تعمیر و سرویس

                                                                                                                                                                                                        

   تعمیر، تست و عیب یابی تمامی قطعات و تجهیزات الکتریکی مانند (انواع کنتاکتور، کلید اتوماتیک، کلید هوایی و ...) توسط کارشناسان فنی و با تجربه صورت می گیرد. لازم به ذکر است، تمامی موارد ذکر شده در آزمایشگاه مجهز به تجهیزات تست و عیب یابی قطعات الکتریکی و الکترونیکی انجام می شود. تنها کافی است درخواست خود را به  کارشناس مربوطه ارجاع داده و ثبت کنید، پس از آن مشکل شما در سریع ترین زمان ممکن بررسی می شود.

شماره تماس کارشناس فنی مربوطه:

031-32663837  (داخلی شماره 2)