الیکا الکتریک
سبد خرید

اسپکتر

سال 1354 تله مکانیک ایران (دفتر نمایندگی تله مکانیک فرانسه) در ایران تأسیس شد. اشنایدر الکتریک که در آن زمان به نام گروه اشنایدر شناخته میشد، شرکت تله مکانیک فرانسه را خرید و متعاقباْ تل مکانیک ایران به مالکیت اشنایدر الکتریک فرانسه در آمد. پس از آن شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایران با سرمایه گذاری مستقیم شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه، به منظور تولید و مونتاژ محصولات اشنایدر الکتریک در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج تأسیس و با مونتاژ کنتاکتورهای سری TeSys LC1D شروع به فعالیت نمود. کلیدهای مینیاتوری خانواده Multi 9 C60N نیز به سبد محصولات تولیدی در داخل ایران اضافه شد. سال 1382 شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایران موفق به اخذ گواهینامه‌های بین المللی کیفیت و محیط زیست ISO 9001 و ISO 14001  شد. هم‌چنین در این سال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران (ISIRI) را نیز اخذ نمود. صنایع اشنایدر الکتریک ایران در سال ۱۳۸۷ شروع به پیکره بندی و مونتاژ کلیدهای هوایی Masterpact در سری هایNW، NT و NS و هم‌چنین کلیدهای کمپکت NSX بر اساس نیاز مشتریان کرد.

با وقوع تحریم در سال 1392، تمام سهام کارخانه اشنایدر الکتریک ایران جهت ادامه فعالیت به شرکای محلی واگذار و نام حقوقی شرکت به کارا التک پویا تغییر یافت. بدین ترتیب فعالیت این مجموعه بدون تغییرات فنی و تنها با تولید کلیدهای مینیاتوری ادامه پیدا کرد. با امضای برجام و با توجه به شرایط جدید کشور، اشنایدر الکتریک تصمیم به توسعه دوباره فعالیت‌های خود در ایران گرفت و مجددا سهام کارخانه کرج را از شرکای محلی خریداری نمود. سال 1397 شرکت کارا التک پویا موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ایمنی ISO 45001 گردیدعلیرغم شروع مجدد تحریم‌ها کارخانه ال تک تحت لیسانس اشنایدر الکتریک فرانسه به تولید کلیدهای مینیاتوری با برند اشنایدر الکتریک در کشور ادامه داد. با توجه به شدیدتر شدن تحریم‌ها، در سال 1401 شرکت ال تک نام تجاری اشنایدر الکتریک روی محصولات خود را به اسپکتر تغییر داد تا بتواند همان محصول سابق را بدون تغییری در فرآیندها و قطعات، تولید و به مشتریان خود عرضه نماید.

​​​​​​​


برند: اسپکتر کد فنی: SE-24342
مشخصات کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری دو پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24342 در مدارهای ..
1,140,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24343
مشخصات کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری دو پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24343 در مدارهای ..
1,130,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24345
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 2 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24345 در مدارهای ..
1,480,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24347
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 4 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24347 در مدارهای ..
1,480,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24348
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24348 در مدارهای ..
969,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24349
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24349 در مدارهای ..
969,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24350
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24350 در مدارهای ..
969,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24351
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 20 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24351 در مدارهای ..
969,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24352
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24352 در مدارهای ..
969,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24353
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24353 در مدارهای ..
1,140,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24354
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 40 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24354 در مدارهای ..
1,300,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24355
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 50 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24355 در مدارهای ..
1,500,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24356
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 63 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24356 در مدارهای ..
1,700,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24358
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر اشنایدر SE-24358 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت با..
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24360
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر اشنایدر SE-24360 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت با..
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24361
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر اشنایدر SE-24361 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت با..
1,410,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24362
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 10 آمپر اشنایدر SE-24362 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت ب..
1,410,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24363
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24363 در مدارهای&n..
1,410,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24364
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 20 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری C60N با کد فنی SE-24364 در مدارهای..
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24365
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24365 در مدارهای&n..
1,410,000 تومان
نمايش 21 تا 40 از 72 (4 صفحه)

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email