اصول طراحي و ساخت تابلو برق

  اصول طراحي و ساخت تابلو برق   ﺗﺎﺑﻠﻮ برق مجموعه ای از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و حفاظت از دستگاه ها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴرد و در یک فضای مناسب نصب می شود. لزومی ندارد تابلو را حتماً در یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، […]

ادامه مطلب

مقایسه انواع کلید اتوماتیک

به منظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید-فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده می گردد.

ادامه مطلب

تفاوت فیوز، کلید مینیاتوری و کلید اتوماتیک

    تفاوت فیوز، کلید مینیاتوری و کلید اتوماتیک اهداف آموزشی مقالۀ فیوز، کلید مینیاتوری و کلید اتوماتیک : وسایل حفاظت در برابر اضافه بار فیوز   کلید فیوز کلید مینیاتوری انواع کلید مینیاتوری تفاوت فیوز و کلید مینیاتوری کلید اتوماتیک کمپکت تفاوت کلید اتوماتیک کمپکت و کلید مینیاتوری معرفی جریان مجاز رسانا    حداکثر جریان […]

ادامه مطلب
کلید-مینیاتوری

کلید مینیاتوری اشنایدر

کلید مینیاتوری اشنایدر  مباحث آموزشی در مقالۀ کلید مینیاتوری اشنایدر : کلید مینیاتوری چیست ؟ عملکرد کلید مینیاتوری اشنایدر مشخصات کلید مینیاتوری اشنایدر انواع کلید مینیاتوری اشنایدر تیپ کلید مینیاتوری اشنایدر منحنی عملکرد کلید مینیاتوری اشنایدر کلید مینیاتوری اشنایدر AC و DC کلید مینیاتوری اشنایدر با پل نول انتخاب کلید مینیاتوری مناسب تفاوت کلید مینیاتوری […]

ادامه مطلب
فیوز-مینیاتوری-اشنایدر الکتریک

فیوز مینیاتوری چیست؟

  فیوز مینیاتوری چیست؟ اهداف مبحث فیوز مینیاتوری : کلید مینیاتوری چیست ؟ شمای مداری کلید مینیاتوری مقایسه کلید مینیاتوری و فیوز نصب کلید مینیاتوری ابعاد کلید مینیاتوری طراحی فیوز پشتیبان برای MCB تفاوت کلید مینیاتوری AC و DC تفاوت کلید مینیاتوری دو پل و N+1 تفاوت کلید مینیاتوری چهار پل و TPN    حفاظت […]

ادامه مطلب

نحوه انتخاب کلید مینیاتوری

نحوه انتخاب کلید مینیاتوری   اهداف مبحث انتخاب کلید مینیاتوری : جنس محفظه کلید مینیاتوری جرقه گیر در  کلید  درجه حفاظت (IP) الزامات کلید مینیاتوری برای عملکرد صحیح تست کلید مینیاتوری تشخیص کیفیت کلید مینیاتوری انتخاب کلید مینیاتوری    در این مقاله با بیان مشخصات کلید مینیاتوری به بررسی موارد و الزاماتی که جهت عملکرد […]

ادامه مطلب