رله ضربه ای و محافظ جان

رله ضربه ای و محافظ جان

محافظ جان به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و دیگر خطرات ناشی و احتمالی در کار با تجهیزات الکتریکی استفاده می شود. محافظ جان اشنایدر الکتریک به دو دستۀ عمده حفاظت جان و حفاظت جان ترکیبی دسته بندی می شوند. محافظ جان ترکیبی علاوه بر جریان نشتی به اضافه بار هم واکنش نشان می دهد. محافظ جان ترکیبی از کلید مینیاتوری و محافظ جان معمولی تشکیل شده است.

رله ضربه ای جهت محدود کردن عملکرد سیستم روشنایی به یک مدت زمان مشخص و کاهش مصرف انرژی و امکان اتصال چندین شاسی جهت کنترل روشنایی راه پله ها و پارکینگ استفاده می شود.

کلید حفاظتی, محافظ جان, محافظ جان اشنایدر الکتریک, رله ضربه ای