کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2P

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2P

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی  0.25 الی  0.16  آمپرGV2P ، GV2P02 ، کاتالوگ کالا&nbs..

3,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,300,000 تومان

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی  0.25 الی  0.4  آمپرGV2P ، GV2P03 ، کاتالوگ کالا ..

3,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,300,000 تومان

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر

کليد حرارتی  0.4     الی 0.63  آمپر ، GV2P04 ، کاتالوگ کالا&..

3,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,300,000 تومان

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپر

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپر ، GV2P05 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000,000 تومان

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپر

کليد حرارتی  1  الی   1.6   آمپر ، GV2P06 ، کاتالوگ کالا&nbs..

3,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000,000 تومان

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپر

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5 آمپر ، GV2P07 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000,000 تومان

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر

کليد حرارتی  2.5  الی  4  آمپر ، GV2P08 ، کاتالوگ کالا ..

3,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000,000 تومان

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر ، GV2P10 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000,000 تومان

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر ، GV2P14 ، کاتالوگ کالا ، کلید حرارتی: &..

3,150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,150,000 تومان

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپر ، GV2P16 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,150,000 تومان

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر ، GV2P20 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,300,000 تومان

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی17 الی 23 آمپر ، GV2P21 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,600,000 تومان

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20  الی 25 آمپر ، GV2P22 ، کاتالوگ کالا ، ..

4,050,000 تومان قیمت بدون مالیات: 4,050,000 تومان

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24  الی   32 آمپر ، GV2P32 ، کاتالوگ کالا ، ..

4,800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 4,800,000 تومان

کليد, حرارتی, مغناطيسی, سری, GV2P, رله, حفاظتی