لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک اشنایدر از جمله کلید های فشار ضعیف است که برای حفاظت، کنترل و قطع و وصل مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید جریان اضافه بار و اتصال کوتاه را در مدار تشخیص می دهد و مدار را قطع می کند. لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک شامل: کنتاکت کمکی، رله شنت تریپ، رله آندر ولتاژ، موتور کلید اتوماتیک ، صفحه کناری کشویی، دسته گردان، ماژول نشتی جریان است.

  •  کنتاکت کمکی: برای مشخص شدن وضعیت کلید اتوماتیک استفاده می شود.
  • رله شنت: رله شنت برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلید اتوماتیک استفاده می شود.
  • رله آندر ولتاژ: این رله در حالتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر برسد تحریک می گردد و می تواند ضمن قطع کردن کلید اصلی، یک سیگنال در خروجی تولید کند.
  • موتور کلید اتوماتیک: برای ایجاد فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک به کلید اتوماتیک از موتور استفاده می شود.
  • صفحه کناری کشویی: به منظور استفاده از کلید اتوماتیک به صورت کشویی و خارج کردن کلید از محل نصب آن از صفحه کناری کشویی استفاده می شود.
  • دسته گردان: دسته گردان به دو صورت اتصال مستقیم و اتصال از طریق شفت روی کلید اتوماتیک وجود دارد که به منظور کنترل بهتر و ایمن تر و همچنین کنترل کلید اتوماتیک از روی در تابلوی برق به کار می رود.
  • ماژول نشتی جریان: به منظور اندازه گیری و آشکار سازی جریان نشتی زمین از این ماژول استفاده می شود.
نمایش:
مرتب کردن براساس: