کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2L

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2L

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کليد مغناطيسی 0.4 آمپر

کليد مغناطيسی  0.4 آمپر  ، GV2L03 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 0.63 آمپر

کليد مغناطيسی  0.63 آمپر  ، GV2L04 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 1 آمپر

کليد مغناطيسی  1 آمپر ، GV2L05 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 1.6 آمپر

کليد مغناطيسی  1.6 آمپر ، GV2L06 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 2.5 آمپر

کليد مغناطيسی  2.5 آمپر ، GV2L07 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 4 آمپر

کليد مغناطيسی  4 آمپر ، GV2L08 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 6.3 آمپر

کليد مغناطيسی  6.3 آمپر ، GV2L10 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 10 آمپر

کليد مغناطيسی  10 آمپر  ،  GV2L14 ، کاتالوگ کالا ، کلید مغن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 14 آمپر

کليد مغناطيسی  14 آمپر  ،  GV2L16 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد مغناطيسی 18 آمپر

کليد مغناطيسی  18 آمپر  ،  GV2L20 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد حرارتی 25 آمپر

کليد حرارتی 25 آمپر ،  GV2L22 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد حرارتی 32 آمپر

کليد حرارتی 32 آمپر ،   GV2L32 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کليد, حرارتی, مغناطيسی, سری, GV2L, رله, حفاظتی