روش کار نیرو بخار

آشنایی با نیروگاه بخار یا نیروگاه حرارتی

  آشنایی با نیروگاه بخار یا نیروگاه حرارتی   اهداف مبحث آشنایی با نیروگاه بخار یا نیروگاه حرارتی : سیکل ترمودینامیکی نیروگاه حرارتی  سیکل ایده آل کارنو سیکل رانکین تجهیزات اصلی نیروگاه بخار انتخاب محل نیروگاه بخار   نیروگاه بخار از مهم ترین نیروگاه های حرارتی است که سهم بسیاری در تولید انرژی الکتریکی بر عهده […]

ادامه مطلب