خازن و رگولاتور هوشمند اشنایدر الکتریک

خازن و رگولاتور هوشمند اشنایدر الکتریک

رگولاتور هوشمند 6 و 12 پلۀاشنایدر الکتریک کنترل کننده دیجیتالی است و قابلیت اندازگیری دقیق مقدار ضریب قدرت را دارد که به صورت پله ایی و با توجه به نیاز شبکه و به صورت هوشمند خازن‌ها را وارد مدار و یا از مدار خارج می کند همچنین مقادیر مختلفی شامل ولتاژ، توان، جریان بار، جریان راکتیو، اعوجاج هارمونیک ولتاژ، کسینوس فی، گام های اتصال خازن ها، تعداد دفعات قطع و وصل خازن ها، ثبت تاریخ هشدارها، دمای محیط داخل تابلو برق را اندازگیری می کند.

خازن در شبکه های صنعتی جهت تزریق توان راکتیو و تصحیح ضریب قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. وجود بار سلفی در مدار علاوه بر مصرف انرژی اکتیو موجب مصرف انرژی راکتیو می گردد که این امر موجب کاهش ضریب توان است و با به کاربردن خازن های اشنایدر الکتریک می توان این کاهش را جبران نمود.