مقاومت ویژه خاک چطور اندازه گیری می شود ؟

مقاومت ویژه خاک   مقاومت ویژه خاک در درجه اول به جنس خاک و سپس به رطوبت و دما بستگی دارد. در واقع مقاومت ویژه خاک طبیعتی الکترولیتی دارد. بنابراین مقاومت ویژه خاک به میزان رطوبت و ترکیب و غلظت مواد شیمیایی و نمک های حل شده در آب آن بسیار وابسته است.  اندازه گیری […]

ادامه مطلب

روش های اندازه گیری مقاومت زمین

  روش های اندازه گیری مقاومت زمین   مقاومت زمین به طور کلی به دو بخش مقاومت ویژه خاک و مقاومت الکترود زمین تقسیم می شود. اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از شروع احداث الکترود و به منظور تصمیم گیری درباره مشخصات آن و محل احداث الکترود انجام می گیرد. اما مقاومت الکترود برای […]

ادامه مطلب