرکنتاکت کمکی OF ،SD ،SDE ،SDV برای کلید اتوماتیک NSX و NS با کد فنی 29450 تولید می‌شود. این تجهیز دارای کنتاکت کمکی 1NO/NC است. حداقل بار این کنتاکت کمکی 100 میلی آمپر در 24 ولت است. کنتاکت‌های CHANGEOVER برای اطلاع از راه دور وض..
710,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429386
 رله شنت تریپ 110-130 ولت AC کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکرله شنت اشنایدر سری MX با کد فنی LV429386 از لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت سری NS630b…3200 وEasyPact CVS به شمار می‌رود. این قطعه با ولتاژ نامی 100 تا 130 ولت AC در فرکانس 60/50 هرتز کار می‌کند. این تجهیز ..
3,180,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429393
 رله شنت تریپ 125 ولت DC کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکرله شنت اشنایدر سری MX با کد فنی LV429393 از لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت سری NSX و EasyPact CVS به شمار می‌رود. این قطعه با ولتاژ نامی 125 ولت DC کار می‌کند. این تجهیز کمکی برای قطع اضطراری مدار و کنترل از راه دور استف..
3,180,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429390
 رله شنت تریپ 24 ولت DC کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکرله شنت اشنایدر سری MX با کد فنی LV429390 از لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت سری NSX و EasyPact CVS به شمار می‌رود. این قطعه با ولتاژ نامی 24 ولت DC کار می‌کند. این تجهیز کمکی برای قطع اضطراری مدار و کنترل از راه دور استفاد..
3,380,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429387
 رله شنت تریپ  220-240 ولت AC کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکرله شنت اشنایدر سری MX با کد فنی LV429387 از لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت سری NSX و EasyPact CVS به شمار می‌رود. این قطعه با ولتاژ نامی 220 تا 240 ولت AC در فرکانس 60/50 هرتز و یا 208 تا 277 ولت AC در فرکانس 6..
1,890,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429394
 رله شنت تریپ 250 ولت DC کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکرله شنت اشنایدر سری MX با کد فنی LV429394 از لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت سری NSX و EasyPact CVS به شمار می‌رود. این قطعه با ولتاژ نامی 250 ولت DC کار می‌کند. این تجهیز کمکی برای قطع اضطراری مدار و کنترل از راه دور استف..
3,450,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429410
رله آندر ولتاژ کلید اتوماتیک NSX100-630 با ولتاژ 24 ولت DC اشنایدر الکتریکرله آندر ولتاژ MN اشنایدر با کد فنی LV429410 از لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX و EasyPact CVS است. این قطعه با ولتاژ نامی 24 ولت DC کار می‌کند. این یک تجهیز کمکی به حساب می‌آید که برای قطع اضطراری مدار و ..
3,225,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429406
رله آندر ولتاژ کلید اتوماتیک NSX100-630 با ولتاژ 110...130 ولت AC اشنایدر الکتریکرله آندر ولتاژ MN اشنایدر با کد فنی LV429406 از لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX و EasyPact CVS است. این قطعه با ولتاژ نامی 110 تا 130 ولت AC در فرکانس 50/60 هرتز کار می‌کند. این یک تجهیز کمکی به حساب می&..
2,870,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429413
رله آندر ولتاژ کلید اتوماتیک NSX100-630 با ولتاژ 125 ولت DC اشنایدر الکتریکرله آندر ولتاژ MN اشنایدر با کد فنی LV429413 از لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX و EasyPact CVS است. این قطعه با ولتاژ نامی 125 ولت DC کار می‌کند. این یک تجهیز کمکی به حساب می‌آید که برای قطع اضطراری مدار ..
4,730,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429407
رله آندر ولتاژ کلید هوایی NSX100-630 با ولتاژ 220...240 ولت AC اشنایدر الکتریکرله آندر ولتاژ MN اشنایدر با کد فنی LV429407 از لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX و EasyPact CVS است. این قطعه با ولتاژ نامی 220 تا 240 ولت AC در فرکانس 50/60 هرتز و یا 208 تا 277 ولت AC در فرکانس 60 هرتز کار می&z..
2,046,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429434
موتور کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NSX100-160 ولتاژ 220 تا 240 ولت ACکلیدهای اتوماتیک کمپکت وقتی به بخش مکانیزم موتوری مجهز می‌شوند، از دوام مکانیکی بسیار بالا به همراه عملکرد آسان و مطمئن برخوردار می‌شوند. موتور کليد اتوماتیک اشنایدر برای رنج کلیدهای کمپکت NSX 100/160 ا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431545
موتور کليد اتوماتیک سری NSX200-250 ولتاژ 110 تا 130 ولت DCموتور کليد اتوماتیک اشنایدر برای رنج کلیدهای کمپکت NSX 250 است و امکان فرمان خودکار کلید اتوماتیک فراهم می‌شود. زمانی که کلیدهای اتوماتیک کمپکت به بخش مکانیزم موتوری مجهز شوند، دوام مکانیکی آن بالاتر رفته و باز و بسته کردن ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431541
موتور کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NSX200-250 ولتاژ 220 تا 240 ولت ACموتور کليد اتوماتیک اشنایدر برای رنج کلیدهای کمپکتNSX 250  است و امکان فرمان خودکار کلید اتوماتیک فراهم می‌شود. زمانی که کلیدهای اتوماتیک کمپکت به بخش مکانیزم موتوری مجهز شوند، دوام مکانیکی آن بالاتر رفته و باز و..
11,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432640
موتور کليد اتوماتیک سری NSX400-630 ولتاژ 110 تا 130 ولت ACموتور کليد اتوماتیک اشنایدر برای رنج کلیدهای کمپکت NSX 400/630 است و امکان فرمان خودکار کلید اتوماتیک فراهم می‌شود. زمانی که کلیدهای اتوماتیک کمپکت به بخش مکانیزم موتوری مجهز شوند، دوام مکانیکی آن بالاتر رفته و باز و بسته کردن آ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432645
موتور کليد اتوماتیک سری NSX400-630 ولتاژ 110 تا 130 ولت DCموتور کليد اتوماتیک اشنایدر برای رنج کلیدهای کمپکت NSX 400/630 است و امکان فرمان خودکار کلید اتوماتیک فراهم می‌شود. زمانی که کلیدهای اتوماتیک کمپکت به بخش مکانیزم موتوری مجهز شوند، دوام مکانیکی آن بالاتر رفته و باز و بسته کردن آ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432641
موتور کليد اتوماتیک سری NSX400-630 ولتاژ 220 تا 240 ولت ACموتور کليد اتوماتیک اشنایدر برای رنج کلیدهای کمپکت NSX 100/160 است و امکان فرمان خودکار کلید اتوماتیک فراهم می‌شود. زمانی که کلیدهای اتوماتیک کمپکت به بخش مکانیزم موتوری مجهز شوند، دوام مکانیکی آن بالاتر رفته و باز و بسته کردن آن راح..
30,700,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429289
 کيت پلاگ اين 3 پل کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NSX100-250کیت پلاگین اشنایدر با کد فنی LV429289 برای کلید اتوماتیک کمپکت فیکس 3 پل سری NSX 100/160/250 استفاده می‌شود. این قطعه مجهز به یک پایه پلاگین (LV429266)، 3 اتصالات قدرت پایه پلاگین (LV429268)، 2 عدد صفحه ترمینال کو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429290
کيت پلاگ اين 4 پل کلید اتوماتیک سری NSX100-250کیت پلاگین اشنایدر با کد فنی LV429290 برای کلید اتوماتیک کمپکت فیکس 4 پل سری NSX 100/160/250 استفاده می‌شود. این قطعه مجهز به یک پایه پلاگین (LV429267)، 4 اتصالات قدرت پایه پلاگین (LV429268)، 2 عدد صفحه ترمینال کوتاه (LV429516)، و یک تریپ ا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432538
کيت پلاگ اين 3 پل کلید اتوماتیک سری NSX400-630کیت پلاگین اشنایدر با کد فنی LV432538 برای کلید اتوماتیک کمپکت فیکس 3 پل سریNSX 400/630 استفاده می‌شود. این قطعه مجهز به یک پایه پلاگین (LV432516)، 3 اتصالات قدرت پایه پلاگین (LV432518)، 2 عدد صفحه ترمینال کوتاه (LV432591)، و یک تریپ ایمن در این..
نمايش 1 تا 20 از 41 (3 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر از جمله کلید های فشار ضعیف است که برای حفاظت، کنترل و قطع و وصل مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید جریان اضافه بار و اتصال کوتاه را در مدار تشخیص می دهد و مدار را قطع می کند. از جمله لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک شامل موارد زیر است:

 1. واحد حفاظتی قطع (رله حفاظتی) میکرولوجیک
 2. بخش حفاظتی نشتی زمین Vigi
 3. دسته گردان اتصال مستقیم و دسته گردان متصل با شفت
 4. مکانیزم موتور کلید اتوماتیک کمپکت
 5. اتصالات کمکی و جانبی
 6. کیت Plug-in
 7. رله های شنت و آندر ولتاژ MX، MN
 8. کنتاکت کمکی
 9. اتصال مدارهای کمکی به پایه Plug-in
 10. کشوی کلید کمپکت
 •  کنتاکت کمکی: برای مشخص شدن وضعیت کلید اتوماتیک استفاده می شود.
 • رله شنت: رله شنت برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلید اتوماتیک استفاده می شود.
 • رله آندر ولتاژ: این رله در حالتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر برسد تحریک می گردد و می تواند ضمن قطع کردن کلید اصلی، یک سیگنال در خروجی تولید کند.
 • موتور کلید اتوماتیک: برای ایجاد فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک به کلید اتوماتیک از موتور استفاده می شود.
 • صفحه کناری کشویی: به منظور استفاده از کلید اتوماتیک به صورت کشویی و خارج کردن کلید از محل نصب آن از صفحه کناری کشویی استفاده می شود.
 • دسته گردان: دسته گردان به دو صورت اتصال مستقیم و اتصال از طریق شفت روی کلید اتوماتیک وجود دارد که به منظور کنترل بهتر و ایمن تر و همچنین کنترل کلید اتوماتیک از روی در تابلوی برق به کار می رود.
 • ماژول نشتی جریان: به منظور اندازه گیری و آشکار سازی جریان نشتی زمین از این ماژول استفاده می شود.
ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

مکانیزم موتوری یکی از تجهیزات جانبی پرکاربرد در کلیدهای اتوماتیک است که با نصب آن روی کلید می توان به راحتی از راه دور کلید را وصل کرد. در مکانیزم موتوری امکان نمایش سه وضعیت خاموش، روشن و تریپ و قفل کردن کمپکت وجود دارد. اجزای اصلی مکانیزم موتوری شامل نشانگر موقعیت (اگر نشانگر موقعیت بر روی Ion باشد کلید اتوماتیک روشن و اگر بر روی Off باشد کلید اتوماتیک خاموش یا در وضعیت تریپ است)، نشانگر وضعیت فنر (در صورتی که نشانگر وضعیت فنر بر روی charged باشد فنر شارژ شده است و اگر بر روی discharged باشد فنر دشارژ است)، اهرم شارژی فنری دستی (برای شارژ کردن فنر استفاده می شود)، سیستم قفل (برای قفل کردن کلید اتوماتیک در یک وضعیت معین استفاده می شود)، دکمه فشاری روشن (برای روشن کردن کلید اتوماتیک)، دکمه فشاری خاموش (برای خاموش کردن کلید اتوماتیک) و دکمه انتخاب حالت دستی/ خودکار (در حالت دستی دستورات الکتریکی اجرا نمی شوند و تنها دستورات دستی اجرا می شوند در حالی که در حالت خودکار فقط دستورات الکتریکی قابل اجرا هستند) است.

رله های شنت تریپ و آندر ولتاژ از جمله لوازم جانبی کلید اتوماتیک انشنایدر هستند که برای کنترل مدار از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند. رله شنت تریپ دو کنتاکت دارد که با استفاده از یک نوار فلزی بر روی کلید به یکدیگر متصل شده اند. برق از طریق این نوار فلزی جریان می یابد و هنگامی که نوسانی رخ دهد و از مدت مشخصی بیش تر ادامه داشته باشد، آهنربای الکتریکی زیر کلید شارژ شده و با پرتاب این نوار فلزی به بالا سبب قطع برق می شود. هنگام افت ولتاژ شبکه، تجهیزات به منظور رفع نیاز خود جریان بیش تری می کشند که باعث افت عملکرد آن ها خواهد شد. از این رو از رله آندر ولتاژ برای جلوگیری از افت ولتاژ استفاده می شود. در واقع تا زمانی که ولتاژ عادی است نیروی مغناطیسی آهنربا با نیروی فنر برابر است بنابراین میله ثابت باقی می ماند، در صورتی که ولتاژ کاهش یابد و از محدوده ی مشخصی کمتر شود، نیروی فنر بر نیروی مغناطیسی غلبه می کند و میله رها خواهد شد که سبب قطع برق می شود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email