رله ارت فالت و ترانس اشنایدر الکتریک

رله ارت فالت و ترانس اشنایدر الکتریک

رله ارت فالت اشنایدر الکتریک یا رله حفاظتی جریان نشتی با استفاده از ترانس، جریان‌ نشتی به زمین را شناسایی و فرمان قطع مدار را صادر می‌ نماید و از اتصال به زمین قطعات جهت جلوگیری از بروز تلفات انسانی و آتش سوزی حفاظت می کندترانس رله نشتی جريان برای نمونه گیری جریان عبوری از کابل های اصلی استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: